مقالۀ پژوهشی
بررسی ویژگی‌های شیوة ترجمۀ بین خطّی قرآن: (مورد پژوهی چهار ترجمۀ متعلق به قرن چهارم تا نیمۀ قرن ششم هجری)

سودابه قندهاری؛ محمد جواد مهدوی؛ علی خزاعی فرید؛ محمد جعفر یاحقی

دوره 54، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22067/lts.v54i4.72183

چکیده
  یکی از شیوه‌­هایی که درگذشته در ترجمۀ متونِ وحیانی از جمله انجیل و قرآن مجید به کار می‌­رفت، شیوۀ ترجمۀ بین خطّی بود. در این شیوه، مترجمان به دلیل حرمتی که برای متن اصلی قائل بودند به ترجمۀ حیثیت متنی مستقل نمی‌­دادند و به شکل لفظ به لفظ ترجمه می‌کردند و ترجمۀ خود را بین خطوط می­‌آوردند. بااین‌حال ترجمه‌­های اوّلیّۀ قرآن ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
بررسی هویّت فرهنگی یادگیرندگان زبان انگلیسی به‌وسیلۀ داستان‌های کوتاه: مطالعۀ موردی دانشجویان ایرانی رشتۀ انگلیسی

فرنگیس شهیدزاده؛ گلنار مزدایسنا

دوره 54، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 31-61

https://doi.org/10.22067/lts.v54i3.89225(R1)

چکیده
  مطالعات فراوانی بر اهمّیّت استفاده از ادبیّات در آموزش ‌زبان و فرهنگ تأکید ‌‌‌کرده‌اند. باوجوداین، تعداد مطالعات متمرکز بر اثرات آموزش زبان به­‌وسیلۀ داستان­‌های ‌کوتاه بر هویّت یادگیرندگان انگلیسی محدود است. این تحقیق به بررسی نقش آموزش داستان­‌های ‌‌‌کوتاه بر شکل‌گیری هویّت فرهنگی دانشجویان زبان انگلیسی در ایران ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
بازقاب بندیِ روایت چندوجهی: مطالعۀ موردی دوبلۀ بینازبانی پویانمایی های پخش شده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

پرینا قمی؛ فرزانه فرحزاد

دوره 54، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 63-100

https://doi.org/10.22067/jlts.2021.61410.0

چکیده
  مقالۀ حاضر با اتّکا به مدل بازروایت در ترجمۀ دیداری‑شنیداری قمی و فرحزاد (الف 2020) به بررسی انواع بازقاب­‌بندی در دوبلۀ بینازبانی پویانمایی‌­های پخش‌شده از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران می­‌پردازد. ازآنجایی‌که روایت‌های دیداری‑شنیداری ماهیّت چندوجهی دارند، علاوه‌بر محل‌­های کلامی، محل­‌های غیرکلامی هم در فرایند ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
نقش لذّت زبان خارجی و بی‌‌‌انگیزشی یادگیری در رابطۀ بین حس تعلق با عملکرد درسی زبان

مسعود ذوقی

دوره 54، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 101-130

https://doi.org/10.22067/jlts.2021.69019.1022

چکیده
  با توجّه به فقر پژوهشی در تحقیقات طولی آموزش زبان انگلیسی در زمینۀ ترکیب روان‌شناسی مثبت و منفی، مطالعۀ کنونی با هدف بررسی خط سیر و نقش میانجی‌گری لذّت زبان خارجی و بی‌انگیزشی یادگیری در رابطۀ بین حس تعلق با عملکرد درسی زبان انگلیسی اجرا گردید. نمونۀ این پژوهش به تعداد 557 دانشجو ترم اوّل دانشگاهی از رشته‌های غیر زبان انگلیسی به‌وسیلۀ ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
بررسی نمایشنامۀ بهترین بابای دنیا نوشتۀ غلامحسین ساعدی و در انتظار گودو نوشتۀ ساموئل بکت بر اساس فلسفۀ پوچی آلبر کامو

رجبعلی عسکرزاده طرقبه؛ فاطمه بیگلری

دوره 54، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 131-155

https://doi.org/10.22067/lts.v54i4.85850

چکیده
  این مقاله به بررسی دو نمایشنامۀ در انتظار گودو (1953) نوشتۀ ساموئل بکت (1989-1906) و بهترین بابای دنیا (1349) اثر غلامحسین ساعدی (1364-1314) پرداخته است. با توجّه به پایۀ نظری این مقاله که دیدگاهِ پوچی آلبر کامو و مؤلفه‌های مربوط به آن است، شخصیت‌های این دو اثر مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته‌اند. در این دو نمایشنامه مفاهیمی همچون انتظار، نیاز، درد ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
بازروایت از طریق ترجمه: مورد پژوهی کتاب اسلام در ایران

مزدک بلوری؛ کاوه بلوری

دوره 54، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 157-179

https://doi.org/10.22067/lts.v54i4.63486

چکیده
  مطابق با نظریّۀ روایت بیکر، ابزارهای پیرامتنی مثل مقدّمه، پانویس‌­ها و یادداشت‌‏های مترجم، نقش مهمی در تغییر دادن روایت­‌های متن مبدأ ایفا می­‌کنند. بر این اساس، مقالۀ حاضر با استفاده از نظریّۀ «روایت» و مفهوم «قاب‌­بندی از طریق ابزارهای پیرامتنی»، بر ترجمۀ فارسی کتاب اسلام در ایران متمرکز می­‌شود و مطالب پیرامتنی موجود در ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
ترجمۀ مخاطب‌محورِ «قرآن خواندنی» علی ملکی:رویکردی نو به ترجمۀ قرآن

رضا یل شرزه؛ رویا منصفی

دوره 54، شماره 4 ، بهمن 1400، صفحه 181-207

https://doi.org/10.22067/lts.v54i4.87769

چکیده
  کم‌رنگ شدن مفهوم ترجمه به‌عنوان تعادلِ یک‌به‌یک بین متن مبدأ و متن مقصد و توجّه روزافزون به مخاطب که در دهه‌های 70 و 80 میلادی به اوج خود رسید سبب تحول و تطور تئوری ترجمه گشت و مخاطب و نقش وی را در کانون توجّه مطالعات ترجمه قرار داد. حال، اکثر ترجمه‌های قرآن به زبان فارسی، بااینکه برگردان‌هایی معنایی به شمار می‌روند، پرداختن به اسلوب ...  بیشتر