مقالۀ پژوهشی
بررسی دیدگاه مدرسان زبان انگلیسی و زبان‌آموزان در مورد نقش زمان در آموزش و فرهنگ ایران

الهام ناجی میدانی؛ رضا پیش قدم؛ بهزاد قنسولی؛ آذر حسینی فاطمی

دوره 49، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22067/lts.v49i2.53135

چکیده
  زمان مفهومی پیچیده است که در هر فرهنگ و جامعه‌ای معنای خاصی به خود گرفته است. نگاه افراد جامعه نسبت به زمان آن‌قدر اهمیت دارد که برخی دیدگاه مردم جامعه نسبت به زمان را معرف نوع فرهنگ آن جامعه تلقی می‌کنند.در این مقاله برآنیم تا با استفاده از روش کیفی دیدگاه مدرسان و فراگیران زبان انگلیسی در مورد نقش زمان در نظام آموزشی ایران و همچنین ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
تحلیل فمینیستی گفتمان و توازن قدرت در رمان شمال و جنوب اثر الیزابت گاسکل بر پایۀ نظریۀ کُنش‌های گفتاری جان سِرل

سارا خزاعی؛ مریم سلطان بیاد؛ محمودرضا قربان صباغ

دوره 49، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 23-44

https://doi.org/10.22067/lts.v49i2.59693

چکیده
  مطالعۀ جایگاه زنان در قرن نوزدهم انگلستان با بررسی گفت‌وگوهای رمان شمال و جنوب اثر الیزابت گاسکل بر مبنای نظریۀ کنش گفتارهای جان سِرل و شاخص‌های مؤثر بر آن‌ها نشان می‌دهد زنان، علی‌رغم قوانین حاکم بر مراودات اجتماعی و با حفظ شئونات رفتاری دوران خود، از زبان برای بهبود موقعیتشان به‌طور غیرمستقیم بهره برده‌اند. نورمن فرکلاف معتقد ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
مضمون «اِگزیستانس و اِگزیستانسیالیسم» در نزد شخصیت‌های ژان-ماری گوستاو لوکلزیو

وحید نژاد محمد

دوره 49، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 45-65

https://doi.org/10.22067/lts.v49i2.59675

چکیده
  انسان با زمینۀ خاص آفرینش خود «موقعیت» خود را تعریف می‌کند و ادراکات و استنباط‌های وی در موقعیت‌های گوناگون زیستیِ وی از دیگری متفاوت است. به بیان دیگر، موجودی در «زمان» است و تاریخ و اهدافِ خود را به‌واسطۀ «آزادی و توانایی انتخاب خود» شکل می‌دهد. فلسفه با ایجاد پیوندی عمیق با ادبیات و رسوخ در ساختارهای فکری و عالم ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
فرایند و ویژگی‌های زیرنویس غیرحرفه‌ای در ایران

مسعود خوش سلیقه؛ الهام فاضلی حق‌پناه

دوره 49، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 67-95

https://doi.org/10.22067/lts.v49i2.59776

چکیده
  این پژوهش اکتشافی به توصیف پدیده نوظهور زیرنویس غیرحرفه‌ای در بستر ترجمه دیداری‌شنیداری در ایران می‌پردازد. این تحقیق با استفاده از داده‌های کیفی جمع‌آوری‌شده از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با نمونه‌ای منتخب از زیرنویس‌گذارن غیرحرفه‌ای ایرانی و محصولات ایشان، فرآیند تولید و نحوه عرضه زیرنویس غیرحرفه‌ای فارسی، دست‌اندرکاران ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
بررسی فرآیندهای شناختی زیربنایی در درک مهارت گوش‌دادن آزمون آیلتس

پوریا بقایی مقدم؛ زهرا ظهوریان؛ محمد قهرمانلو

دوره 49، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 97-112

https://doi.org/10.22067/lts.v49i2.60030

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی فرآیندهای شناختی زیربنایی در درک مهارت گوش‌دادن آزمون آیلتس (سیستم زبان انگلیسی آزمون بین‌المللی) است. همچنین این پژوهش با این مسئله می‌پردازد که آیا این فرآیندها از نظر دشواری با هم متفاوت هستند یا خیر. برای این منظور، فهرستی از فرآیندهای شناختی ممکن بر اساس ادبیات تحقیق و همچنین بازخورد و پیشنهادهای آزمون‌دهندگان ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
نقدی بر ترجمۀ مدخلی از دانشنامۀ ایرانیکا

مصطفی حسینی

دوره 49، شماره 2 ، تیر 1395، صفحه 113-128

https://doi.org/10.22067/lts.v49i2.60598

چکیده
  مقالۀ حاضر به بررسی ترجمۀ فارسی یکی از مقالات دانشنامۀ ایرانیکا تحت عنوان «تأثیر رباعیّات عمر خیّام بر ادبیّات و جامعۀ غرب» (2008) می‌پردازد که مصطفی صداقت‌رستمی آن را با عنوان «عمر خیّام؛ در صحنۀ ادبی و اجتماعی آن سوی آب‌ها»، ترجمه کرده و در ماهنامۀ گلستانه، تیرماه 1393، شمارۀ 131، ص 67- 69 منتشر شده است. متأسفانه خطاهای پُرشمار ...  بیشتر