آموزش زبان
معرّفی آموزش‌های مبتنی بر چینش ذهنی و چینش مغزی

رضا پیش‌قدم؛ شیما ابراهیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1402

https://doi.org/10.22067/lts.2023.81778.1183

چکیده
  با توجّه به پیشرفت سریع فنّاوری در حوزه‌های شناختی، رباتیک و هوش مصنوعی و تشدید نیازهای معیشتی و رفاهی انسان، همچنین در سایۀ فراوانی و دسترسی سهل مطالب آموزشی در فضای مجازی، به نظر می‌رسد آموزش کلاسیک و سنّتی دیگر پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه نیست و آموزش غیررسمی با تأکید بر فن و مهارت و خودکارسازی یادگیری، بر آموزش رسمی غلبه پیدا ...  بیشتر

آموزش زبان
رویکرد متن‌محور برای تهیه و تدوین مواد بومی آموزش زبان انگلیسی

صدیقه وحدت؛ محمد رضا عنانی سراب؛ صادق قبادی

دوره 56، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22067/lts.2023.83553.1206

چکیده
  امروز انگلیسی زبان ارتباط بین‌المللی است و تقاضا برای یادگیری آن بالا است. عمدۀ آموزش انگلیسی به‌واسطۀ کُتُب آموزش زبان انگلیسی بین‌المللی صورت می‌گیرد و کشورهای مصرف‌کننده، همواره نسبت به تبلیغ فرهنگ غربی و تلاش جهت تحکیم امپریالیسم زبانی از سوی این کتاب‌ها نقد داشته‌اند. در مقالۀ پیشِ‌ِ رو مراحل تهیه و تدوین مواد آموزشی بومی ...  بیشتر

آموزش زبان
دل‌نگرانی معلّم زبان انگلیسی به‌عنوان حلقه‌ای گمشده در موفّقیت وی: مروری نظام‌مند

فرزانه سودخواه محمدی؛ شقایق شایسته

دوره 56، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 135-162

https://doi.org/10.22067/lts.2023.81797.1185

چکیده
  در جوامع امروزه با پررنگ شدن اهمّیّت یادگیری زبان انگلیسی به‌عنوان زبان علم و ارتباطات، پرداختن به مقولۀ موفّقیت معلّم زبان انگلیسی ضروری است. این مفهوم تابه‌حال در کنار مفاهیم گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته‌است، امّا به نظر می‌رسد نقش دل‌نگرانی معلّم که توانایی عاطفی و شناختی وی برای فهم و پاسخ‌دهی به موقعیت هیجانی، ذهنی و احساسی ...  بیشتر

آموزش زبان
بررسی میزان رضایتمندی معلّمان درس زبان انگلیسی از آموزش مجازی در برنامة شاد

زهره گونی بند شوشتری؛ زهره سادات ناصری

دوره 56، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 163-203

https://doi.org/10.22067/lts.2023.84045.1211

چکیده
  با توجّه به اهمّیّت کلاس‌های مجازی در دوران کرونا، پژوهش حاضر به بررسی میزان رضایتمندی معلّمان درس زبان انگلیسی در مقاطع متوسطه، از تدریس در شبکة آموزشی دانش‌آموزان (شاد) در این دوران (سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) می‌پردازد. همچنین، بررسی نگرش معلّمان این درس به فرصت‌ها و چالش‌های برنامة «شاد» و آگاه‌سازی جامعة آموزشی از راهکارهای ...  بیشتر

آموزش زبان
رابطۀ بین عواطف معلّم، نوازه‌گری و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان مقطع کارشناسی رشتۀ زبان انگلیسی

محمد خورسند؛ قاسم مدرسی

دوره 56، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 71-107

https://doi.org/10.22067/lts.2023.81620.1179

چکیده
  بررسی حاضر، با به‌کارگیری طرح تحقیقاتی تلفیقی، به بررسی عوامل پیش‌بینی‌کنندۀ پیشرفت تحصیلی در متغیرهای عواطف معلّم و نوازه‌گری برای یادگیرندگان زبان انگلیسی می‌پردازد. همچنین، این مطالعه نگرش دانشجویان دربارۀ نقش عواطف معلّم و نوازه‌گری در پیشرفت تحصیلی‌شان را می‌کاود. در این راستا، 232 دانشجوی زبان انگلیسی بر اساس نمونه‌گیری ...  بیشتر

آموزش زبان
روند تحوّل عاطفی و هیجامدی در شکل‌گیری هویّت دانشجویان زبان انگلیسی: با تکیه بر طیف نوسانی الگوی هیجامد و بحران هیجامد

آسیه امینی؛ هیوا ویسی

دوره 56، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 215-251

https://doi.org/10.22067/lts.2023.81729.1182

چکیده
  در حوزۀ فراگیری زبان خارجی «تحوّل عاطفی» نه‌تنها بر بُعد شناختی بلکه بُعد عاطفی یادگیری نیز تأکید دارد. این تحوّل به چگونگی تأثیر «هیجامد» بر یادگیری زبان و شکل‌گیری هویّت اشاره دارد. هیجانات پتانسیل شکل‌دهی هویّت را دارند. هیجامد تلفیقی از هیجان+ بسامد است که این مؤلّفه‌ها نمایان گر شناخت هستند. مطالعۀ حاضر از نوع مروری ...  بیشتر