مقالۀ پژوهشی ( زبان و فرهنگ )
بررسی تطبیقی مطالعات انجام‌شده در حوزۀ زباهنگ

علی درخشان

دوره 53، شماره 4 ، بهمن 1399، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22067/lts.v53i4.88721

چکیده
  درهم‌تنیدگی زبان و فرهنگ مدت‌هاست که توجه اندیشمندان حوزۀ فلسفه، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، زبان‌شناسی و کاربردشناسی زبان را به خود جلب کرده است. در این راستا، پیش‌قدم (1391) با الهام از نظریات هالیدی (1975 و 1994)، ویگوتسکی (1978 و 1986) و سپیر-ورف (1956) که به رابطۀ میان فرهنگ، اندیشه و زبان تأکید می‌کنند، مفهوم زباهنگ را معرفی کرد. وی معتقد ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی ( زبان و فرهنگ )
زباهنگ ناسزا در فارسی و معادل‌های ترجمه‌شدۀ انگلیسی براساس الگوی هایمز؛ مطالعۀموردی پیکرۀ زبانی رمان دایی‌جان ناپلئون

معصومه مهرابی؛ بهروز محمودی بختیاری

دوره 53، شماره 4 ، بهمن 1399، صفحه 31-59

https://doi.org/10.22067/lts.v53i4.86546

چکیده
  این پژوهش مقولۀ ناسزا را بر مبنای داده‌های پیکره‌ای در زبان‌های فارسی و انگلیسی بررسی می‌کند. در اینجا از مفهوم زباهنگ برای اشاره به رابطۀ دو سویۀ زبان و فرهنگ استفاده می‌شود. بررسی ناسزا می‌تواند به روشن‌تر شدن رابطة میان زبان و فرهنگ کمک کند، خاصه اینکه در دو زبان بررسی شود. به‌منظور انجام چنین تحقیقی از داده‌های زبانی رمان ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی ( زبان و فرهنگ )
بررسی جامعه‌شناختی زباهنگ مدرک ستایی و کاربرد گفتمانی آن در زبان فارسی

فائزه پوریزدان‌پناه کرمانی

دوره 53، شماره 4 ، بهمن 1399، صفحه 61-96

https://doi.org/10.22067/lts.v53i4.88442

چکیده
  بها دادن به مدرک تحصیلی و تلاش برای کسب مدارج عالی در جوامع کنونی یکی از دغدغه‌های افراد به‌شمار می‌آید و این امر تا بدان‌جا پیش می‌رود که در برخی موارد منجر به ستایش مدرک تحصیلی (مدرک‌ستایی) می‌شود. مهم‌دانستن تحصیلات دانشگاهی موجب شده که عدة زیادی از مردم به آن اهمیت داده و کسب مدرک را جزو امتیازاتی برای خود بدانند که آدمی را ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی ( زبان و فرهنگ )
نقد و بررسی کتاب ویژن 3 با تمرکز ویژه بر تحلیل حقوق‌محور و فرهنگ

حسن سودمند افشار؛ علیرضا سهرابی

دوره 53، شماره 4 ، بهمن 1399، صفحه 97-133

https://doi.org/10.22067/lts.v53i4.86517

چکیده
  پژوهش حاضر بخشی از پروژه‌ای در ارزیابی بستة آموزشی کتاب جدیدالتألیف زبان انگلیسی پایة دوازدهم موسوم به ویژن 3 با رویکرد تحلیل حقوق و بررسی مقولة فرهنگ در کتاب است. طرح پژوهش به‌صورت ترکیبی (استفاده از هر دو روش کمی و کیفی) است. بدین‌منظور، نخست 200 معلم شامل 117 مرد و 83 زن و 200 دانش‌آموز پایة دوازدهم شامل 93 مرد و 107 زن از میان معلمان و دانش‌آموزان ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی ( زبان و فرهنگ )
مقایسۀ وابستگی به فرهنگ بومی در دانشجویان زبان انگلیسی و زبان‌آموزان مؤسسه

صبا حسن زاده؛ الهه ستوده‌نما؛ سیده فهیمه پارسائیان

دوره 53، شماره 4 ، بهمن 1399، صفحه 135-164

https://doi.org/10.22067/lts.v53i4.87169

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسش است که آیا آموزش زبان انگلیسی به‌عنوان یک زبان خارجی باعث می‌شود زبان‌آموزان ارزش‌های فرهنگی بومی خود را از دست بدهند یا به آن‌ها کمک می‌کند تا ارزش‌های فرهنگی خود را غنی‌تر سازند. این پژوهش ترکیبی، در دو محیط متفاوت دانشگاه و مؤسسة زبان در شهر گرگان ایران انجام شد. برای این منظور، پرسش‌نامة ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی ( زبان و فرهنگ )
گرایش‌های نام‌گذاری زنان و مردان چهار نسل ایران از دیدگاه زبان‌شناسی اجتماعی

بهمن زندی؛ الهه واثق

دوره 53، شماره 4 ، بهمن 1399، صفحه 165-195

https://doi.org/10.22067/lts.v53i4.88045

چکیده
  زبان به‌عنوان یک نظام نشانه‌ای با انتقال معنا به ایجاد، حفظ، تقویت یا تضعیف و قطع روابط بین انسان‌ها می‌پردازد. لاینز (1977) معتقد است معنایی که زبان منتقل می‌کند بر سه دسته است: معنای توصیفی، معنای بیانی و معنای اجتماعی. در این میان «نام‌گذاری» به‌عنوان یک پدیدة زبانی خود به نوعی منتقل‌کنندة این معانی است، گرچه ممکن است در ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی ( زبان و فرهنگ )
رابطۀ بین اعتقادات فرهنگی و مذهبی و برداشت از جدیت و شدت سرقت علمی بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشتۀ زبان انگلیسی در ایران

ناصر نوری؛ عباسعلی زارعی موینی؛ رجب اسفندیاری

دوره 53، شماره 4 ، بهمن 1399، صفحه 197-224

https://doi.org/10.22067/lts.v53i4.87570

چکیده
  این پژوهش میزان آشنایی و برداشت دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های زبان انگلیسی در ایران را از مصادیق سرقت علمی و رابطۀ آن با اعتقادات فرهنگی و مذهبی را بررسی کرده است. با وجود مطالعاتی چند در سایر کشورها، فقدان پژوهش‌های مربوط به ارتباط فرهنگ و مذهب با سرقت علمی در ایران، انجام پژوهش حاضر را توجیه‌پذیر می‌کند. شرکت‌کنندگان 173 دانشجوی ...  بیشتر