مقالۀ پژوهشی
ساخت و هنجاریابی پرسش‌نامۀ افزایش خلاقیت زبان‌آموزان در آموزش زبان به شیوۀ کاربردمحور، با روش مدل‌سازی رش

صفورا ناوری فارمد؛ رضا پیش قدم؛ آذر حسینی فاطمی؛ محمدرضا هاشمی

دوره 51، شماره 4 ، بهمن 1397، صفحه 1-27

https://doi.org/10.22067/lts.v51i4.61908

چکیده
  با توجه به اصول زیربنایی و ملاحظات نظریۀ آموزش زبان انگلیسی کاربردمحور که به آموزش مهارت‌های زندگی در کنار آموزش تخصصی زبان تأکید دارد و همچنین لزوم بررسی نکات ارائه‌شده در این نظریة نوپا، ساخت و استفاده عملی از پرسش‌نامه‌هایی که به یافتن داده‌هایی در راستای اهداف این نظریه می‌پردازند ضروری به نظر می‌رسد. در راستای اصول نظریۀ ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
مطالعۀ تطبیقی آموزش افعال کمکی وجه‌نما در کتاب‌های درسی آموزش زبان انگلیسی مقطع متوسطة اول در ایران و مالزی

سعید کتابی؛ مینا کریمی

دوره 51، شماره 4 ، بهمن 1397، صفحه 29-47

https://doi.org/10.22067/lts.v51i4.77905

چکیده
  بیان مفاهیمی نظیر شک، اجبار و غیره (بیان نگرش گوینده) از طرق مختلفی امکان‌پذیر است که یکی از آن روش‌ها، استفاده از افعال کمکی وجه‌نما و ساختارهای فعلی وابسته به آن‌هاست. هدف پژوهش پیش رو بررسی مقایسه‌ای آموزش نُه فعل کمکی وجه‌نما و ساختارهای فعلی مربوط، در کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی ایران و مالزی است. برای نیل به این هدف از کتاب‌های ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
توصیف برخی هنجارهای زبانی مترجمان ادبی ایران از آغاز مشروطه تا کنون

محبوبه نورا؛ علی خزاعی فرید

دوره 51، شماره 4 ، بهمن 1397، صفحه 49-84

https://doi.org/10.22067/lts.v51i4.78136

چکیده
  اگرچه ترجمه بالنفسه دارای ماهیت تاریخی است، پژوهش دربارة جنبه‌های تاریخی آن یا به‌عبارتی «تاریخ‌نگاری» ترجمة بحثی نسبتاً جدید است و تاکنون در این زمینه نسبت به دیگر حوزه‌های پژوهشی ترجمه کار چندانی صورت نگرفته است تا حدی که می‌توان گفت وضعیت تاریخ ترجمه قابل قیاس با تاریخ‌نگاری در سایر رشته‌ها نیست. این پژوهش، در چارچوب ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
به‌سوی تعریفی تازه از بدن: تحلیل مسئلة بدن از فلسفه و جامعه‌شناسی تا ادبیات

صبا عظیمی؛ شیده احمدزاده هروی

دوره 51، شماره 4 ، بهمن 1397، صفحه 85-118

https://doi.org/10.22067/lts.v51i4.79732

چکیده
  در سال‌های اخیر، شمار زیادی از تحقیقات ادبی به بررسی بدن در ادبیات پرداخته‌اند. اگرچه بررسی بازنمایی بدن در ادبیات امری نوظهور نیست، پیدایش شاخه‌ای جدید از مطالعات بدن در جامعه‌شناسی در دهۀ هشتاد میلادی، بر محبوبیت موضوع بدن در مطالعات ادبی تأثیر گذاشت و پژوهش‌های این حوزه را دستخوش تغییر کرد. در این تحقیق بر آن هستیم تا با بررسی ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
طراحی، روایابی و اعتبارسنجی شاخص سنجش هوش روایی در نوشتار

سیما ضیایی؛ بهزاد قنسولی؛ ضرغام قبانچی؛ حسام الدین شهریاری

دوره 51، شماره 4 ، بهمن 1397، صفحه 119-137

https://doi.org/10.22067/lts.v51i4.62005

چکیده
  هدف این مقاله طراحی و اعتبارسنجی شاخص سنجشی است که بتوان با آن هوش روایی در نوشتار را ارزیابی کرد. پیش‌نویس ابتدایی این شاخص که براساس تعریف رندال (1999) از هوش روایی تهیه شده، شامل 13 گزینه است که هرکدام از آن‌ها بخشی از تعریف رندال را در بر می‌گیرد. در راستای روایابی این شاخص سنجش، از 200 زبان‌آموز ایرانی که در سطح FCE به یادگیری زبان انگلیسی ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
تأثیر آموزش راهبردمحور بر خودکارآمدی و اضطراب مهارت نگارش در بین زبان‌آموزان ایرانی

جلیل فتحی؛ علی درخشان

دوره 51، شماره 4 ، بهمن 1397، صفحه 139-161

https://doi.org/10.22067/lts.v51i4.79438

چکیده
  هدف از مطالعة حاضر بررسی تأثیرات آموزش راهبردهای نگارش[1] در زبان دوم بر خودکارآمدی نگارش[2] و اضطراب مهارت نگارش[3] در بین زبان‌آموزان ایرانی بود. بدین منظور، چهل و نه دانشجوی مقطع کارشناسی رشتة زبان و ادبیات انگلیسی در دو کلاس دست نخورده[4] به‌طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. برای تحقق اهداف پژوهش حاضر، دانشجویان گروه ...  بیشتر