مقالۀ پژوهشی
از نوازش تا نوازه: نگاهی به مفهوم نوازیدن در آموزش زبان دوم

رضا پیش قدم؛ المیرا فرخنده فال

دوره 49، شماره 4 ، بهمن 1395، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22067/lts.v49i4.62725

چکیده
  با توجه به اهمیت عوامل هیجانی و عاطفی در تدریس به‌ویژه تدریس زبان دوم، در این پژوهش کوشیدیم مفهوم نوازیدن (نوازش و نوازه) را بررسی کنیم. نیاز عاطفی انسان به نوازش فیزیکی در کودکی، در بزرگسالی بیشتر شکل نوازۀ معنوی و عاطفی به‌خود می‌گیرد. نوازه به‌معنی دیده‌شدن و به‌ رسمیت‌ شناختن ارزش‌های افراد است. در این پژوهش، ابتدا مفهوم نوازه ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
جامعه‌شناسی ترجمه متون نمایشی در دوره قاجار: با نگاهی بر تأثیر شرایط اجتماعی آن دوران بر انگیزه‌های مترجمان

سید محمدرضا هاشمی؛ فاطمه حیدری؛ یلدا رضایی دانش

دوره 49، شماره 4 ، بهمن 1395، صفحه 15-34

https://doi.org/10.22067/lts.v49i4.33470

چکیده
  این مقاله کاوشی است در جهت یافتن پاسخی به چرایی ترجمة برخی از آثار نمایشی در دوره قاجار؛ آثاری که بررسی درونمایة آن‌ها و انگیزه‌های مترجمانشان راهگشای برقراری ارتباط میان ترجمه و جامعه‌شناسی است. از دیدگاه چسترمن (2009) تحقیقات با رویکرد جامعه‌شناسانه بر روی انگیزه‌های مترجمان می‌تواند سهم عمده‌ای در شناخت هرچه بهتر ایده‌ها و ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
ترفند‌های بومی‌سازی در ترجمه فارسی فیلم‌های کارتونی: «رئیس مزرعه»، «شنل قرمزی»، و «پاندای کونگ‌فوکار»

عباس امام

دوره 49، شماره 4 ، بهمن 1395، صفحه 35-59

https://doi.org/10.22067/lts.v49i4.61830

چکیده
  اکثریت قریب به اتفاق مطالبی که تا کنون در گسترة جهان و نیز در سطح کشور ما در زمینة ترجمه نوشته شده و می‌شود، دربارة مسائل مرتبط با ترجمه کتبی است و با وجود گسترش روزافزون و پرشتاب ترجمة دیداری‌شنیداری ، از بررسی مسائل و مشکلات و چند و چون این گونه ترجمه، کمتر نامی به میان می‌آید. به‌عنوان مثال، می‌دانیم که در حال حاضر در کشور ما، ترجمة ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
بررسی ﭘیچیدگی دستوری در متون استدلالی زبان‌آموزان ایرانی از سه سطح مختلف توانش زبانی

فرزانه شادلو؛ حسام الدین شهریاری احمدی؛ بهزاد قنسولی

دوره 49، شماره 4 ، بهمن 1395، صفحه 61-75

https://doi.org/10.22067/lts.v49i4.61672

چکیده
  بسیاری از پژوهش‌های انجام‌شده، به بررسی پیچیدگی دستوری در متون آکادمیک ﭘرداخته‌اند، اما برخی از ﭘﮊوهش‌ها، جمله‌واره‌ها و جمله‌واره‌های وابسته و برخی دیگر گروه‌واﮊه‌ها و مخصوصاً گروه‌واﮊه‌های اسمی را به‌عنوان بهترین معیار جهت سنجش پیچیدگی دستوری در متون آکادمیک لحاظ کرده‌اند. در این راستا، پژوهش حاضر بر مبنای دسته‌بندی ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
تأثیر آموزش مقابله‌ای باز ترکیب عبارت‌ها بر صحت دستوری: از منظر فرضیه تعلیم‌پذیری

منوچهر جعفری گهر؛ افسر روحی؛ مجید قلیچی

دوره 49، شماره 4 ، بهمن 1395، صفحه 77-98

https://doi.org/10.22067/lts.v49i4.52078

چکیده
  با الهام از یافته‌های مربوط به نقش عبارت‌ها در رشد زبانی٬ پژوهش حاضر تأثیر آموزش مقابله‌ای بازترکیب عبارت‌ها بر فراگیری ساختارهای دستوری منطبق با مراحل دستوری (نحوی) نظریة پردازش‌پذیری را مورد بررسی قرار داد. به تعبیر دقیق‌تر، هدف این پژوهش بررسی پیش‌بینی فرضیة تعلیم‌پذیری بود مبنی بر اینکه آموزش فقط زمانی مؤثر است که به یک ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
بررسی نوشتار اتوبیوگرافیک در آثار املی نوتومب با تکیه بر نظریه لوژون و دوبروفسکی

پریا شجاعی؛ فاطمه خان محمدی

دوره 49، شماره 4 ، بهمن 1395، صفحه 99-115

https://doi.org/10.22067/lts.v49i4.61633

چکیده
  املی نوتومب نویسندة معاصر بلژیکی همواره در حال نگارش است و بیشتر در قالب ژانرهایی همچون اتوبیوگرافیک، اتوفیکسیون و تخیلی می‌نویسد و جالب اینجاست که خود اذعان می‌کند میان ژانر آثارش، تفاوت چندانی وجود ندارد و در همة آن‌ها بحث تنها بر سر یک موضوع است: بشریت. این نوع نگارش نزد نوتومب قطعاً معلول حادثة خطیری است و از نقطه نظر روان شناسی ...  بیشتر