مقالات علمی‌پژوهشی
1. تاثیرات ایدئولوژی چپ در عرصه انتخاب آثار ادبی جهت ترجمه

یاسمین خلیقی؛ علی خزاعی فرید؛ علی ناظمیان فرد

دوره 48، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v48i3.48323

چکیده
  ترجمه آثار ادبی در ایران، همواره تابعی از شرایط سیاسی-اجتماعی، گرایش های روشنفکری و ایدئولوژی مسلط در هر یک از دوره های تاریخی بوده است. یکی از مهم ترین دوره ها که رویدادهای سیاسی-اجتماعی آن در تحولات فرهنگی و ادبی و روشنفکری مؤثر بوده است، دوره بین سال های 1320 تا 1332 است. در این دوره، حزب توده نسبت به دیگر جریان های فکری و سیاسی در اوج ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
2. پذیرش ادبی گوستاو فلوبر در ایران

محمّدرضا فارسیان؛ مهشید جعفرزاده باکویی

دوره 48، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 29-53

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v48i3.53065

چکیده
  گوستاو فلوبر، پایه‌گذار مکتب رئالیسم و جزو نخستین نگارندگان رمان مدرن به شمار می‌آید. او علاوه بر دقت و وسواس بی‌حد در گزینش جملات که سبک نگارش وی را از دیگر نویسندگان متمایز می‌کند، نگاهی روان‌کاوانه به مسائل و دردهای اجتماعی دارد. شاهکار او رمان مادام بواری است که تأثیر بسزایی بر نگارش بسیاری از رمان‌های بزرگ جهان داشته است. ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
3. نقد و تحلیل تعدیلات ساختاری در ترجمۀ طسوجی و اقلیدی از هزار و یک شب

سید مهدی مسبوق؛ شهرام دلشاد

دوره 48، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 55-81

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v48i3.54764

چکیده
  با توجه به تفاوت های ماهیتی و ساختاری زبان مبدأ با زبان مقصد و سایر عوامل فرهنگی و سبکی، مترجم ناگزیر به اعمال تغییراتی در متن مبدأ است؛ لذا مقصدگرایانی نظیر لادمیرال مترجم را به اعمال تغییرات در حوزه های مختلف ساختاری فرا می خوانند تا سلاست وخوانایی متن ترجمه افزایش یابد و خصیصۀ بازآفرینی در ترجمه پدید آید. پژوهش پیش رو می کوشد تعدیلات ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
4. تأثیر هنجارها بر روند ترجمه (موردپژوهی: ترجمه های معاصر قرآن مجید)

علیرضا خزاعی فرید؛ خلیل قاضی زاده

دوره 48، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 83-101

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v48i3.47370

چکیده
  به اعتقاد گیدئون توری، ترجمه رفتاری مبتنی بر هنجار است: مترجم در جریان آموزش‌های مستقیم و غیرمستقیم خود، هنجارهای زبانی، فرهنگی و اجتماعی متداول میان مترجمان عصر خود را می آموزد و آن‌ها را آگاهانه یا ناآگاهانه در شیوه ترجمه خویش بکار می برد؛ به‌عبارت‌دیگر، ترجمه تحت تأثیر محدودیت‌های زبانی، اجتماعی و فرهنگی که فرهنگ مقصد بر ترجمه ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
5. شادی‌ها و غمگنی‌های مترجم: خوانش و تحلیل انتقادی آرای ترجمانیِ خوزه اوُرتِگا گاسِت

محمدرضا لرزاده

دوره 48، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 103-115

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v48i3.55014

چکیده
  گاه جدل بی‌حاصل و غیرکاربردی در زمینه معنا به مباحثی چون ترجمه افراطی کواین کشیده می‌شود که در آن، معنا نه طی تعامل بینافردی، بلکه به صورت رفتارشناسانه و طی ارتباط میان عمل و بافتار حاصل می‌شود و معنا دست نیافتنی تصویر می‌شود. در این میان، فیلسوف اسپانیایی، خوزه اورتگا ی. گاست کمی از این فضای منطقی محض دوری می‌گزیند: وی هرچند همه ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
6. ترجمۀ ادبیات کودک از منظر پارادایم اسکوپوس و تعادل (مطالعۀ موردی: داستان شازده کوچولو)

سمیر حسنوندی؛ مجتبی عسکری؛ اسماء عالیشوندی؛ زهرا جان نثاری لادانی

دوره 48، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 117-137

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v48i3.53247

چکیده
  مطالعۀ حاضر بر آن است تا عملکرد دو پارادایم مهم ترجمه را در ادبیات کودک به تصویر بکشد. این دو پارادایم عبارت‌اند از: 1) پارادایم تعادل؛ 2) پارادایم اسکوپوس. پارادایم نخست تعادل را در متن مبدأ جستجو می‌کند، درحالی‌که پارادایم دوم به‌دنبال آن در متن مقصد است. بدین منظور سه ترجمۀ برجستۀ داستان شازده کوچولو از محمد قاضی، احمد شاملو و ابوالحسن ...  بیشتر