آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1183
تعداد پذیرش 326
تعداد عدم پذیرش 674

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 76
تعداد مشاهده مقاله 14392
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4069
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 44 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 63 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 106 روز
متوسط زمان داوری 46 روز
متوسط زمان پذیرش 191 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 106 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 238 روز
درصد پذیرش 28 %