دوره 55 (1401)
دوره 54 (1400)
دوره 53 (1399)
دوره 52 (1398)
دوره 51 (1397)
دوره 50 (1396)
دوره 49 (1395)
دوره 48 (1394)
دوره 47 (1393)

اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 40
تعداد مقالات 266
تعداد نویسندگان 527
تعداد مقالات ارسال شده 1,357
تعداد مقالات رد شده 816
درصد عدم پذیرش 60
تعداد مقالات پذیرفته شده 341
درصد پذیرش 25
میانگین بازه زمانی فرآیند داوری  30 روز
بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی 7 روز

فصلنامۀ مطالعات زبان و ترجمه نشریه‌ای به زبان فارسی و با دسترسی آزاد است که داوری مقالات در آن به صورت دوسو ناشناس انجام می‌گیرد. این نشریه منحصراً مقالات داده‌محور و پژوهشی در حوزه‌های آموزش زبان‌، مطالعات ترجمه و ادبیات زبان‌های خارجی منتشر می‌کند و مقالات تحلیلی، مروری و نقد کتاب در اولویت انتشار آن قرار ندارند. لازم به ذکر است این نشریه از پذیرش مقالات در حوزۀ مطالعات آموزش زبان، ترجمه و ادبیات زبان‌‌ عربی معذور است.

مقالۀ پژوهشی مطالعات ترجمه
دگرگونی تصویر هویّتِ ملّی در ترجمه: موردپژوهی نمایشنامۀ گزارش مردم‌گریز مولیر

صدیقه شرکت مقدم

دوره 56، شماره 4 ، بهمن 1402، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22067/lts.2024.84085.1214

چکیده
  امروزه می‌توان از ترجمه‌شناسی به‌عنوان یک ابزار به‌منظور تجزیه‌وتحلیل متون ادبی در حوزۀ تصویرشناسی استفاده کرد. در میان متون ادبی، نمایشنامه‌ها در ارائۀ تصویرِ هویّت ملّی هر کشور نقش مهمی دارند. مولیر به‌عنوان یکی از نمایشنامه‌نویسان برجستۀ فرانسوی آثار متعدّدی را خلق کرده و به‌طور غیرمستقیم تصاویری از شخصیت و آداب‌ورسوم ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی مطالعات ترجمه
مسابقۀ اعداد: مقایسۀ‌ عملکرد مترجم مایکروسافت و مترجمین حرفه‌ای ترجمۀ شفاهی هم‌زمان

پردیس قاسمی؛ سیما فردوسی؛ نجمه بهرامی نظرآبادی

دوره 56، شماره 4 ، بهمن 1402، صفحه 33-70

https://doi.org/10.22067/lts.2024.85304.1229

چکیده
  تمایل به اجتناب از اشباع شناختی در ترجمۀ شفاهی علاقه به استفاده از ابزارهای ترجمه به کمک رایانه را افزایش ‌داده است. مطالعۀ حاضر کیفیت ترجمۀ اعداد توسّط مترجم مایکروسافت و مترجمان شفاهی حرفه‌ای هم‌زمان را بررسی ‌می‌کند. برای این هدف، مجموعه‌ای از سخنرانی‌های سیاسی ارائه‌شده در سازمان ملل جمع‌آوری ‌شد. آزمون «کای‑مربع پیرسون» ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی آموزش زبان
معرّفی آموزش‌های مبتنی بر چینش ذهنی و چینش مغزی

رضا پیش‌قدم؛ شیما ابراهیمی

دوره 56، شماره 4 ، بهمن 1402، صفحه 71-95

https://doi.org/10.22067/lts.2023.81778.1183

چکیده
  با توجّه به پیشرفت سریع فنّاوری در حوزه‌های شناختی، رباتیک و هوش مصنوعی و تشدید نیازهای معیشتی و رفاهی انسان، همچنین در سایۀ فراوانی و دسترسی سهل مطالب آموزشی در فضای مجازی، به نظر می‌رسد آموزش کلاسیک و سنّتی دیگر پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه نیست و آموزش غیررسمی با تأکید بر فن و مهارت و خودکارسازی یادگیری، بر آموزش رسمی غلبه پیدا ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی زبان و ادبیات انگلیسی
زبان و شاخصه‌های شعر جنگ در فارسی و انگلیسی: بررسی ناتورالیسم و مؤلفه‌های آن در اشعارِ منتخب قیصر امین‏پور و ویلفرد اوون

مسلم ذوالفقارخانی؛ مهدی رحیمی؛ احمد خواجه‌ایم

دوره 56، شماره 4 ، بهمن 1402، صفحه 97-129

https://doi.org/10.22067/lts.2024.85049.1227

چکیده
  شاعران و نویسندگان مکتب ناتورالیسم با بهره‌‏گیری از ابزار مختلف و مؤلفه‌‏های گوناگون توانسته‌‏اند به بازتاب حوادث و رویدادهای زندگانی به شیوه‌‏ای دقیق و توصیفی در شعر و رُمان بپردازند. مهم‏ترین موضوعات مطرح در این مکتب عبارت‌اند از: جنگ، فقر، فحشا، خونریزی و کشتار. پژوهش حاضر با بهره‌‏گیری از شاخصه‌‏ها، ابزار و لوازم ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی مطالعات ترجمه
واژه‌گزینی درون‌متنی یا برون‌متنی: موردپژوهی رمان «کودک سرراهی»

محبوبه نورا؛ سید محمدرضا هاشمی

دوره 56، شماره 4 ، بهمن 1402، صفحه 131-167

https://doi.org/10.22067/lts.2023.81978.1187

چکیده
  واژه‌یابی و واژه‌گزینی از دغدغه‌های مهم مترجم‌ها و مدرس‌ها و فراگیرهای ترجمه است. دربارۀ سازوکار واژه‌گزینی در ترجمه بسیار سخن گفته شده است. باوجوداین، به نقش و کارایی فرهنگ‌های دوزبانه در واژه‌گزینی کمتر توجّه شده است. هدف از جستار حاضر، پاسخ دادن به این سؤال است که آیا واژه‌گزینی در ترجمه، اساساً، امری درون‌متنی و یا برون‌متنی ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی مطالعات ترجمه
بررسی تاریخی زبان و ترجمه در تئاترهای مشهد: از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی ایران

علی نجف زاده؛ سعید عامری

دوره 56، شماره 4 ، بهمن 1402، صفحه 169-204

https://doi.org/10.22067/lts.2024.85516.1232

چکیده
  اجراهای نمایشی از قبیل مرثیه‌خوانی، تعزیه یا روحوضی همیشه بخشی از جامعۀ ایران بوده است و پیشینه‌ای طولانی دارد؛ امّا تئاتر به‌مثابة پدیده‌ای فرهنگی و مدرن از اواخر دورۀ قاجار به جامعه ایران معرّفی شد. محتوای نمایش، نحوۀ اجرا یا بازیگری و زبانِ انتقالِ مفاهیم سه عنصر مهم در تئاتر هستند. مطالعات تاریخی و مطالعات ترجمه تاکنون به جنبه‌های ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی زبان و ادبیات انگلیسی
بررسی گفتمان هویّت نوجوانان سه‌‌زبانه؛ لقب‌گذاری در میان جوانان سه‌زبانۀ روستای داشکسن

مریم میرزائی

دوره 56، شماره 4 ، بهمن 1402، صفحه 205-235

https://doi.org/10.22067/lts.2024.84680.1221

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیر هویّت، فرهنگ، زبان و نوع نگرش بر لقب­‌گذاری در میان جوانان سه­‌زبانۀ (ترک، فارس و گرجی) روستای داشکسن بود. جامعۀ آماری جوانان سه­‌زبانۀ سنین 24-15 سال روستای داشکسن بود. روش نمونه‌گیری هدفمند بود و 22 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­‌ها پرسشنامۀ سه‌بخشی استاکس و تیلر‑لیچ ...  بیشتر

درآمدی بر مهم‌ترین معانی اصطلاح رتوریک

محمد احمدی؛ تقی پورنامداریان

دوره 50، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 27-52

https://doi.org/10.22067/lts.v50i1.64634

چکیده
  رتوریک اصطلاحی است که از زمان افلاطون تا کنون دستخوش تغییرات بسیاری شده است. این اصطلاح که در ترجمه‌های فارسی کمتر به پیچیدگی‌های مفهومی آن توجه شده، دارای معانی گسترده‌ای است که با وجود تمایزات و اختلافاتی که با یکدیگر دارند بسیار در هم تنیده‌اند، به‌گونه‌ای که عموماً نمی‌توان کاربردهای متفاوت این اصطلاح را از یکدیگر تفکیک ...  بیشتر

واکاوی کاربرد آرایه‌های «علم بدیع» در زبان‌های فارسی و انگلیسی با رویکرد تطبیقی

میثم ابراهیمی؛ مهیار علوی مقدم؛ محمد داوودی

دوره 54، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 31-59

https://doi.org/10.22067/lts.v54i2.86858

چکیده
  به‌رغم تمام مشابهاتی که بین دو حوزة بلاغت ایرانی‑اسلامی و بلاغت انگلیسی‑اروپایی وجود دارد، توجّه بیشتر حوزة بلاغت ایرانی‑اسلامی به مباحث سه علم بیان، بدیع و معانی و درعین‌حال، گاه دقّت‌ورزی بیشتر در بلاغت انگلیسی‑اروپایی و توجّه بیشتر به بلاغت نوشتاری در گسترة جغرافیایی ایران و بلاغت گفتاری در اروپا، از وجوهی است که این حوزه‌های ...  بیشتر

نمود عادتواره مترجم در سبک ترجمه: موردپژوهی سبک ترجمه صالح حسینی

مهرنوش فخارزاده؛ احمد دباغ زاده دزفولی

دوره 54، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 81-106

https://doi.org/10.22067/lts.v54i1.85424

چکیده
  در مطالعات مترجم، مطالعۀ سبک ترجمه‌ای مترجمان، به‌ویژه از دیدگاه جامعه‌شناسی، حوزه‌ای توسعه‌نیافته است؛ بنابراین، پژوهش حاضر، نظریّۀ «عمل بوردیو» را به‌عنوان چارچوب نظری جامعه‌شناسی جهت مطالعۀ نمود‌های عادتوارۀ مترجم به کار گرفته است. بدین منظور در ابتدا، پیکره‌ای موازی از دو کتاب Moby- Dick; or The Whale وTo the Lighthouse و دو ترجمه ...  بیشتر

نمایشنامه داستان باغ وحش: خوانشی مارکسیستی

رجبعلی عسکرزاده طرقبه

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1398، ، صفحه 113-131

https://doi.org/10.22067/lts.v52i3.73155

چکیده
  مارکس انگیزه‌های اقتصادی را زمینه‌ساز تمامی تصمیمات مهم جامعة کاپیتالیستی می‌داند. مارکسیست‌ها جامعة کاپیتالیستی را به سه گروه بورژوازی، خرده‌بورژوازی و طبقة کارگر تقسیم می‌کنند. در نمایشنامة داستان باغ وحش، نوشتة ادوارد البی، پیتر را می‌توان نمایندة خرده‌بورژوازی یا طبقة متوسط و جری را نمایندة طبقة کارگر در نظر گرفت. مارکس ...  بیشتر

نقد و بررسی کتاب ویژن 3 با تمرکز ویژه بر تحلیل حقوق‌محور و فرهنگ

حسن سودمند افشار؛ علیرضا سهرابی

دوره 53، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 97-133

https://doi.org/10.22067/lts.v53i4.86517

چکیده
  پژوهش حاضر بخشی از پروژه‌ای در ارزیابی بستة آموزشی کتاب جدیدالتألیف زبان انگلیسی پایة دوازدهم موسوم به ویژن 3 با رویکرد تحلیل حقوق و بررسی مقولة فرهنگ در کتاب است. طرح پژوهش به‌صورت ترکیبی (استفاده از هر دو روش کمی و کیفی) است. بدین‌منظور، نخست 200 معلم شامل 117 مرد و 83 زن و 200 دانش‌آموز پایة دوازدهم شامل 93 مرد و 107 زن از میان معلمان و دانش‌آموزان ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
تئوری بازی‌ها و نگرش واقع‌گرایانه دیکنز: تحریف حقایق اجتماعی و سازمانی و شخصیت‌های فرعی رمان دوریت کوچک

سارا خزاعی؛ نادیا الکوله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

https://doi.org/10.22067/lts.2023.79676.1167

چکیده
  رمان دوریت کوچک (1857) اثر چارلز دیکنز نگرش واقع‌گرایانۀ جالبی به اسرار اجتماعی و سازمانی دارد. با این پیش‌فرض که توجّه سبک واقع‌گرا به جزئیات، فراتر از دنیای داستان است، نظریّۀ تحقیق حاضر این است که در رمان دوریت کوچک، دیکنز اسرار اجتماعی و سازمانی را به‌سان سیستم‌های بازی ناعادلانه‌ای به تصویر کشیده که تحت کنترل طبقه حاکم و ثروتمند ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی آموزش زبان
ارتباط میان هیجانات، هوش هیجان‌حسّی و نمرة نوشتاری: مقایسة دانشجویان ایرانی و عراقی رشتة زبان انگلیسی

فاتن محمد حسین العائد؛ الهام ناجی میدانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

https://doi.org/10.22067/lts.2023.80618.1175

چکیده
  با معرفی هوش هیجان‌حسّی و نقش آن در آموزش و یادگیری در سال‌های اخیر، مطالعه بر تأثیر حواس و هیجانات در یادگیری مهارت‌های زبانی حائز اهمّیّت است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش هوش هیجان‌حسّی و هیجانات در مهارت نوشتاری و مقایسة آن بین زبان‌آموزان ایرانی و عراقی انجام شد. در مجموع، از 301 دانشجوی ایرانی و عراقی رشتة زبان ...  بیشتر

ابر واژگان