آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 280
تعداد پذیرش 65
تعداد عدم پذیرش 204

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 98
تعداد مشاهده مقاله 62172
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 25560
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 4 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 25 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 115 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 6 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 257 روز
درصد پذیرش 23 %