فصلنامۀ مطالعات زبان و ترجمه نشریه‌ای به زبان فارسی و با دسترسی آزاد است که داوری مقالات در آن به صورت دوسو ناشناس انجام می‌گیرد. این نشریه منحصراً مقالات داده‌محور در حوزه‌های مطالعات ترجمه، ادبیات و آموزش زبان‌های خارجی منتشر نموده و مقالات تحلیلی، مروری و نقد کتاب در اولویت انتشار این مجله قرار ندارند. لازم به ذکر است این فصلنامه از پذیرش مقالات در حوزۀ مطالعات آموزش، ترجمه و ادبیات زبان‌های عربی و فارسی معذور است.

 خط مشی دسترسی آزاد: نشریۀ «مطالعات زبان و ترجمه» به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد؛ به‌طور کامل الزامات انتشار دسترسی آزاد را طبق «Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)» رعایت می‌کند. شما اجازه دارید مقالات منتشر شده در این نشریه را نسخه‌برداری کرده یا به اشتراک بگذارید؛ مادامی که به آن‌ به‌درستی استناد شود.

هزینۀ پرداختی نویسندگان:  نشریۀ مطالعات زبان و ترجمه برای بررسی اولیه مقالات هیچ وجهی از نویسندگان دریافت نمی‌کند. اما مقالاتی که پس از طی کردن فرآیند داوری مورد پذیرش قرار بگیرند باید مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه‌های ویراستاری و چاپ مقالات پرداخت نمایند.

همکاری با انجمن : نشریه مطالعات زبان و ترجمه با انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران (تلسی) قرارداد همکاری دارد. برای مشاهده متن تفاهم نامه اینجا  کلیک کنید.