آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 236
تعداد پذیرش 58
تعداد عدم پذیرش 172

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 92
تعداد مشاهده مقاله 37575
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 9917
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 4 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 27 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 111 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 6 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 160 روز
درصد پذیرش 25 %