مقالۀ پژوهشی
مفهوم سازی سواد از نگاه زبان آموزان ایرانی: گامی به سوی تبیین یک نظریه داده بنیاد

نرجس عامل صادقی؛ محمد داودی؛ سید محمد رضا عادل؛ غلامرضا زارعیان

دوره 53، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22067/lts.v53i2.74038

چکیده
  مفهوم سواد ذاتا بحث برانگیز است و همگام با دید فلسفی بشر در طول زمان تغییر کرده است. محتوا و شیوه برنامه های آموزشی متاثر از درک افراد از تعاریف مختلف سواد بوده و دیدگاه های مختلف در باب سواد فرصت های سوادآموزی را تعیین می کنند. زبان انگلیسی به عنوان زبان جهانی دارای جایگاه مهمی در برنامه درسی ماست. درک زبان آموزان از مفهوم چندگانه ی ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
بررسی مفهوم بسندگی زبانی از دیدگاه سیاست‌گذاران آموزشی،معلمان و فراگیران زبان انگلیسی در ایران

محمد پژوهش؛ آذر حسینی فاطمی

دوره 53، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 29-55

https://doi.org/10.22067/lts.v53i2.63623

چکیده
  با توجه به نقش باورها در فراگیری زبان دوم و اهمیت بسندگی در برنامه‌های آموزشی زبان انگلیسی، پژوهش پیش‌رو به روش کیفی و با استفاده از مصاحبة نیمه‌ساختار‌یافته به بررسی مفهوم بسندگی از منظر سیاست‌گذاران آموزشی، مدرسان و فراگیران زبان انگلیسی در ایران پرداخته است. مصاحبه‌ها پس از گردآوری ضبط و پیاده‌سازی، به کمک نرم‌افزار تحلیل ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
بررسی کارآیی آموزش متنوع مبتنی بر ربات در یادگیری فن ترجمه انگلیسی با اهداف پزشکی و کیفیت درمان

سعید خزائی؛ امیر مشهدی؛ رضا ترابی

دوره 53، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 57-94

https://doi.org/10.22067/lts.v52i4.84415

چکیده
  همپای پیشرفت فناوری می‌توان با بهره‌گیری از روش‌های نوین آموزشی بر کیفیت آموزش فن ترجمة آموزشگاهی و دانشگاهی افزود و بهبود سطح زندگی را رقم زد. این پژوهش متممی به بررسی کارآیی آموزش متنوع مبتنی بر ربات در یاددهی‌یادگیری فن ترجمة انگلیسی با اهداف پزشکی پرداخت. در پی کاربرد طرح آزمایش عاملی در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1396-1397، 373 دانشجوی ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
نمودهای دیداری‌شنیداریِ التقاط در فیلم‌های بلند انگلیسی دوبله‌شده به فارسی توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

حسین ملانظر؛ ارغوان عمرانی‌پور

دوره 53، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 95-126

https://doi.org/10.22067/lts.v53i2.83866

چکیده
  فرایند دوبله موجب انتقال و پیدایش نمودهای التقاط در محصولِ فرهنگ مقصد می‌شود. چنین نمودهایی ممکن است در سطح‌های مختلف دیداری‌کلامی، دیداری‌غیرکلامی، شنیداری‌کلامی و شنیداری‌غیرکلامی شناسایی شوند. مقالة حاضر به بررسی نمودهای غیرکلامی التقاط در فیلم‌های بلند دوبله‌شده به فارسی می‌پردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در سطح‌های ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
ترجمه گزاره‌های فراگفتمانی در گفتمان سیاسی تد: بررسی کم ‌تخصیصی معنایی میان زبان انگلیسی و فارسی در پیکره موازی

رضا کاظمیان؛ مهرداد واشقانی فراهانی

دوره 53، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 127-154

https://doi.org/10.22067/lts.v53i2.85499

چکیده
  گزاره‌های فراگفتمانی از عناصر مهم فراگفتمانی‌اند که برای برقراری ارتباط میان بخش‌های مختلف گفتمان و همچنین کمک به مخاطبان (خواننده و شنونده) در درک روابط کاربردشناختی به‌کار می‌روند. پژوهش حاضر با هدف بررسی این عناصر فراگفتمانی و ارائة پژوهشی پیکره‌محور و مقایسه‌ای بر روی برخی از مهم‌ترین گزاره‌های فراگفتمانی موجود در زبان ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
بررسی رفتار متقابل زوج‌ها در شعر سرزمین بی‌حاصل سروده تی. اس. الیوت بر اساس تئوری روانشناسی اریک برن

فرزانه رادمهر؛ زهره تائبی؛ وحیده سیدی

دوره 53، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 155-180

https://doi.org/10.22067/lts.v53i2.71496

چکیده
  تاکنون بسیاری از محققان به پیچیدگی ساختاری شعر سرزمین بی‌‌حاصل سروده تی. اس. الیوت اشاره کرده‌اند که این پیچیدگی‌ها در روابط پرسوناژها نیز نمود یافته است. در این مقاله، گفتار و رفتار پنج زوج از میان مجموع پرسوناژهای این شعر، براساس تئوری "تحلیل رفتار متقابل" اریک برن، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به همین منظور، آسیب شناسی روانی زوجها ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
انعکاس هویت ملی و مذهبی مترجمان در ترجمه رمان‌های التقاطی: بررسی رمان‌های ترجمه‌شده فیروزه دوما

کتایون افضلی؛ هاله افشاری

دوره 53، شماره 2 ، تیر 1399، صفحه 181-201

https://doi.org/10.22067/lts.v53i2.82626

چکیده
  با وجود چرخش مطالعات ترجمه از جنبه‌های زبانی به جنبه‌های فرازبانی، کماکان نقش برخی از جنبه‌های فرازبانی همانند نقش هویت مترجم در ترجمه‌های او مورد توجه لازم قرار نگرفته است. با در نظر گرفتن این خلأ، تحقیق حاضر در نظر دارد به بررسی نقش هویت ملی و مذهبی مترجم در ترجمة رمان‌های التقاطی بپردازد. بدین‌منظور دو رمان التقاطی فیروزه دوما ...  بیشتر