•  پذیرش مقالات: داوران به سردبیر و اعضای هیئت تحریریه در تصمیم‌گیری برای پذیرش یا رد مقاله کمک می‌نمایند و از طریق ارسال اصلاحیه به نویسندگان در ارتقای کیفیت مقالۀ آن‌ها سهیم‌ می‌باشند.
 • داوری به‌موقع: داوران باید در طول مدت مدت زمان مشخص‌شده برای آنها، داوری مقاله و تکمیل فرم مربوطه را به اتمام برسانند و در صورت نیاز به زمان بیشتر و یا قادر نبودن به داوری مقاله، آن را به دفتر فصلنامه اطلاع دهند تا در صورت لزوم از داوران دیگری دعوت شود.
 • حق نپذیرفتن مقاله: نپذیرفتن ارزیابی یک مقاله برحسب زمان مشخص‌شده ضروری و لازم است. داوری که بر صلاحیت نداشتن کافی خود برای داوری مقالة پژوهشی آگاهی دارد، بایستی از ارزیابی مقاله خودداری کند.
 • محرمانه بودن: داوران باید به محرمانه بودن فرایند ارزیابی مقاله احترام بگذارند و نباید اطلاعات مربوط به مقاله را بدون اجازۀ مکتوب از نویسنده در اختیار شخصی غیر از سردبیر قرار دهند.
 •  نداشتن سوگیری: داوران باید مقالات را بی‌طرفانه و عادلانه ارزیابی نمایند. آن‌ها باید از سوگیری‌های شخصی در قضاوت‌های خود اجتناب ورزند.
 • منابع: داوران موظف هستند منابعی را که نویسنده به آن‌ها ارجاع داده، شناسایی و بررسی نمایند. هرگونه نتیجه‌گیری یا بحثی که در مقاله مطرح شده باشد، بایستی همراه با منبع آن ذکر گردد. همچنین، داوران موظف می‌باشند در صورت مشاهده هرگونه شباهت یا هم‌پوشانی بین اثر ارسالی و مقاله‌ای دیگر، موضوع را به سردبیر اطلاع دهند.
 •  تضاد منافع: داوران نباید از اطلاعات یا ایده‌هایی که طی فرایند ارزیابی به‌دست آورده‌اند، در جهت منافع شخصی خود استفاده نمایند. همچنین، داوران باید از ارزیابی مقالاتی که از دید آن‌ها مشمول تضاد منافع اعم از منافع مشترک مالی، سازمانی، شخصی یا هرگونه ارتباط یا پیوندهایی دیگر با شرکت‌ها، نهادها یا افراد مرتبط با مقالات است، خودداری نمایند.

در صورتی که نیاز به درج کامنت بر روی مقاله به عنوان بخشی از فرایند داوری می باشد، بعد از درج کامنت‌ باید دقت شود نام داور در کامنت‌ها مشهود نباشد.

توضیحات برای نویسندگان

 • داوران باید ایده اصلی مقاله و نقاط ضعف و قوت آن را برای انتشار ذکر نمایند.
 • پیشنهادها و کامنت‌های داوران برای نویسندگان باید سازنده و مفید باشد تا آنها بتوانند کیفیت علمی مقاله خود را بهبود بخشند.
 • از آنجاییکه داوری بدون توضیحات و ذکر نقاط ضعف و قوت و شواهد آن، به نسبت داوری غنی و مشروح، تاثیر بسیار کمتری دارد، داوران باید توضیحات خود را، چه مثبت و چه منفی، با ذکر مصادیق و شواهد و ارجاع به متن مقاله ارسال نمایند چرا که داوری مشروح و با ذکر جزئیات لازم، مستند و قابل دفاع خواهد بود.
 • داوران در صورت رد مقاله، دلایل خود را باید ذکر نمایند. دلایل ارسال شده برای نویسنده ارسال خواهد شد.
 • برای کوتاه کردن زمان از وصول مقاله تا نشر آن، لازم است داوران تلاش کنند حتی‌الامکان تعداد رفت و برگشت مقاله بین نویسنده و داور را به حداقل برسانند. توصیه می‌شود در آماده کردن گزارش داوری، تمام موارد مهم را در اولین گزارش داوری خود ذکر نمایند.

توضیحات برای سردبیر

 • داوران باید در صورت پذیرش مقاله به طور خلاصه دلایل اهمیت و  نوآوری مقاله و شایستگی آن برای انتشار را برای سردبیر ارسال نمایید.
 • داوران باید در صورت رد کردن مقاله، توضیح مختصری از دلایل رد مقاله را ارائه نمایند.
 • در صورت مشاهده هرگونه تقلب علمی، تضاد منافع و ... توضیحات تکمیلی باید در بخش توضیحات برای سردبیر ارسال شود.