گزارش یافته‌ها: نویسنده مسئول مکاتبه، مسئول نهایی محتوای کل مقاله ارسالی می‌باشد. نویسندگان متعهد هستند یافته‌های خود را به‌طور کامل گزارش کنند و در ارائه یافته‌ها و تفسیر آن‌ها دقت ویژه داشته باشند. مقاله باید حاوی جزئیات و منابع کافی باشد به‌نحوی که امکان دسترسی سایر پژوهشگران به مجموعه داده‌های یکسان جهت تکرار پژوهش وجود داشته باشد.
• سرقت علمی: نویسندۀ مسئول مکاتبه مقاله باید از این که تمامی مطالب ذکر شده حاصل پژوهش وی و همکاران ایشان که اسامی آنها مندرج در مقاله است، اطمینان حاصل نموده و منشأ و اصالت هر یک از مجموعه داده‌ها به‌کار گرفته شده را مشخص کند. لازم به ذکر است مقالات از طریق سامانۀ مشابهت‌یاب سمیم نور مورد بررسی قرار می‌گیرند.
اصالت: مقاله باید کاری جدید و اصیل باشد. نویسنده نمی‌تواند مقاله‌ای را که کل یا بخشی از آن در جای دیگری تحت بررسی است و یا قبلاً به نشریه دیگری ارسال شده به نشریۀ مطالعات زبان و ترجمه بفرستد.
• تشکر و قدردانی: نویسندگان باید به مراکز یا افرادی که در شکل‌گیری پژوهش آن تأثیرگذار بوده‌اند اشاره نموده و قدردانی نمایند.همچنین در صورت نیاز حامی مالی پژوهش در این بخش ذکر شده و مورد قدردانی قرار می گیرد.
تألیف اثر: همه نویسندگان مندرج در مقاله باید در کار پژوهش مساعدت و همکاری جدی داشته و در مقابل نتایج پاسخگو باشند. اعتبار و امتیاز نویسندگی یا تألیف باید به نسبت مساعدت‌های بخش‌های مختلف تسهیم شود. نویسندگان باید مسئولیت و اعتبار کار را تقبل کنند. نویسندۀ مسئول مکاتبه که مقاله را به نشریه ارسال می‌نماید باید یک نسخه یا پیش‌نویس مقاله را به تمامی نویسندگان مشترک و همکار ارسال و رضایت آن‌ها را جهت ارسال مقاله به نشریه و انتشار آن کسب کنند.
 
تضاد منافع: نویسندگان موظفند هر گونه تضاد منافعی را که بر نتیجۀ پژوهش آن و یا تفسیر یافته‌ها تأثیرگذار بوده است مطرح نمایند و منابع مالی حامی پژوهش خود را ذکر کنند.
بازبینی مقاله: اگر نویسنده‌ای متوجه اشتباه یا بی دقتی مهمی در اثر خود شود، موظف است مراتب را به سرعت به سردبیر نشریۀ مطالعات زبان و ترجمه اطلاع داده و در فرآیند بازبینی و اصلاح مقاله همکاری نماید.
حق نشر: حق نشر برای نویسندگان محفوظ خواهد بود و آنان می‌توانند مقالاتشان را در واسپارگاه‌ها آرشیوسازی کنند. این بدین معنی است که از این مقالات به‌راحتی می‌توان استفاده کرد؛ مادامی که به آن‌ به‌درستی استناد شود.

نویسندۀ مسئول مقاله پس از ثبت نام در سایت نشریه، باید وارد بخش ارسال مقاله شده و کلیه اطلاعات خواسته شده را به دقت تکمیل نماید.

 
شامل عنوان مقاله، اسامی نویسندگان و مرتبۀ علمی آنها به فارسی و انگلیسی و ایمیل نویسنده مسئول بوده و به‌صورت جداگانه در قسمت فایل‌های مکمل روی سایت بارگذاری شود. .
از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود زمان ارسال مقاله، در صورت امکان اسامی 3 داور پیشنهادی که در زمینه مقاله ارسالی تخصص کافی داشته و در دانشگاه یا موسسه ای غیر از محل اشتغال نویسندگان مقاله مشغول به کار هستند، معرفی نمایند.
لطفاً قبل از بارگذاری مقاله در سایت، دستورالعمل مجله را مطالعه کرده و مقاله را طبق دستورالعمل تنظیم بفرمایید. مجله از پذیرش مقالاتی که طبق دستورالعمل تهیه نشده باشند معذور است.
۱. لطفاً اسم تمامی نویسنده‌ها به‌دقت ذکر شود.
۲. لطفا پنج فایل به‌ترتیب زیر در سامانه بارگذاری نمایید:
۱. فایل اطلاعات نویسندگان (حدود 100 کلمه) حاوی توضیح دربارۀ هر نویسنده به همراه وابستگی سازمانی (affiliation) (دانشگاه محل تحصیل یا کار) کامل به زبان فارسی (لازم به ذکر است در صورت پذیرش مقاله همین وابستگی چاپ می‌گردد). نویسنده مسئول نیز در فایل مشخص گردد؛
۲. فایل کامل مقاله با فرمت Word بدون نام و اطلاعات نویسندگان؛
۳. فایل کامل مقاله به فرمت pdf بدون نام و اطلاعات نویسندگان؛
4. چکیدة انگلیسی در 150-250 کلمه به همراه کلمات کلیدی و نام و وابستگی سازمانی نویسندگان.
5. مقاله باید بین 6000 تا 8000 کلمه باشد (شامل جداول، نمودارها و ارجاعات پایانی)
6. قلم عناوین اصلی و فرعی باید BLotus و اندازه قلم 13 بزرگ باشد. قلم متن مقاله باید BLotus و اندازه قلم 13 باشد. قلم پانوشت‌های فارسی باید BNazanin و اندازه قلم 11 باشد. قلم پانوشت‌های انگلیسی باید Times New Roman و اندازه قلم باید 10 باشد. قلم عناوین جداول، نمودارها و تصاویر باید BLotus و اندازه قلم 12 بزرگ باشد.
7. لازم است نام‌های لاتین نویسندگان و اعداد سال و صفحه در داخل متن به فارسی برگردانده شود و لاتین اسم نویسندگان به قسمت پانویس انتقال یابد. لازم است در پانویس، بین شماره و نام نویسنده نقطه و سپس فاصله قرار داده شود. برای بردن نام لاتین به پانویس، از اندیکس (2X) نوار بالای ورد استفاده نشود و فقط از پانویس‌گذار 1 AB در قسمت References نوار بالایی ورد استفاده شود. مثال: .... آرنولد[1] (1985، ص. 11) یا ... (آرنولد، 1987، ص. 11). 8. فرمت و بدنه اصلی مقاله باید به‌ترتیب دارای موارد زیر باشد: ۱. مقدمه ۲. پیشینۀ پژوهش (و چارچوب نظری پژوهش) ۳. روش پژوهش ۴. یافته‌های پژوهش ۵. بحث و نتیجه‌گیری لطفاً تمام مطالب خود را در این چهارچوب گنجانده و تنظیم نمایید.
9. لازم است تمام عناوین بخش‌های اصلی و عناوین بخش‌های فرعی شماره‌گذاری شود تا اینکه مشخص شود هر زیربخش به کدام بخش بالاتر تعلق دارد. لطفاً برای شماره‌گذاری حتماً رعایت بفرمایید ابتدا شمارة عنوان بزرگتر و بعد شمارة زیربخش اضافه شود. برای مثال، ابزار پژوهش که بخش سوم عنوان روش (بخش دوم) محسوب می‌شود، اینگونه شماره‌گذاری می‌شود: ۳. ۲. ابزار پژوهش
10. لازم است تمام فرمول‌ها، تصاویر و شکل‌ها اسکن شده و در محل مربوط در متن قرار داده شود. جداول نیازی به اسکن ندارند ولی لازم است بین جدول و نوشته‌های بعد از آن یک خط فاصله باشد.
11. لازم است تمام ارجاعات درون‌متنی و انتهایی مقاله براساس همین دستورالعمل، تنظیم شود. نکات اصلی و نمونه‌های آن به انتهای همین فایل اضافه شده است.
12. لطفاً از کلمه «همکاران» برای اشاره به دیگر نویسندگان مقاله استفاده نفرمایید. در صورتی مجازید که از کلمه «همکاران» یا استفاده بفرمایید که اثر ذکرشده بیش از ۳ نویسنده داشته باشد. در این در این مورد بعد از یک بار ذکر نام تمام نویسندگان در دفعات بعدی، نویسنده مجاز است از کلمه همکاران استفاده کند. در قسمت منابع نیز همه نویسندگان باید ذکر شوند.
13. لطفاً از کلمه «همان» یا «ibid» استفاده نفرمایید. در تمام موارد، اطلاعات کامل منبع باید ذکر شوند. 14. در صورت پذیرش مقاله، مبلغ دو میلیون ریال (معادل ۲۰۰ هزار تومان) برای چاپ مقاله اخذ می‌گردد..
مقالات چاپ‌شده در مجلات:
نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده/ نویسندگان. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام کامل مجله (ایتالیک)، شماره دوره مجله (ایتالیک) (شماره پیاپی یا شماره مجله در آن سال)، شماره صفحات اول و آخر. احمدی، ع.، و احمدزاده، س. (1390). عملکرد زبان‌آموزان ایرانی در آزمون تافل. مطالعات ترجمه و زبان، ۲۳(۴)، ۱۲-۲۵. کتاب: نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده/ نویسندگان . (سال انتشار). عنوان کتاب (ایتالیک). محل انتشار: ناشر. خوش‌سلیقه، م.، عامری، س.، و نوروزی، ع. (1398). ترجمه دیداری‌شنیداری: مفاهیم و اصطلاحات. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
 پایان‌نامه:
نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان پایان‌نامه (ایتالیک)، (مقطع و وضعیت انتشار). نام دانشگاه، نام کشور. خوش‌چهره، م. ج. (1392). عملکرد زبان‌آموزان ایرانی در آزمون تافل، (پایان‌نامه منتشرنشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه فردوسی مشهد، ایران. نوشته‌ّهای الکترونیکی و صفحات اینترنتی: نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده. (سال، روز و ماه انتشار). عنوان مقاله یا نوشته (ایتالیک). برگرفته از آدرس دقیق اینترنتی. مرادی، ح. (۱۳۹۰، ۲۸ اردیبهشت). زنان و جهانی‌شدن. برگرفته از www.emory.edu/Lj65/hmafghes/ghs
 مقالات همایشی چاپ‌شده:
نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده/ نویسندگان. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام کامل کتابچه همایش یا عنوان همایش (ایتالیک) (شماره صفحات اول و آخر مقاله)، به‌همت نام سردبیر همایش یا ادیتور کتابچه همایش. محل نشر: ناشر. احمدی، ع.، و احمدزاده، س. (۱۳۹۰). عملکرد زبان‌آموزان ایرانی در آزمون تافل. کتابچه مقالات سومین کنفرانس ملی آموزش زبان (ص. ۷۰-۸۱)، به همت رضا تهرانی. تهران: انتشارات دانشگاه الزهرا. مقالات همایشی چاپ‌نشده: نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده/ نویسندگان. (سال و ماه برگزاری). عنوان مقاله (ایتالیک).
مقاله ارائه‌شده در عنوان همایش (ایتالیک)، برگزار کننده همایش، محل برگزاری همایش. احمدی، ع.، و احمدزاده، س. (۱۳۹۰، اسفند). عملکرد زبان‌آموزان ایرانی در آزمون تافل. مقاله ارایه‌شده در سومین کنفرانس ملی آموزش زبان، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
مقالات چاپ‌شده در مجلات:
Oxford, R., & Shearin, J. (1994). Language learning motivation: Expanding the theoretical framework. The Modern Language Journal, 78(1), 12-28. doi:10.1111/j.1540-4781.1994.tb02011.x کتاب: Pérez-González, L. (2014). Audiovisual translation: Theories, methods and issues. London, England: Routledge. کتاب‌های دارای سردبیر یا ویراستیار: Gambier, Y., Caimi, A., & Mariotti, C. (2015). Subtitles and language learning: Principles, strategies and practical experiences. Bern, Switzerland: Peter Lang.
مقاله چاپ شده در مجموعه مقالات:
Paloposki, O. (2007). Translators’ agency in 19th century Finland. In Y. Gambier, M. Shlesinger, & R. Stolze (Eds.), Doubts and directions in translation studies. Selected contributions from the EST Congress, Lisbon 2004 (pp. 335-346). Amsterdam, Netherlands: John Benjamins. پایان‌نامه: Hoseini, S. (2015). Reception of dubbing in Iran. (Unpublished master's thesis), Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
مقالات همایشی چاپ‌شده:
Kruger, J.-L., Hefer, E., & Matthew, G. (2013). Measuring the impact of subtitles on cognitive load: Eye tracking and dynamic audiovisual texts. In Proceedings of the 2013 Conference on Eye Tracking South Africa (pp. 62–66). New York, NY: ACM. مقالات همایشی چاپ‌نشده: Di Giovanni, E., & Romero Fresco, P. (2016, February). Are we all together across languages? An eye tracking study of original and dubbed films. Paper presented at the Linguistic and Cultural Representation in Audiovisual Translation, Rome, Italy. .
به استحضار نویسندگان محترم می‌رساند جهت تسریع و تسهیل فرآیند داوری لازم است ضمن ارسال فایل مقاله اصلاح شده، فایل پاسخ به داوران را نیز ارسال نمایند. در این فایل باید اشکالات و نقطه نظرات هر یک از داوران با ذکر شماره داور و عین ایراد و یا نقطه نظر ذکر گردد و در سطر بعد به ذکر پاسخ آن مورد اقدام شود. نشریه مطالعات زبان و ترجمه برای بررسی اولیه مقالات هیچ وجهی از نویسندگان دریافت نمی‌کند. اما مقالاتی که پس از طی کردن فرآیند داوری مورد پذیرش قرار بگیرند باید مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه‌های ویراستاری و چاپ مقالات پرداخت نمایند.