مطالعات ترجمه
دگرگونی تصویر هویّتِ ملّی در ترجمه: موردپژوهی نمایشنامۀ گزارش مردم‌گریز مولیر

صدیقه شرکت مقدم

دوره 56، شماره 4 ، بهمن 1402، ، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22067/lts.2024.84085.1214

چکیده
  امروزه می‌توان از ترجمه‌شناسی به‌عنوان یک ابزار به‌منظور تجزیه‌وتحلیل متون ادبی در حوزۀ تصویرشناسی استفاده کرد. در میان متون ادبی، نمایشنامه‌ها در ارائۀ تصویرِ هویّت ملّی هر کشور نقش مهمی دارند. مولیر به‌عنوان یکی از نمایشنامه‌نویسان برجستۀ فرانسوی آثار متعدّدی را خلق کرده و به‌طور غیرمستقیم تصاویری از شخصیت و آداب‌ورسوم ...  بیشتر

مطالعات ترجمه
مسابقۀ اعداد: مقایسۀ‌ عملکرد مترجم مایکروسافت و مترجمین حرفه‌ای ترجمۀ شفاهی هم‌زمان

پردیس قاسمی؛ سیما فردوسی؛ نجمه بهرامی نظرآبادی

دوره 56، شماره 4 ، بهمن 1402، ، صفحه 33-70

https://doi.org/10.22067/lts.2024.85304.1229

چکیده
  تمایل به اجتناب از اشباع شناختی در ترجمۀ شفاهی علاقه به استفاده از ابزارهای ترجمه به کمک رایانه را افزایش ‌داده است. مطالعۀ حاضر کیفیت ترجمۀ اعداد توسّط مترجم مایکروسافت و مترجمان شفاهی حرفه‌ای هم‌زمان را بررسی ‌می‌کند. برای این هدف، مجموعه‌ای از سخنرانی‌های سیاسی ارائه‌شده در سازمان ملل جمع‌آوری ‌شد. آزمون «کای‑مربع پیرسون» ...  بیشتر

مطالعات ترجمه
واژه‌گزینی درون‌متنی یا برون‌متنی: موردپژوهی رمان «کودک سرراهی»

محبوبه نورا؛ سید محمدرضا هاشمی

دوره 56، شماره 4 ، بهمن 1402، ، صفحه 131-167

https://doi.org/10.22067/lts.2023.81978.1187

چکیده
  واژه‌یابی و واژه‌گزینی از دغدغه‌های مهم مترجم‌ها و مدرس‌ها و فراگیرهای ترجمه است. دربارۀ سازوکار واژه‌گزینی در ترجمه بسیار سخن گفته شده است. باوجوداین، به نقش و کارایی فرهنگ‌های دوزبانه در واژه‌گزینی کمتر توجّه شده است. هدف از جستار حاضر، پاسخ دادن به این سؤال است که آیا واژه‌گزینی در ترجمه، اساساً، امری درون‌متنی و یا برون‌متنی ...  بیشتر

مطالعات ترجمه
بررسی تاریخی زبان و ترجمه در تئاترهای مشهد: از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی ایران

علی نجف زاده؛ سعید عامری

دوره 56، شماره 4 ، بهمن 1402، ، صفحه 169-204

https://doi.org/10.22067/lts.2024.85516.1232

چکیده
  اجراهای نمایشی از قبیل مرثیه‌خوانی، تعزیه یا روحوضی همیشه بخشی از جامعۀ ایران بوده است و پیشینه‌ای طولانی دارد؛ امّا تئاتر به‌مثابة پدیده‌ای فرهنگی و مدرن از اواخر دورۀ قاجار به جامعه ایران معرّفی شد. محتوای نمایش، نحوۀ اجرا یا بازیگری و زبانِ انتقالِ مفاهیم سه عنصر مهم در تئاتر هستند. مطالعات تاریخی و مطالعات ترجمه تاکنون به جنبه‌های ...  بیشتر

مطالعات ترجمه
ترجمۀ بافت‌محور استعاره‌‌های مفهومی در گزارش‌‌های کشتی

ابراهیم عزتی لارسری؛ حمید قاسمی؛ بهنام عاشقی

دوره 56، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 61-101

https://doi.org/10.22067/lts.2023.83433.1204

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی گزارشِ گزارشگران کشتی به‌‌منظور ارائۀ مدل اختصاصی ترجمۀ استعاره‌‌های مفهومی پرداخته است. روش تحقیق این پژوهش به‌صورت کیفی و پیکره‌بنیاد است؛ به این منظور تعداد 20 گزارش از مجموعه مسابقه‌‌های جام‌‌جهانی کشتی در سال 2022 به‌صورت تصادفی انتخاب و از طریق تحلیل محتوای مبتنی بر زبان‌‌شناختی تحلیل شد. تحلیل‌‌ها ...  بیشتر

مطالعات ترجمه
مطالعۀ توصیف‌ شفاهی حالت‌های ‌احساسی‌ چهره در فیلم‌های سینمایی ایرانی

شیرین شیخ الاسلامی؛ ثمر احتشامی

دوره 56، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 205-232

https://doi.org/10.22067/lts.2023.84265.1217

چکیده
  «توصیف‌ شفاهی» امکان دسترسی آسان به رسانه‌ را برای افراد کم/نابینا مُهیّا می‌کند. هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه و بررسی حالت‌های احساسی چهرۀ شخصیت‌ها در نسخۀ توصیف شفاهی پنج فیلم سینمایی ایرانی است. پژوهشگران ابتدا بر اساس مدل اِکمَن و فِریسِن (2003) نمونه‌های مربوط به حالت‌های احساسی چهرۀ شخصیت‌ها در هر 5 فیلم را مطالعه و تحلیل ...  بیشتر