مقالۀ پژوهشی آموزش زبان
رویکرد متن‌محور برای تهیه و تدوین مواد بومی آموزش زبان انگلیسی

صدیقه وحدت؛ محمد رضا عنانی سراب؛ صادق قبادی

دوره 56، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22067/lts.2023.83553.1206

چکیده
  امروز انگلیسی زبان ارتباط بین‌المللی است و تقاضا برای یادگیری آن بالا است. عمدۀ آموزش انگلیسی به‌واسطۀ کُتُب آموزش زبان انگلیسی بین‌المللی صورت می‌گیرد و کشورهای مصرف‌کننده، همواره نسبت به تبلیغ فرهنگ غربی و تلاش جهت تحکیم امپریالیسم زبانی از سوی این کتاب‌ها نقد داشته‌اند. در مقالۀ پیشِ‌ِ رو مراحل تهیه و تدوین مواد آموزشی بومی ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی زبان و ادبیات انگلیسی
بکت و انسان طاغی: بررسی نمایشنامه‌های در انتظار گودو و دست آخر

رجبعلی عسکرزاده طرقبه؛ مهدی قاسمی شاندیز

دوره 56، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 31-59

https://doi.org/10.22067/lts.2022.77187.1138

چکیده
  شاید بتوان گفت که هر سوژۀ اندیشنده‌ای به‌دنبال کشف معنای زندگی خویش است. انسان، در طی این مسیر پر‌فرازو‌نشیب و در تلاش برای یافتن پاسخی در باب چیستی زندگی، به عدم سازگاری درک خویش با داده‌های موجود در جهان واقف می‌شود. این عدم تجانس می‌تواند احساس پوچی و بی‌معنایی را برای فرد در مواجهه با جهان به‌ارمغان بیاورد. آلبر کامو، یکی ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی مطالعات ترجمه
ترجمۀ بافت‌محور استعاره‌‌های مفهومی در گزارش‌‌های کشتی

ابراهیم عزتی لارسری؛ حمید قاسمی؛ بهنام عاشقی

دوره 56، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 61-101

https://doi.org/10.22067/lts.2023.83433.1204

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی گزارشِ گزارشگران کشتی به‌‌منظور ارائۀ مدل اختصاصی ترجمۀ استعاره‌‌های مفهومی پرداخته است. روش تحقیق این پژوهش به‌صورت کیفی و پیکره‌بنیاد است؛ به این منظور تعداد 20 گزارش از مجموعه مسابقه‌‌های جام‌‌جهانی کشتی در سال 2022 به‌صورت تصادفی انتخاب و از طریق تحلیل محتوای مبتنی بر زبان‌‌شناختی تحلیل شد. تحلیل‌‌ها ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی زبان و ادبیات انگلیسی
ارتباط گفتمان چرک و زیست‌‌قدرت در پرندۀ یهودی و عزاداران برنارد مالامود

زهرا طاهری

دوره 56، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 103-134

https://doi.org/10.22067/lts.2023.82050.1190

چکیده
  پژوهش حاضر به ‌‌بررسی «گفتمان چرک» و ارتباط آن با پدیدۀ «مهاجرت» می‌‌پردازد. نویسنده با استفاده از رویکرد مطالعات‌‌ فرهنگی و بهره‌‌گیری نظریّات منتقدانی نظیر داگلاس و بومن و تمرکز بر موضوعاتی چون انزجار، غریبگی و اقتصاد احساسی در پی پاسخ به ‌‌این پرسش بنیادی است که چگونه گفتمان زیست‌‌قدرت از مقولۀ «چرک» به‌‌منزلۀ ...  بیشتر

مروری آموزش زبان
دل‌نگرانی معلّم زبان انگلیسی به‌عنوان حلقه‌ای گمشده در موفّقیت وی: مروری نظام‌مند

فرزانه سودخواه محمدی؛ شقایق شایسته

دوره 56، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 135-162

https://doi.org/10.22067/lts.2023.81797.1185

چکیده
  در جوامع امروزه با پررنگ شدن اهمّیّت یادگیری زبان انگلیسی به‌عنوان زبان علم و ارتباطات، پرداختن به مقولۀ موفّقیت معلّم زبان انگلیسی ضروری است. این مفهوم تابه‌حال در کنار مفاهیم گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته‌است، امّا به نظر می‌رسد نقش دل‌نگرانی معلّم که توانایی عاطفی و شناختی وی برای فهم و پاسخ‌دهی به موقعیت هیجانی، ذهنی و احساسی ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی آموزش زبان
بررسی میزان رضایتمندی معلّمان درس زبان انگلیسی از آموزش مجازی در برنامة شاد

زهره گونی بند شوشتری؛ زهره سادات ناصری

دوره 56، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 163-203

https://doi.org/10.22067/lts.2023.84045.1211

چکیده
  با توجّه به اهمّیّت کلاس‌های مجازی در دوران کرونا، پژوهش حاضر به بررسی میزان رضایتمندی معلّمان درس زبان انگلیسی در مقاطع متوسطه، از تدریس در شبکة آموزشی دانش‌آموزان (شاد) در این دوران (سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) می‌پردازد. همچنین، بررسی نگرش معلّمان این درس به فرصت‌ها و چالش‌های برنامة «شاد» و آگاه‌سازی جامعة آموزشی از راهکارهای ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی مطالعات ترجمه
مطالعۀ توصیف‌ شفاهی حالت‌های ‌احساسی‌ چهره در فیلم‌های سینمایی ایرانی

شیرین شیخ الاسلامی؛ ثمر احتشامی

دوره 56، شماره 3 ، مهر 1402، صفحه 205-232

https://doi.org/10.22067/lts.2023.84265.1217

چکیده
  «توصیف‌ شفاهی» امکان دسترسی آسان به رسانه‌ را برای افراد کم/نابینا مُهیّا می‌کند. هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه و بررسی حالت‌های احساسی چهرۀ شخصیت‌ها در نسخۀ توصیف شفاهی پنج فیلم سینمایی ایرانی است. پژوهشگران ابتدا بر اساس مدل اِکمَن و فِریسِن (2003) نمونه‌های مربوط به حالت‌های احساسی چهرۀ شخصیت‌ها در هر 5 فیلم را مطالعه و تحلیل ...  بیشتر