ا- ارزیابی اولیۀ مقاله توسط دبیر اجرایی 

پس از ثبت مقاله در سامانه توسط نویسنده/نویسندگان ابتدا مقاله به طور اجمالی و به لحاظ ساختاری توسط دبیر اجرایی بررسی می‌شود. در بررسی اولیه، برخی مقاله‌ها به دلیل عدم تناسب موضوعی و نداشتن معیارهای لازم رد می شوند و تنها مقاله‌هایی که واجد شرایط زیر باشند، به داوری تخصصی ارسال می‌شوند:

  • با اهداف و چشم‌اندازهای فصلنامه مطابقت داشته باشد.
  • مقاله به لحاظ محتوایی و علمی واجد شرایط ارسال به داوری باشد.
  • ساختار مقاله براساس شیوه‌نامۀ نگارش و فرم راهنمای نویسندگان تنظیم شده باشد.
  • نوآوری داشته باشد و از منابع به‌روز استفاده کرده باشد.

 

2- داوری تخصصی مقاله

مقاله پس از بررسی اولیه توسط دبیر اجرایی، برای داوری علمی و تخصصی با حفظ محرمانگی و بدون نام نویسندگان به دو داور مرتبط با حوزۀ مقاله ارسال می‌شود و این امر به صورت دوسویه ناشناس است؛ یعنی نویسندگان و داوران از اسامی یکدیگر اطلاعی ندارند. براساس نتایج داوری و مطابق نظر هیأت تحریریه ممکن است برخی مقالات به حداکثر 3 داور نیز ارسال شود. در این صورت ممکن است فرایند داوری بیش‌تر به‌طول انجامد.

سپس سردبیر به همراه سایر اعضای هیأت تحریریه مقاله را براساس نظرات تخصصی داوران و توضیحات آنها بررسی می‌کنند.

 

3- تصمیم‌گیری نهایی

  • پذیرش: براساس نظرات داوران برخی مقالات بدون هیچ تغییری پذیرش و به همان صورت چاپ می‌­شوند.
  •  بازنگری جزئی و پذیرش: برخی مقالات با لحاظ کردن اصلاحات جزئی پیشنهاد شده از طرف هیأت تحریریه یا داوران چاپ می­‌شوند. در این موقع مقاله جهت انجام اصلاحات جزئی به نویسنده/نویسندگان ارسال می‌شود و پس از آن مقاله پذیرش داده می‌شود.
  •  بازنگری کلی و داوری مجدد: تعدادی دیگر از مقالات با لحاظ کردن اصلاحات عمده و بازنگری کلی پذیرش می‌شوند: در چنین مواقعی نویسنده/نویسندگان باید تغییرات پیشنهاد شده در متن مقاله توسط داوران را اعمال کنند و مقاله بازنگری شده را مجدداً بارگزاری کنند. پس از این مرحله مقاله برای بررسی مجدد به داوران ارسال می‌شود.
  •  رد شدن مقاله: برخی مقالات پس از داوری به دلیل محتوا و کیفیت مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند.

نویسندگان محترم لطفاً توجه داشته باشید انجام داوری و اصلاحات لزوماً به معنای پذیرش مقاله نیست و مقاله پس از انجام اصلاحات، توسط سردبیر و هیأت تحریریه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت کسب امتیاز لازم در فرآیند انتشار قرار می‌گیرد. 

 

هزینۀ پرداختی نویسندگان:

نشریۀ مطالعات زبان و ترجمه برای بررسی اولیه مقالات هیچ وجهی از نویسندگان دریافت نمی‌کند. اما مقالاتی که پس از طی کردن فرآیند داوری مورد پذیرش قرار بگیرند باید مبلغ چهار میلیون ریال بابت هزینه‌های ویراستاری و چاپ مقالات پرداخت نمایند.