نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

رمان دوریت کوچک (1857) اثر چارلز دیکنز نگرش واقع‌گرایانۀ جالبی به اسرار اجتماعی و سازمانی دارد. با این پیش‌فرض که توجّه سبک واقع‌گرا به جزئیات، فراتر از دنیای داستان است، نظریّۀ تحقیق حاضر این است که در رمان دوریت کوچک، دیکنز اسرار اجتماعی و سازمانی را به‌سان سیستم‌های بازی ناعادلانه‌ای به تصویر کشیده که تحت کنترل طبقه حاکم و ثروتمند هستند. روش تحقیق این پژوهش برگرفته از نظریّه‌های بازی با اطّلاعات ناقص است و هدف آن، یافتن سیستم بازی غیرمنصفانۀ اجتماعی که بر روابط افراد و طبقات داستان دوریت کوچک حاکم است. نتیجۀ این پژوهش نشان می‌دهد که هنر داستان‌سرایی واقع‌گرایانۀ دیکنز محدود به روایت دقیق جزئیات و آشکار ساختن حقایق زمانۀ خود در دورۀ ویکتوریا نیست، بلکه انعکاسی از سیستم پیچیدۀ اطّلاعاتی جامعۀ دوران وی است که حکایت از درگیری میان طبقۀ حاکم با قربانیان‌شان برای پنهان کردن حقایق دارد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image