مقالۀ پژوهشی
فرهنگستان و زباهنگستان: دو بال تعالی زبانی و فرهنگی

رضا پیش‌قدم؛ شیما ابراهیمی

دوره 55، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22067/jlts.2021.72842.1074

چکیده
  فرهنگستان زبان و ادب فارسی پاسداری از زبان و خط را بر عهده دارد و تلاش می‌‎کند آن را از تشتّت و آسیب‌های احتمالی حفظ کند. با توجّه به نام فرهنگستان انتظار می‌رود این نهاد به بررسی فرهنگ و هویّت نیز بپردازد؛ اما بررسی اهداف، وظایف و عملکرد آن نشان می‌دهد که عمدۀ تمرکزش بر روی نقش واژگانی و زبانی است. پُرواضح است که با توجّه به رابطۀ ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
آسیب‌شناسی طرح جایگزینی واژگان بیگانه در کتب درسی با واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

ابوالفضل خدامرادی؛ مجتبی مقصودی

دوره 55، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 31-63

https://doi.org/10.22067/lts.2022.74723.1105

چکیده
  با رشد روزافزون دوزبانگی و افزایش تعاملات بین زبان‌ها، تمامی زبان‌ها تغییراتی را تحت تأثیر این تماس‌های زبانی در سطوح مختلفی تجربه می‌کنند. یکی از این سطوح، لایۀ واژگان است که بیش از سطح دیگر زبانی منشأ دغدغة سیاست‌گذاران در عرصۀ برنامه‌ریزی زبانی بوده است. در این میان استفاده از ‌واژگان قرضی و یا جایگزین کردن آنها با واژگان مصوّب ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
نگاهی نقّادانه به فرایند واژه‌گزینیِ فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پرتو رهیافت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی زبانی

علیرضا راستی

دوره 55، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 65-89

https://doi.org/10.22067/jlts.2021.72904.1078

چکیده
  فرهنگستان زبان و ادب فارسی به­‌عنوان نهادی با شعاع عملکردی فراملّی که برنامه‌­ریزی‌­ها و سیاست‌­گذاری­‌های آن می­‌تواند پیامدهای گسترده‌­ای، نه صرفاً در زمینۀ زبانی، بلکه در عرصه­‌های اجتماعی و سیاسی نیز به همراه داشته باشد، بایستی پیوسته مورد نقد و ارزیابی درونی و بیرونی قرار گیرد تا با لحاظ کردن بازخوردهای ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
تحلیل هَیَجامَدی برخی از واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

قاسم مدرسی

دوره 55، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 91-120

https://doi.org/10.22067/jlts.2021.73265.1083

چکیده
  تاکنون بر روی واژگان مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی از منظر زبان‌شناسی، رده‌شناسی و جامعه‌شناسی زبان مطالعاتی صورت گرفته است، امّا بررسی این واژگان از منظر روان‌شناسی زبان می‌تواند رویکرد تازه‌ای در خصوص واژه‌گزینی برای معادل‌های بیگانه ارائه دهد. مطالعۀ حاضر با به‌کارگیری الگوی «هَیَجامَد» (هیجان+ بسامد حواس)، به ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
نمودهای هویّت ملّی در متون تألیفی و ترجمه‌ای ادبیّات نوجوان

شیرین احمدی؛ فاطمه پرهام

دوره 55، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 121-153

https://doi.org/10.22067/jlts.2022.73622.1092

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نمودهای مؤلفه‌های هویّت ملّی در ادبیّات تألیفی و ترجمه‌ای نوجوان و بررسی سهم این متون در هویّت‌سازی نوجوانان ایرانی انجام شد. به منظور دستیابی به این هدف، 16 رمان واقع‌گرای نوجوان، متشکل از 8 رمان ترجمه‌ای و 8 رمان تألیفی، به‌دقّت مورد بررسی قرار گرفت و نمونه‌های هویّت ملّی با استفاده از دسته‌بندی قومی‑مدنی ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
بررسی چگونگی انتقال اصطلاحات سیاسی‌اجتماعی مقیّد به ‌فرهنگ در ترجمۀ روسی رمان سووشون سیمین دانشور بر اساس آراء سرگِی وِلاخوف و سیدِر فِلورین

مهناز نوروزی

دوره 55، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 155-187

https://doi.org/10.22067/jlts.2021.72590.1073

چکیده
  اصطلاحات مقیّدبه‌فرهنگ یا فرهنگ‌بسته‌ها به عناصر فرهنگی و مفاهیم بومی موجود در جوامع مختلف اشاره دارند که مترجمان همیشه در انتقال صحیح آنها از زبان مبدأ به مقصد با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو هستند. حفظ بیشترین بار معنایی و فرهنگی در انتقال این عناصر مهم‌ترین دستاورد مترجمان به‌ویژه در حوزۀ ترجمۀ ادبی است. سرگِی وِلاخوف و سیدِر ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
مطالعۀ ترجمۀ کلیله‌ودمنه بهرام‌شاهی بر اساس نظریّۀ نظام چندگانه اون زهر

فرانک جهانگرد؛ طیبه گلستانی حتکنی

دوره 55، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 189-223

https://doi.org/10.22067/jlts.2021.71101.1054

چکیده
  کلیله‌ودمنۀ بهرام­‌شاهی، با واسطۀ یک زبان میانجی به فارسی ترجمه شده است، بااین‌حال تطابق جنبه‌‌­های تعلیمی و دینی آن با فرهنگ ایران در قرن ششم قابل توجّه و معنی­‌دار است. این نکته زمینه‌­ای برای بررسی این اثر بر اساس نظریّۀ «نظام چندگانۀ اون زهر» و «روش گیدئون توری» به دست می‌­دهد. طبق این روش در گام نخست پاره‌­ای ...  بیشتر