نویسندۀ مسئول مقاله پس از ثبت‌نام در سایت نشریه، باید وارد بخش ارسال مقاله شده و کلیۀ اطلاعات خواسته شده را به دقت تکمیل نماید. (بازنگری مقاله پس از داوری و پرداخت هزینۀ چاپ فقط از کارتابل نویسندۀ مسئول مقاله امکان‌پذیر است).

شامل عنوان مقاله، اسامی نویسندگان، مرتبۀ علمی آنها به فارسی و انگلیسی و ایمیل و شمارۀ تماس نویسندگان بوده و به‌صورت جداگانه در قسمت فایل‌های مکمل روی سایت بارگذاری شود. (نویسندۀ مسئول مقاله مشخص شود).
از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود زمان ارسال مقاله، در صورت امکان اسامی 3 داور پیشنهادی که در زمینۀ مقاله ارسالی تخصص کافی داشته و در دانشگاه یا مؤسسه‌ای غیر از محل اشتغال نویسندگان مقاله مشغول به کار هستند، معرفی نمایند.
لطفاً قبل از بارگذاری مقاله در سایت، دستورالعمل مجله را مطالعه کرده و مقاله را طبق دستورالعمل تنظیم بفرمایید. مجله از پذیرش مقالاتی که طبق دستورالعمل تهیه نشده باشند معذور است.
 • لطفاً اسم تمامی نویسنده‌ها به‌دقت ذکر شود. (پس از بارگذاری مقاله امکان تغییر تعداد، ترتیب نویسندگان و تغییر نویسندۀ مسئول مقاله نیست).
 • لطفاً پنج فایل به‌ترتیب زیر در سامانه بارگذاری نمایید:
1. فایل اطلاعات نویسندگان (حدود 100 کلمه) حاوی توضیح دربارۀ هر نویسنده به همراه وابستگی سازمانی (affiliation) (دانشگاه محل تحصیل یا کار) و حوزۀ پژوهشی موردعلاقۀ وی (به زبان فارسی) (لازم به ذکر است در صورت پذیرش مقاله همین وابستگی چاپ می‌گردد و امکان تغییر وابستگی سازمانی نیست)؛
2. فایل کامل مقاله با فرمت Word بدون نام و اطلاعات نویسندگان؛
3. فایل کامل مقاله به فرمت pdf بدون نام و اطلاعات نویسندگان؛
4. ارسال چکیدۀ انگلیسی (150-120 کلمه) مطابق با چکیدۀ فارسی (150 کلمه)
محتوای مقاله باید بین 6000 تا حداکثر 8000 کلمه باشد (شامل جداول، نمودارها و ارجاعات پایانی)
 • زبان اصلی نشریه فارسی است و نشریه از مقالات به زبان انگلیسی، فرانسه و ... معذور است.
 • رسم‌الخط مقاله براساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شود و رعایت نیم‌فاصله در تایپ الزامی است.
 • قلم عناوین اصلی و فرعی باید BLotus و اندازۀ قلم 13 بزرگ (Bold) باشد. قلم چکیدۀ فارسی باید BLotus  و اندازۀ قلم 12 باشد. قلم چکیدۀ انگلیسی باید قلم Times New Roman و اندازۀ آن 12 باشد. قلم متن مقاله باید BLotus و اندازه قلم 13 باشد. قلم پانوشت‌های فارسی باید BNazanin و اندازه قلم 11 باشد. قلم پانوشت‌های انگلیسی باید Times New Roman و اندازه قلم باید 10 باشد. قلم عناوین جداول، نمودارها و تصاویر باید BLotus و اندازۀ قلم 12 بزرگ باشد. قلم محتوای جدول‌ها و تصاویر باید BLotus با اندازۀ 11 باشد و تمامی جداول و تصاویر باید فارسی باشند.
 • مقاله باید در برگۀ A4 (21cm*29/7cm) با حاشیه‌های بالا و پایین (5cm)، چپ و راست (4cm) و فاصلۀ خطوط (1cm) تنظیم شود. اولین خط هر پاراگراف دارای 0/5cm تورفتگی و همۀ متن Justify Medium است. 
 • لازم است نام‌های لاتین نویسندگان، اعداد، سال و صفحه در داخل متن به فارسی برگردانده شود و لاتین اسم نویسندگان به قسمت پانویس انتقال یابد. لازم است در پانویس، بین شماره و نام نویسنده نقطه و سپس فاصله قرار داده شود. برای بردن نام لاتین به پانویس، از اندیکس (2X) نوار بالای ورد استفاده نشود و فقط از پانویس‌گذار 1 AB در قسمت References نوار بالایی ورد استفاده شود. مثال: .... آرنولد[1] (1985، ص. 11) یا ... (آرنولد، 1987، ص. 11).
 • نقل قول‌های مستقیم نیاز به شمارۀ صفحه دارند و باید ابتدا و انتهای نقل قول با گیومه مشخص شود. (احمدی، 1391، ص. 112). اگر نقل قول مستقیم نیست، نیازی به شمارۀ صفحه ندارد. نقل‌قول‌های مستقیم بیش از 40 واژه به صورت جدا از متن با تورفتگی (0/5cm) از طرف راست با قلم BLotus اندازۀ 10 درج شود.
 • تمامی کلمات لاتین که برای نخستین‌بار مطرح می‌شوند، باید در پانویس معادل داشته باشند. دقت بفرمایید که تنها حرف اول اسامی خاص در پانویس با حرف بزرگ است و سایر معادل‌ها با حرف کوچک آغاز می‌شوند. لطفاً از دستی زدن شمارۀ پانویس‌ها جداً خودداری بفرمایید و شماره‌های پانویس مختص همان صفحه باشد (ادامه‌دار نباشد).
 • فرمت و بدنه اصلی مقاله باید به‌ترتیب دارای این بخش‌ها باشد. 1. مقدمه ۲. پیشینۀ پژوهش (شامل پیشینه و چارچوب نظری پژوهش) ۳. روش پژوهش ۴. یافته‌های پژوهش ۵. بحث و نتیجه‌گیری لطفاً تمام مطالب خود را در این چهارچوب گنجانده و تنظیم نمایید.
 • لازم است تمام عناوین بخش‌های اصلی و عناوین بخش‌های فرعی شماره‌گذاری شود تا اینکه مشخص شود هر زیربخش به کدام بخش بالاتر تعلق دارد. لطفاً برای شماره‌گذاری حتماً رعایت بفرمایید ابتدا شمارۀ عنوان بزرگتر و بعد شمارۀ زیربخش اضافه شود. برای مثال، ابزار پژوهش که بخش سوم عنوان روش (بخش دوم) محسوب می‌شود، اینگونه شماره‌گذاری می‌شود: ۳. ۲. ابزار پژوهش
 • لازم است تمام فرمول‌ها، تصاویر، جدول‌ها و شکل‌ها اسکن شده و در محل مربوط در متن قرار داده شود.لازم است بین جدول و نوشته‌های بعد از آن یک خط فاصله باشد و تمامی نیم‌فاصله‌ها در متن جدول‌ها و تصاویر رعایت شود. تمامی تصاویر، جدول‌ها، اعداد، ارقام و آمارها باید فارسی باشند.
 • لازم است تمام ارجاعات درون‌متنی و انتهایی مقاله براساس همین دستورالعمل، تنظیم شود.
 • در صورتی که اثر ذکر شده بیشتر از 2 نویسنده داشته باشد، باید از کلمۀ "همکاران" برای آن‌ها استفاده شود (مانند حسینی و همکاران، 1401). در قسمت منابع نیز باید نام همۀ نویسندگان ذکر شوند.
 • لطفاً از کلمه «همان» یا «ibid» استفاده نفرمایید. در تمام موارد، اطلاعات کامل منبع باید ذکر شوند. 
 • فصلنامه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد
 • مقالاتِ برگرفته از رساله یا پایان‌نامۀ دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به‌صورت توأم و با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.
 • در صورت پذیرش مقاله، مبلغ چهار میلیون ریال (معادل 400 هزار تومان) برای چاپ مقاله اخذ می‌گردد که از طریق کارتابل نویسندۀ مسئول مقاله قابل پرداخت است.
منابع مورد استفاده در متن و در انتهای مقاله بر اساس دستورالعمل  APAنسخۀ 7 آورده شوند.
مقالات چاپ‌شده در مجلات:
(ذکر DOI برای تمامی مقالات فارسی و انگلیسی الزامی است).
نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده/ نویسندگان. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام کامل مجله (ایتالیک)،  دورۀ مجله(ایتالیک)(شماره)(شماره پیاپی یا شماره مجله در آن سال)، شماره صفحات اول و آخر. احمدی، ع.، و احمدزاده، س. (1390). عملکرد زبان‌آموزان ایرانی در آزمون تافل. مطالعات زبان و ترجمه، ۲۳(۴)، ۱۲-۲۵.
نکته: در آثار ترجمه‌­ای لازم است سال چاپ اثر اصلی ذکر شود. نام تمام مترجمان در منابع بیاید و در بخش ارجاعات نیز مانند (گاردنر، 1995، ترجمۀ مهران‌فر، 1397) ذکر شود.
کتاب:
نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده/ نویسندگان. (سال انتشار). عنوان کتاب (ایتالیک). ناشر. مانند: خوش‌سلیقه، م.، عامری، س.، و نوروزی، ع. (1398). ترجمۀ دیداری‌شنیداری: مفاهیم و اصطلاحات. دانشگاه فردوسی مشهد.
 پایان‌نامه/رساله:
نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان پایان‌نامه (ایتالیک)، (مقطع و وضعیت انتشار). نام دانشگاه. مانند: خوش‌چهره، م. ج. (1392). عملکرد زبان‌آموزان ایرانی در آزمون تافل (پایان‌نامۀ منتشرنشدۀ کارشناسی ارشد). دانشگاه فردوسی مشهد.
نوشته‌های الکترونیکی و صفحات اینترنتی:
نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده. (سال، روز و ماه انتشار). عنوان مقاله یا نوشته (ایتالیک). برگرفته از آدرس دقیق اینترنتی. مانند: مرادی، ح. (۱۳۹۰، ۲۸ اردیبهشت). زنان و جهانی‌شدن. برگرفته از www.emory.edu/Lj65/hmafghes/ghs
 مقالات همایشی چاپ‌شده:
نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده/ نویسندگان. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام کامل کتابچه همایش یا عنوان همایش (ایتالیک) (شماره صفحات اول و آخر مقاله)، به‌همت نام سردبیر همایش یا ویراستار کتابچه همایش. ناشر. مانند: احمدی، ع.، و احمدزاده، س. (۱۳۹۰). عملکرد زبان‌آموزان ایرانی در آزمون تافل. کتابچه مقالات سومین کنفرانس ملی آموزش زبان (صص. ۷۰-۸۱)، به همت رضا تهرانی. انتشارات دانشگاه الزهرا.
مقالات همایشی چاپ‌نشده:
نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده/ نویسندگان. (سال و ماه برگزاری). عنوان مقاله، مقالۀ ارائه‌شده در عنوان همایش (ایتالیک)، برگزار کننده همایش، محل برگزاری همایش. مانند: احمدی، ع.، و احمدزاده، س. (۱۳۹۰، اسفند). عملکرد زبان‌آموزان ایرانی در آزمون تافل. مقاله ارائه‌شده در سومین کنفرانس ملی آموزش زبان، دانشگاه الزهرا.
مقالات چاپ‌شده در مجلات:

Aparicio, M., Bacao, F., & Oliveira, T. (2017). Grit in the path to e-learning success. Computers in Human Behavior, 66(2), 388-399. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.10.009

کتاب:

Dörnyei, Z. (2005). The psychology of the language learner: Individual differences in second language acquisition. Lawrence Erlbaum Associates.
کتاب ترجمه شده:

Genette, E. (1997). Threshold of interpretation (J. E. Lewin, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1996)

کتاب ویراستاری شده:

Antonini, R., Cirillo, L., Rossato, L., & Torresi, I. (Eds.). (2017). Non-professional interpreting and translation: State of the art and future of an emerging field of research. Oxford.

پایان‌نامه/رساله:

Ameri, S. (2020). An empirical study of amateur subtitling reception in Iran [Unpublished doctoral dissertation]. Ferdowsi University of Mashhad.

یک بخش از کتاب:

Bosseaux, C. (2019). Investigating dubbing: Learning from the past, looking to the future. In L. Pérez-González (Ed.), The Routledge handbook of audiovisual translation (pp. 48-63). Routledge.

مقالات همایشی چاپ‌شده:

Di Giovanni, E., & Romero Fresco, P. (2016, February). Are we all together across languages? An eye tracking study of original and dubbed films [Paper presentation]. Linguistic and Cultural Representation in Audiovisual Translation, Rome, Italy. https://audiovisualrome2016.wordpress.com/

مقالات همایشی چاپ‌نشده:

Cismas, S. C. (2010). Educating academic writing skills in engineering. In P. Dondon & O. Martin (Eds.), Latest trends on engineering education (pp. 225-247). WSEAS Press.

مقالاتی که به زبان انگلیسی نیستند:

Pishghadam, R., & Jajarmi, H. (2014). Etemad dâr pâzhuhesh: Etemad and nâghsh-e an dâr erja dâdân be pâzhuheshhâye zâbani dâr iran [“Trust” in research: “Trust” and its role in “Referencing” to language studies in Iran]. Language and Translation Studies, 48(2), 1-26. https://doi.org/10.22067/lts.v48i2.48566

به استحضار نویسندگان محترم می‌رساند جهت تسریع و تسهیل فرایند داوری لازم است ضمن ارسال فایل مقاله اصلاح شده، فایل پاسخ به داوران را نیز ارسال نمایند. در این فایل باید اشکالات و نقطه نظرات هر یک از داوران با ذکر شماره داور و عین ایراد و یا نقطه نظر ذکر گردد و در سطر بعد به ذکر پاسخ آن مورد اقدام شود. لطفاً کامنت‌های داوران را حذف نفرمایید و موارد تغییریافته را با هایلایت مشخص کنید. نشریۀ مطالعات زبان و ترجمه برای بررسی اولیه مقالات هیچ وجهی از نویسندگان دریافت نمی‌کند. اما مقالاتی که پس از طی کردن فرآیند داوری مورد پذیرش قرار بگیرند باید مبلغ چهار میلیون ریال بابت هزینه‌های ویراستاری و چاپ مقالات پرداخت نمایند.