طراحی و هنجاریابی پرسشنامه هویت شغلی دانشجو‌معلمان رشته دبیری زبان انگلیسی

ابوالفضل خدامرادی؛ محمدهادی محمودی؛ مجتبی مقصودی

دوره 55، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 29-60

https://doi.org/10.22067/jlts.2021.68420.1010

چکیده
  هویت شغلی معلمان به‌عنوان قلب تپنده فرایند حرفه‌ای شدن معلم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همگام با این رویکرد نوین، این پژوهش با هدف ساخت و هنجاریابی پرسشنامه هویت شغلی دانشجو‌ معلمان رشته دبیری زبان انگلیسی انجام پذیرفت. با مطالعه ادبیات تحقیق در حوزه هویت شغلی معلمان و بررسی پرسشنامه‌های طراحی‌شده، عوامل و گویه‌های مرتبط ...  بیشتر

انگیزه و چالش‌های آن در برخی دانشجومعلمان زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان مشهد: مطالعه‌ای آمیخته

احمدرضا اقتصادی

دوره 51، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 113-137

https://doi.org/10.22067/lts.v51i2.70055

چکیده
  در این پژوهش که با استفاده از رویکرد آمیخته انجام شده، وضعیت انگیزشی و دلایل بی‌انگیزگی برخی دانشجومعلمان زبان انگلیسی در دانشگاه فرهنگیان مشهد بررسی شده است. در ابتدا و با استفاده از رویکرد کیفی نظریة داده‌بنیاد، با 17 دانشجوی دختر و پسر مصاحبه شد. نتایج نشان داد که از جمله عوامل مؤثر بر بی‌انگیزگی دانشجویان، عدم علاقة اولیه به ...  بیشتر