فصلنامۀ مطالعات زبان و ترجمه، نشریه‌ای علمی و پژوهشی است که در حوزۀ آموزش زبان، مطالعات ترجمه، زبان و ادبیات انگلیسی فعالیت می‌‌کند. این فصلنامه با هدف کمک به گسترش شناخت از حوزه‌های مذکور و غنی‌سازی پژوهش‌های مربوط به آن توسط دانشگاه فردوسی مشهد انتشار می‌یابد. با توجه به پیشرفت دانش و فناوری، این نشریه در راستای نشر دستاوردهای نوین در حوزۀ مطالعات زبان گام برمی‌دارد و مقالات اصیل و یافته‌های علمی اندیشمندان و پژوهشگران  را در این سطح علمی به چاپ می‌رساند. هم‌چنین این نشریه تلاش می‌کند عرصه‌ای برای تجلی نظریه‌های نوین زبانی و تعامل میان‌رشته‌ای بین حوزه‌های جامعه‌شناسی زبان، عصب‌شناسی زبان، روان‌شناسی زبان و غیره فراهم سازد.

 

1- آموزش زبان و حوزه‌های مربوط به آن (روان‌شناسی زبان، جامعه‌شناسی زبان، زبان‌شناسی فرهنگی و غیره)
الف: روان‌‍شناسی زبان:
 • هیجان و زبان‌آموزی
 • هوش هیجانی و زبان‌آموزی
 • هَیَجامَد و نقش آن در آموزش مثبت‌اندیشی و یادگیری زبان
 • سرمایۀ هیجانی و زبان‌آموزی
ب: جامعه‌شناسی زبان و زبان‌شناسی فرهنگی:
 • زباهنگ و آموزش زبان
 • هویت و آموزش زبان
 • نقش انواع سرمایه‌ها در آموزش زبان
 • آسیب‌شناسی و نقد و بررسی رویکردهای پژوهشی به فرهنگ‌کاوی زبان
 • بومی‌سازی نظریه‌های مرتبط با فرهنگ‌کاوی زبان
 • روش تحقیق در فرهنگ‌کاوی زبان
 • آینده‌پژوهی فرهنگ و مطالعات زبانی
 • سیاست‌گذاری فرهنگی در حوزۀ آموزش زبان
 • نقش آموزش و پرورش و وزارت علوم در تعالی فرهنگ اجتماعی آسیب‌شناسی آموزش از دیدگاه فرهنگی و راه‌حل‌کاوی
2- دوزبانگی و نقش آن در ارتقای سطوح زبانی
 • تأثیر دوزبانگی بر شناخت
 • تأثیر دوزبانگی بر هیجانات
 • تأثیر دوزبانگی بر شخصیت
 • تأثیر دوزبانگی بر ارتباطات تأثیر دوزبانگی بر هویت
 • تأثیر دوزبانگی بر حواس چندگانه

3- زمینه‌های علوم شناختی و کاربرد آن‌ها در آموزش

 • تأثیرات زبان‌آموزی بر مغز انسان
 • الگوها و روش‌های تدریس و سنجش شناختی
 • شناخت بدن‌مند (نقش جسم در فرآیند شناخت و زبان‌آموزی)
 • کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش شناختی
 • رویکرد شناختی و مطالعات برنامۀ درسی زبان‌پریشی و فعالیت مغز محیط‌های هوشمند و یادگیری

4- مطالعات ترجمه

 • ترجمه و تاریخ
 • ترجمه دیداری‌شنیداری
 • آموزش ترجمه
 • مطالعات مترجم
 • ترجمۀ شفاهی
 • ترجمه غیر حرفه‌ای

5- زبان و ادبیات خارجی