از اصالت زن تا تداوی روحی طبیعت: شفای نیایی در اکنون زمان دل گشودن است اثر آلیس واکر

میمنت دانشوری؛ بختیار سجادی؛ جلال سخنور

دوره 51، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 149-167

https://doi.org/10.22067/lts.v51i3.76498

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی دو مفهوم انتقادی اصالت زن و تداوی روحی طبیعت در یکی از رمانهای آلیس واکر باعنوان اکنون زمان دل گشودن است می پردازد که در سال 2004 به چاپ رسید. مفهوم اصالت زن از دید واکر رویکردی جهانشمول و غیرجدایی‌طلب است که بر اهمیت اجتماع،‌ یکپارچگی و احیای زنان تأکید می‌کند. اما اصالت زن فقط نوعی نقطۀ آغاز به حساب می‌آید. واکر ...  بیشتر