زبان و ادبیات انگلیسی
زبان و شاخصه‌های شعر جنگ در فارسی و انگلیسی: بررسی ناتورالیسم و مؤلفه‌های آن در اشعارِ منتخب قیصر امین‏پور و ویلفرد اوون

مسلم ذوالفقارخانی؛ مهدی رحیمی؛ احمد خواجه‌ایم

دوره 56، شماره 4 ، بهمن 1402، ، صفحه 97-129

https://doi.org/10.22067/lts.2024.85049.1227

چکیده
  شاعران و نویسندگان مکتب ناتورالیسم با بهره‌‏گیری از ابزار مختلف و مؤلفه‌‏های گوناگون توانسته‌‏اند به بازتاب حوادث و رویدادهای زندگانی به شیوه‌‏ای دقیق و توصیفی در شعر و رُمان بپردازند. مهم‏ترین موضوعات مطرح در این مکتب عبارت‌اند از: جنگ، فقر، فحشا، خونریزی و کشتار. پژوهش حاضر با بهره‌‏گیری از شاخصه‌‏ها، ابزار و لوازم ...  بیشتر

زبان و ادبیات انگلیسی
بررسی گفتمان هویّت نوجوانان سه‌‌زبانه؛ لقب‌گذاری در میان جوانان سه‌زبانۀ روستای داشکسن

مریم میرزائی

دوره 56، شماره 4 ، بهمن 1402، ، صفحه 205-235

https://doi.org/10.22067/lts.2024.84680.1221

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیر هویّت، فرهنگ، زبان و نوع نگرش بر لقب­‌گذاری در میان جوانان سه­‌زبانۀ (ترک، فارس و گرجی) روستای داشکسن بود. جامعۀ آماری جوانان سه­‌زبانۀ سنین 24-15 سال روستای داشکسن بود. روش نمونه‌گیری هدفمند بود و 22 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­‌ها پرسشنامۀ سه‌بخشی استاکس و تیلر‑لیچ ...  بیشتر

زبان و ادبیات انگلیسی
بکت و انسان طاغی: بررسی نمایشنامه‌های در انتظار گودو و دست آخر

رجبعلی عسکرزاده طرقبه؛ مهدی قاسمی شاندیز

دوره 56، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 31-59

https://doi.org/10.22067/lts.2022.77187.1138

چکیده
  شاید بتوان گفت که هر سوژۀ اندیشنده‌ای به‌دنبال کشف معنای زندگی خویش است. انسان، در طی این مسیر پر‌فرازو‌نشیب و در تلاش برای یافتن پاسخی در باب چیستی زندگی، به عدم سازگاری درک خویش با داده‌های موجود در جهان واقف می‌شود. این عدم تجانس می‌تواند احساس پوچی و بی‌معنایی را برای فرد در مواجهه با جهان به‌ارمغان بیاورد. آلبر کامو، یکی ...  بیشتر

زبان و ادبیات انگلیسی
ارتباط گفتمان چرک و زیست‌‌قدرت در پرندۀ یهودی و عزاداران برنارد مالامود

زهرا طاهری

دوره 56، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 103-134

https://doi.org/10.22067/lts.2023.82050.1190

چکیده
  پژوهش حاضر به ‌‌بررسی «گفتمان چرک» و ارتباط آن با پدیدۀ «مهاجرت» می‌‌پردازد. نویسنده با استفاده از رویکرد مطالعات‌‌ فرهنگی و بهره‌‌گیری نظریّات منتقدانی نظیر داگلاس و بومن و تمرکز بر موضوعاتی چون انزجار، غریبگی و اقتصاد احساسی در پی پاسخ به ‌‌این پرسش بنیادی است که چگونه گفتمان زیست‌‌قدرت از مقولۀ «چرک» به‌‌منزلۀ ...  بیشتر