بازآفرینی یک روایت در دو اثر: داستان «مردگان» اثر جویس در سینمای ایران

رویا عباس زاده؛ عذرا قندهاریون؛ زهره تائبی

دوره 49، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 105-121

https://doi.org/10.22067/lts.v49i3.60171

چکیده
  در سال‌های اخیر، اقتباس به‌عنوان شاخه‌ای جدید در نقد ادبی مورد توجه منتقدین قرار‌گرفته‌ است. در ایران نیز اقتباس‌های مختلفی از آثار ادبی ایرانی و خارجی در چند دهۀ اخیر انجام‌گرفته ‌است. پلّه آخر (1392) به کارگردانی علی مصفا یکی از جدیدترین آثار اقتباسی و برگرفته از داستان معروف «مردگان» (1914) اثر جیمز جویس (1882-1941) است. در این مطالعه، ...  بیشتر