مقالۀ پژوهشی
تئوری بازی‌ها و نگرش واقع‌گرایانه دیکنز: تحریف حقایق اجتماعی و سازمانی و شخصیت‌های فرعی رمان دوریت کوچک

سارا خزاعی؛ نادیا الکوله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

https://doi.org/10.22067/lts.2023.79676.1167

چکیده
  رمان دوریت کوچک (1857) اثر چارلز دیکنز نگرش واقع‌گرایانۀ جالبی به اسرار اجتماعی و سازمانی دارد. با این پیش‌فرض که توجّه سبک واقع‌گرا به جزئیات، فراتر از دنیای داستان است، نظریّۀ تحقیق حاضر این است که در رمان دوریت کوچک، دیکنز اسرار اجتماعی و سازمانی را به‌سان سیستم‌های بازی ناعادلانه‌ای به تصویر کشیده که تحت کنترل طبقه حاکم و ثروتمند ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی آموزش زبان
ارتباط میان هیجانات، هوش هیجان‌حسّی و نمرة نوشتاری: مقایسة دانشجویان ایرانی و عراقی رشتة زبان انگلیسی

فاتن محمد حسین العائد؛ الهام ناجی میدانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

https://doi.org/10.22067/lts.2023.80618.1175

چکیده
  با معرفی هوش هیجان‌حسّی و نقش آن در آموزش و یادگیری در سال‌های اخیر، مطالعه بر تأثیر حواس و هیجانات در یادگیری مهارت‌های زبانی حائز اهمّیّت است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش هوش هیجان‌حسّی و هیجانات در مهارت نوشتاری و مقایسة آن بین زبان‌آموزان ایرانی و عراقی انجام شد. در مجموع، از 301 دانشجوی ایرانی و عراقی رشتة زبان ...  بیشتر