نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

رمان دوریت کوچک (1857) اثر چارلز دیکنز نگرش واقع گرایانه جالبی به اسرار اجتماعی و سازمانی دارد. با این پیش فرض که توجه سبک واقع گرا به جزییات، فراتر از دنیای داستان است، نظریه تحقیق حاضراین است که در رمان دوریت کوچک، دیکنز اسرار اجتماعی و سازمانی را بسان سیستم‌های بازی ناعادلانه ای به تصویر کشیده که تحت کنترل طبقه حاکم و ثروتمند هستند. روش تحقیق این پژوهش برگرفته از‌ نظریه‌‌‌های بازی با اطلاعات ناقص است و هدف آن، یافتن سیستم بازی غیر منصفانه اجتماعی که بر روابط افراد وطبقات داستان دوریت کوچک حاکم است. نتیجه این پژوهش نشان می‌دهدکه هنر داستان سرایی واقع گرایانه دیکنز محدود به روایت دقیق جزییات و آشکار ساختن حقایق زمانه خود دردوره ویکتوریا نیست، بلکه انعکاسی از سیستم پیچیده اطلاعاتی جامعه دوران وی است که حکایت از درگیری میان طبقه حاکم با قربانیان‌شان برای پنهان کردن حقایق دارد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image