گزارش یافته‌ها: نویسندۀ مسئول مکاتبه، مسئول نهایی محتوای کل مقاله ارسالی می‌باشد. نویسندگان متعهد هستند یافته‌های خود را به‌طور کامل گزارش کنند و در ارائۀ یافته‌ها و تفسیر آن‌ها دقت ویژه داشته باشند. مقاله باید حاوی جزئیات و منابع کافی باشد به‌نحوی که امکان دسترسی سایر پژوهشگران به مجموعه داده‌های یکسان جهت تکرار پژوهش وجود داشته باشد.
سرقت علمی: نویسندۀ مسئول مکاتبه مقاله باید از این که تمامی مطالب ذکر شده حاصل پژوهش وی و همکاران ایشان که اسامی آنها مندرج در مقاله است، اطمینان حاصل نموده و منشأ و اصالت هر یک از مجموعه داده‌ها به‌کار گرفته شده را مشخص کند. لازم به ذکر است مقالات از طریق سامانۀ مشابهت‌یاب سمیم نور مورد بررسی قرار می‌گیرند و در هر مرحله مشخص شود که مقاله حاوی سرقت علمی است، از سامانۀ نشریه حذف و اقدامات لازم برای آن صورت می‌گیرد.
اصالت: مقاله باید کاری جدید و اصیل باشد. نویسنده نمی‌تواند مقاله‌ای را که کل یا بخشی از آن در جای دیگری تحت بررسی است و یا قبلاً به نشریه دیگری ارسال شده به نشریۀ مطالعات زبان و ترجمه بفرستد.
تشکر و قدردانی: نویسندگان باید به مراکز یا افرادی که در شکل‌گیری پژوهش آن تأثیرگذار بوده‌اند اشاره نموده و قدردانی نمایند.همچنین در صورت نیاز حامی مالی پژوهش در این بخش ذکر شده و مورد قدردانی قرار می گیرد.
تألیف اثر: همۀ نویسندگان مندرج در مقاله باید در کار پژوهش مساعدت و همکاری جدی داشته و در مقابل نتایج پاسخگو باشند. اعتبار و امتیاز نویسندگی یا تألیف باید به نسبت مساعدت‌های بخش‌های مختلف تسهیم شود. نویسندگان باید مسئولیت و اعتبار کار را تقبل کنند. نویسندۀ مسئول مکاتبه که مقاله را به نشریه ارسال می‌نماید باید یک نسخه یا پیش‌نویس مقاله را به تمامی نویسندگان مشترک و همکار ارسال و رضایت آن‌ها را جهت ارسال مقاله به نشریه و انتشار آن کسب کنند.
تضاد منافع: نویسندگان موظفند هر گونه تضاد منافعی را که بر نتیجۀ پژوهش آن و یا تفسیر یافته‌ها تأثیرگذار بوده است مطرح نمایند و منابع مالی حامی پژوهش خود را ذکر کنند.
بازبینی مقاله: اگر نویسنده‌ای متوجه اشتباه یا بی دقتی مهمی در اثر خود شود، موظف است مراتب را به سرعت به سردبیر نشریۀ مطالعات زبان و ترجمه اطلاع داده و در فرآیند بازبینی و اصلاح مقاله همکاری نماید.
حق نشر: حق نشر برای نویسندگان محفوظ خواهد بود و آنان می‌توانند مقالاتشان را در واسپارگاه‌ها آرشیوسازی کنند. این بدین معنی است که از این مقالات به‌راحتی می‌توان استفاده کرد؛ مادامی که به آن‌ به‌درستی استناد شود.

نویسندۀ مسئول مقاله پس از ثبت‌نام در سایت نشریه، باید وارد بخش ارسال مقاله شده و کلیۀ اطلاعات خواسته شده را به دقت تکمیل نماید. (بازنگری مقاله پس از داوری و پرداخت هزینۀ چاپ فقط از کارتابل نویسندۀ مسئول مقاله امکان‌پذیر است).

شامل عنوان مقاله، اسامی نویسندگان، مرتبۀ علمی آنها به فارسی و انگلیسی و ایمیل و شمارۀ تماس نویسندگان بوده و به‌صورت جداگانه در قسمت فایل‌های مکمل روی سایت بارگذاری شود. (نویسندۀ مسئول مقاله مشخص شود).
از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود زمان ارسال مقاله، در صورت امکان اسامی 3 داور پیشنهادی که در زمینۀ مقاله ارسالی تخصص کافی داشته و در دانشگاه یا مؤسسه‌ای غیر از محل اشتغال نویسندگان مقاله مشغول به کار هستند، معرفی نمایند.
لطفاً قبل از بارگذاری مقاله در سایت، دستورالعمل مجله را مطالعه کرده و مقاله را طبق دستورالعمل تنظیم بفرمایید. مجله از پذیرش مقالاتی که طبق دستورالعمل تهیه نشده باشند معذور است.
 • لطفاً اسم تمامی نویسنده‌ها به‌دقت ذکر شود. (پس از بارگذاری مقاله امکان تغییر تعداد، ترتیب نویسندگان و تغییر نویسندۀ مسئول مقاله نیست).
 • لطفاً پنج فایل به‌ترتیب زیر در سامانه بارگذاری نمایید:
۱. فایل اطلاعات نویسندگان (حدود 100 کلمه) حاوی توضیح دربارۀ هر نویسنده به همراه وابستگی سازمانی (affiliation) (دانشگاه محل تحصیل یا کار) و حوزۀ پژوهشی موردعلاقۀ وی (به زبان فارسی) (لازم به ذکر است در صورت پذیرش مقاله همین وابستگی چاپ می‌گردد و امکان تغییر وابستگی سازمانی نیست)؛
۲. فایل کامل مقاله با فرمت Word بدون نام و اطلاعات نویسندگان؛
۳. فایل کامل مقاله به فرمت pdf بدون نام و اطلاعات نویسندگان؛
4. چکیدۀ انگلیسی در 150-250 کلمه به همراه کلمات کلیدی و نام و وابستگی سازمانی نویسندگان (متن چکیدۀ انگلیسی باید با متن چکیدۀ فارسی منطبق باشد).
5. مقاله باید بین 6000 تا 8000 کلمه باشد (شامل جداول، نمودارها و ارجاعات پایانی)
 • زبان اصلی نشریه فارسی است و نشریه از مقالات به زبان انگلیسی، فرانسه و ... معذور است.
 • رسم‌الخط مقاله براساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شود و رعایت نیم‌فاصله در تایپ الزامی است.
 • قلم عناوین اصلی و فرعی باید BLotus و اندازۀ قلم 13 بزرگ (Bold) باشد. قلم چکیدۀ فارسی باید BLotus  و اندازۀ قلم 12 باشد. قلم چکیدۀ انگلیسی باید قلم Times New Roman و اندازۀ آن 12 باشد. قلم متن مقاله باید BLotus و اندازه قلم 13 باشد. قلم پانوشت‌های فارسی باید BNazanin و اندازه قلم 11 باشد. قلم پانوشت‌های انگلیسی باید Times New Roman و اندازه قلم باید 10 باشد. قلم عناوین جداول، نمودارها و تصاویر باید BLotus و اندازۀ قلم 12 بزرگ باشد. قلم محتوای جدول‌ها و تصاویر باید BLotus با اندازۀ 11 باشد و تمامی جداول و تصاویر باید فارسی باشند.
 • مقاله باید در برگۀ A4 (21cm*29/7cm) با حاشیه‌های بالا و پایین (5cm)، چپ و راست (4cm) و فاصلۀ خطوط (1cm) تنظیم شود. اولین خط هر پاراگراف دارای 0/5cm تورفتگی و همۀ متن Justify Medium است. 
 • لازم است نام‌های لاتین نویسندگان، اعداد، سال و صفحه در داخل متن به فارسی برگردانده شود و لاتین اسم نویسندگان به قسمت پانویس انتقال یابد. لازم است در پانویس، بین شماره و نام نویسنده نقطه و سپس فاصله قرار داده شود. برای بردن نام لاتین به پانویس، از اندیکس (2X) نوار بالای ورد استفاده نشود و فقط از پانویس‌گذار 1 AB در قسمت References نوار بالایی ورد استفاده شود. مثال: .... آرنولد[1] (1985، ص. 11) یا ... (آرنولد، 1987، ص. 11).
 • نقل قول‌های مستقیم نیاز به شمارۀ صفحه دارند و باید ابتدا و انتهای نقل قول با گیومه مشخص شود. (احمدی، 1391، ص. 112). اگر نقل قول مستقیم نیست، نیازی به شمارۀ صفحه ندارد. نقل‌قول‌های مستقیم بیش از 40 واژه به صورت جدا از متن با تورفتگی (0/5cm) از طرف راست با قلم BLotus اندازۀ 10 درج شود.
 • تمامی کلمات لاتین که برای نخستین‌بار مطرح می‌شوند، باید در پانویس معادل داشته باشند. دقت بفرمایید که تنها حرف اول اسامی خاص در پانویس با حرف بزرگ است و سایر معادل‌ها با حرف کوچک آغاز می‌شوند. لطفاً از دستی زدن شمارۀ پانویس‌ها جداً خودداری بفرمایید و شماره‌های پانویس مختص همان صفحه باشد (ادامه‌دار نباشد).
 • فرمت و بدنه اصلی مقاله باید به‌ترتیب دارای این بخش‌ها باشد. 1. مقدمه ۲. پیشینۀ پژوهش (و چارچوب نظری پژوهش) ۳. روش پژوهش ۴. یافته‌های پژوهش ۵. بحث و نتیجه‌گیری لطفاً تمام مطالب خود را در این چهارچوب گنجانده و تنظیم نمایید.
 • لازم است تمام عناوین بخش‌های اصلی و عناوین بخش‌های فرعی شماره‌گذاری شود تا اینکه مشخص شود هر زیربخش به کدام بخش بالاتر تعلق دارد. لطفاً برای شماره‌گذاری حتماً رعایت بفرمایید ابتدا شمارۀ عنوان بزرگتر و بعد شمارة زیربخش اضافه شود. برای مثال، ابزار پژوهش که بخش سوم عنوان روش (بخش دوم) محسوب می‌شود، اینگونه شماره‌گذاری می‌شود: ۳. ۲. ابزار پژوهش
 • لازم است تمام فرمول‌ها، تصاویر، جدول‌ها و شکل‌ها اسکن شده و در محل مربوط در متن قرار داده شود.لازم است بین جدول و نوشته‌های بعد از آن یک خط فاصله باشد و تمامی نیم‌فاصله‌ها در متن جدول‌ها و تصاویر رعایت شود. تمامی تصاویر، جدول‌ها، اعداد، ارقام و آمارها باید فارسی باشند.
 • لازم است تمام ارجاعات درون‌متنی و انتهایی مقاله براساس همین دستورالعمل، تنظیم شود.
 • لطفاً از کلمه «همکاران» برای اشاره به دیگر نویسندگان مقاله استفاده نفرمایید. در صورتی مجازید که از کلمه «همکاران» استفاده بفرمایید که اثر ذکرشده بیش از ۳ نویسنده داشته باشد. در این مورد بعد از یک بار ذکر نام تمام نویسندگان در دفعات بعدی، نویسنده مجاز است از کلمه همکاران استفاده کند. در قسمت منابع نیز همۀ نویسندگان باید ذکر شوند.
 • لطفاً از کلمه «همان» یا «ibid» استفاده نفرمایید. در تمام موارد، اطلاعات کامل منبع باید ذکر شوند. 
 • فصلنامه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد
 • مقالاتِ برگرفته از رساله یا پایان‌نامۀ دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به‌صورت توأم و با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.
 • در صورت پذیرش مقاله، مبلغ دو میلیون ریال (معادل ۲۰۰ هزار تومان) برای چاپ مقاله اخذ می‌گردد که از طریق کارتابل نویسندۀ مسئول مقاله قابل پرداخت است.
مقالات چاپ‌شده در مجلات:
نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده/ نویسندگان. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام کامل مجله (ایتالیک)،  دورۀ مجله(ایتالیک)(شماره)(شماره پیاپی یا شماره مجله در آن سال)، شماره صفحات اول و آخر. احمدی، ع.، و احمدزاده، س. (1390). عملکرد زبان‌آموزان ایرانی در آزمون تافل. مطالعات زبان و ترجمه، ۲۳(۴)، ۱۲-۲۵.
نکته: در آثار ترجمه‌­ای لازم است سال چاپ اثر اصلی ذکر شود. نام تمام مترجمان در منابع بیاید و در بخش ارجاعات درون متنی به شکل همکاران ذکر شود مانند (گاردنر، 1995، ترجمۀ مهران‌فر، 1397).
کتاب:
نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده/ نویسندگان. (سال انتشار). عنوان کتاب (ایتالیک). محل انتشار (شهر، کشور): ناشر. خوش‌سلیقه، م.، عامری، س.، و نوروزی، ع. (1398). ترجمۀ دیداری‌شنیداری: مفاهیم و اصطلاحات. مشهد، ایران: دانشگاه فردوسی مشهد.
 پایان‌نامه:
نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان پایان‌نامه (ایتالیک)، (مقطع و وضعیت انتشار). نام دانشگاه، نام شهر، نام کشور. خوش‌چهره، م. ج. (1392). عملکرد زبان‌آموزان ایرانی در آزمون تافل، (پایان‌نامۀ منتشرنشدۀ کارشناسی ارشد). دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
نوشته‌های الکترونیکی و صفحات اینترنتی:
نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده. (سال، روز و ماه انتشار). عنوان مقاله یا نوشته (ایتالیک). برگرفته از آدرس دقیق اینترنتی. مرادی، ح. (۱۳۹۰، ۲۸ اردیبهشت). زنان و جهانی‌شدن. برگرفته از www.emory.edu/Lj65/hmafghes/ghs
 مقالات همایشی چاپ‌شده:
نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده/ نویسندگان. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام کامل کتابچه همایش یا عنوان همایش (ایتالیک) (شماره صفحات اول و آخر مقاله)، به‌همت نام سردبیر همایش یا ویراستار کتابچه همایش. محل نشر (شهر، کشور): ناشر. احمدی، ع.، و احمدزاده، س. (۱۳۹۰). عملکرد زبان‌آموزان ایرانی در آزمون تافل. کتابچه مقالات سومین کنفرانس ملی آموزش زبان (صص. ۷۰-۸۱)، به همت رضا تهرانی. تهران، ایران: انتشارات دانشگاه الزهرا.
مقالات همایشی چاپ‌نشده:
نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده/ نویسندگان. (سال و ماه برگزاری). عنوان مقاله، مقالۀ ارائه‌شده در عنوان همایش (ایتالیک)، برگزار کننده همایش، محل برگزاری همایش. احمدی، ع.، و احمدزاده، س. (۱۳۹۰، اسفند). عملکرد زبان‌آموزان ایرانی در آزمون تافل. مقاله ارائه‌شده در سومین کنفرانس ملی آموزش زبان، تهران، ایران: دانشگاه الزهرا.
مقالات چاپ‌شده در مجلات:
Oxford, R., & Shearin, J. (1994). Language learning motivation: Expanding the theoretical framework. The Modern Language Journal, 78(1), 12-28.
کتاب:
Pérez-González, L. (2014). Audiovisual translation: Theories, methods and issues. London, England: Routledge.
Gambier, Y., Caimi, A., & Mariotti, C. (2015). Subtitles and language learning: Principles, strategies and practical experiences. Bern, Switzerland: Peter Lang.
مقاله چاپ شده در مجموعه مقالات:
Paloposki, O. (2007). Translators’ agency in 19th century Finland. In Y. Gambier, M. Shlesinger, & R. Stolze (Eds.), Doubts and directions in translation studies. Selected contributions from the EST Congress, Lisbon 2004 (pp. 335-346). Amsterdam, Netherlands: John Benjamins.
پایان‌نامه:
Hoseini, S. (2015). Reception of dubbing in Iran. (Unpublished master's thesis), Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
مقالات همایشی چاپ‌شده:
Kruger, J.-L., Hefer, E., & Matthew, G. (2013). Measuring the impact of subtitles on cognitive load: Eye tracking and dynamic audiovisual texts. In Proceedings of the 2013 Conference on Eye Tracking South Africa (pp. 62–66). New York, NY: ACM.
مقالات همایشی چاپ‌نشده:
Di Giovanni, E., & Romero Fresco, P. (2016, February). Are we all together across languages? An eye tracking study of original and dubbed films. Paper presented at the Linguistic and Cultural Representation in Audiovisual Translation, Rome, Italy.
به استحضار نویسندگان محترم می‌رساند جهت تسریع و تسهیل فرایند داوری لازم است ضمن ارسال فایل مقاله اصلاح شده، فایل پاسخ به داوران را نیز ارسال نمایند. در این فایل باید اشکالات و نقطه نظرات هر یک از داوران با ذکر شماره داور و عین ایراد و یا نقطه نظر ذکر گردد و در سطر بعد به ذکر پاسخ آن مورد اقدام شود. لطفاً کامنت‌های داوران را پاک نفرمایید و موارد تغییریافته را با هایلایت مشخص کنید. نشریۀ مطالعات زبان و ترجمه برای بررسی اولیه مقالات هیچ وجهی از نویسندگان دریافت نمی‌کند. اما مقالاتی که پس از طی کردن فرآیند داوری مورد پذیرش قرار بگیرند باید مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه‌های ویراستاری و چاپ مقالات پرداخت نمایند.