از اینکه زحمت داوری مقاله برای فصلنامه «مطالعات زبان و ترجمه» را پذیرفتید بسیار سپاسگزاریم.

 •  پذیرش مقالات: داوران به سردبیر و اعضای هیئت تحریریه در تصمیم‌گیری برای پذیرش یا رد مقاله کمک می‌نمایند و از طریق ارسال اصلاحیه به نویسندگان در ارتقای کیفیت مقالۀ آن‌ها سهیم‌ می‌باشند.
 • داوری به‌موقع: خواهشمند است در طول مدت مدت زمان مشخص‌شده برای جنابعالی، داوری مقاله و تکمیل فرم مربوطه را به اتمام برسانید. در صورتی که به زمان بیشتر نیاز دارید و یا قادر به داوری مقاله نیستید، خواهشمند است به دفتر فصلنامه اطلاع دهید تا در صورت لزوم از داور دیگری دعوت شود.
 • حق نپذیرفتن مقاله: نپذیرفتن ارزیابی یک مقاله برحسب زمان مشخص‌شده ضروری و لازم است. داوری که بر صلاحیت نداشتن کافی خود برای داوری مقالة پژوهشی آگاهی دارد، بایستی از ارزیابی مقاله خودداری کند.
 • محرمانه بودن: داوران باید به محرمانه بودن فرایند ارزیابی مقاله احترام بگذارند و نباید اطلاعات مربوط به مقاله را بدون اجازۀ مکتوب از نویسنده در اختیار شخصی غیر از سردبیر قرار دهند.
 •  نداشتن سوگیری: داوران باید مقالات را بی‌طرفانه و عادلانه ارزیابی نمایند. آن‌ها باید از سوگیری‌های شخصی در قضاوت‌های خود اجتناب ورزند.
 • منابع: داوران موظف هستند منابعی را که نویسنده به آن‌ها ارجاع داده، شناسایی و بررسی نمایند. هرگونه نتیجه‌گیری یا بحثی که در مقاله مطرح شده باشد، بایستی همراه با منبع آن ذکر گردد. همچنین، داوران موظف می‌باشند در صورت مشاهدة هرگونه شباهت یا هم‌پوشانی بین اثر ارسالی و مقاله‌ای دیگر، موضوع را به سردبیر اطلاع دهند.
 •  تضاد منافع: داوران نباید از اطلاعات یا ایده‌هایی که طی فرایند ارزیابی به‌دست آورده‌اند، در جهت منافع شخصی خود استفاده نمایند. همچنین، داوران باید از ارزیابی مقالاتی که از دید آن‌ها مشمول تضاد منافع اعم از منافع مشترک مالی، سازمانی، شخصی یا هرگونه ارتباط یا پیوندهایی دیگر با شرکت‌ها، نهادها یا افراد مرتبط با مقالات است، خودداری نمایند.

در صورتی که قصد دارید بر روی مقاله به عنوان بخشی از داوری، کامنت درج نمایید، بعد از درج کامنت‌ها، آن را در حالت review قرارداده و سپس بارگزاری نمایید و دقت نمایید که اسم شما در کامنت‌ها مشهود نباشد.

توضیحات برای نویسندگان

 • ایده مرکزی مقاله و نقاط ضعف و قوت آن را برای انتشار ذکر نمایید.
 • پیشنهادها و کامنت‌های شما برای نویسندگان باید سازنده مفید باشد تا آنها بتوانند کیفیت علمی و ارائه مقاله خود را بهبود بخشند.
 • توضیحات خود را، چه مثبت و چه منفی، با ذکر مصادیق و شواهد و ارجاع به متن همراه کنید. به خاطر داشته باشید که داوری بدون توضیحات و ذکر نقاط ضعف و قوت و شواهد آن، به نسبت داوری غنی و مشروح، تاثیر بسیار کمتری دارد. چرا که داوری مشروح و با ذکر جزئیات لازم، مستند و قابل دفاع خواهد بود.
 • در صورت رد مقاله، دلایل خود را مرقوم نمایید. آن دلایل برای نویسنده ارسال خواهد شد.
 • برای کوتاه کردن زمان از وصول مقاله تا نشر، لازم است داوران تلاش کنند حتی‌الامکان تعداد رفت و برگشت مقاله بین نویسنده و داور را به حداقل برسانند. توصیه می‌شود در آماده کردن گزارش داوری، تمام موارد مهم را در اولین گزارش داوری خود ذکر نمایید.

توضیحات برای سردبیر

 • اگر مقاله را برای انتشار پذیرش نمودید به طور خلاصه اهمیت و نوآوری مقاله و شایستگی آن برای انتشار را برای سردبیر ارسال نمایید.
 • در صورت رد کردن مقاله، توضیح مختصری از دلایل رد مقاله را بنویسید.

آن دسته از توضیحاتی که محرمانه است و یا نیاز به اطلاع نویسنده نیست برای سردبیر ارسال می‌شود. در صورت مشاهده هرگونه تقلب علمی، تضاد منافع و ... باید در این بخش برای سردبیر ارسال شود.