اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر سید محمدرضا هاشمی
سردبیر: دکتر مسعود خوش‌سلیقه
شاپا چاپی: ۲۲۲۸-۵۲۰۲
شاپا آنلاین: ۲۳۸۳-۲۸۷۸
تلفن: ۰۵۱۳۸۸۰۶۷۲۳
فکس: 05138794144
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی‌پژوهشی
قالب انتشار: آنلاین

لیست داوران منتصب

  • خلیل قاضی زاده
  • رضا پیش قدم
  • شقایق شایسته
  • محمود رضا قربان صباغ
  • مریم سادات طباطبائیان
  • مسعود خوش‌سلیقه
  • مهدی زرقانی

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی‌پژوهشی

مقالات علمی‌پژوهشی

طراحی، روایابی و اعتبارسنجی شاخص سنجش هوش روایی در نوشتار

سیما ضیایی, بهزاد قنسولی, ضرغام قبانچی, حسام الدین شهریاری

رایانامه:  jlts@um.ac.ir

شماره تماس:  38806723 (051)

آدرس: دفتر مجلات دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد