آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 356
تعداد پذیرش 81
تعداد عدم پذیرش 257

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 117
تعداد مشاهده مقاله 259989
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 75524
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 5 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 26 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 106 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 8 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 229 روز
درصد پذیرش 23 %