آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 341
تعداد پذیرش 80
تعداد عدم پذیرش 245

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 114
تعداد مشاهده مقاله 221138
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 46723
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 3 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 26 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 106 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 7 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 229 روز
درصد پذیرش 23 %