مقالات علمی‌پژوهشی
1. بررسی بخش پذیری سازه درک مطلب در زبان خارجی (مطالعه‌ای با استفاده از مدل پرسش ـ پاسخ چند بعدی

پوریا بقایی مقدم؛ محسن محمود روشن ضمیر

دوره 42، شماره 3 ، زمستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v42i3.19125

چکیده
  چگونگی بخش پذیری توانایی عمومی زبان خارجه و مهارت‌های آن، پرسشی است که سال‌هاست توجه زبان شناسان کاربردی را به خود معطوف داشته است. در گذشته تصور می‌شد توانایی عمومی زبان خارجه و مهارت‌های آن، واحد و غیر قابل تفکیک هستند؛ اما نظریات جدید نه تنها توانایی عمومی زبان خارجه را بخش پذیر می‌دانند، بلکه معتقدند مهارت‌های زبانی هم قابل ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
2. نقدی بر کتب زبان انگلیسی برای مقاصد خاص (بررسی زبان عمومی دانشگاه)

بهزاد قنسولی؛ رضا پیشقدم

دوره 42، شماره 3 ، زمستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v42i3.19126

چکیده
  مقاله حاضر سعی بر آن دارد تا با ارائه نقدی بر درس زبان عمومی دانشگاه به ارائه راهکار‌هایی در این زمینه بپردازد. در این پژوهش از 600 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد خواسته شد به پرسشنامه‌ای در خصوص زبان عمومی پاسخ دهند و از 20 استاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز خواسته شد در مصاحبه‌ای در همین خصوص شرکت نمایند. همچنین تمرینات کتب درسی، با توجه به ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
3. تأثیر ترجمه رمان‌های مدرن انگلیسی بر هنجار سبکی طول جمله در رمان فارسی (موردپژوهیِ نه رمان کلاسیک و مدرن)

علی خزاعی فرید؛ مسلم فتح اللهی

دوره 42، شماره 3 ، زمستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v42i3.19127

چکیده
  در این نوشتار، تأثیر ترجمه رمان‌های مدرن بر هنجار سبکی طول جمله را در رمان فارسی مورد واکاوی قرار داده‌ایم. در این تحقیق، سه رمان کلاسیک(امیرارسلان، حسین کرد و سمک عیار)، سه رمان مدرن معاصر (جن نامه، سال‌های ابری و شاه کلید) و سه رمان انگلیسی (گتسبی بزرگ، وداع با اسلحه و موبی دیک) به همراه ترجمه‌های آنها مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
4. زولا در ایران

محمد رضا فارسیان؛ ناهید رضایی

دوره 42، شماره 3 ، زمستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v42i3.19128

چکیده
  امیل زولا، پایه‌گذارمکتب ناتورالیست درقرن نوزدهم فرانسه، نویسنده‌ای است که ورای روش نوشتاری خودبه دردهای اجتماعی بسیاراندیشیده وازآن میان مضمون دست نخورده‌ای ازرفتارهای اصولی محیطی رادرمجموعه آثارش عرضه کرده است. آثار وی از ابعادمختلف ادبی، اجتماعی وسیاسی دارای اهمیت خاصی درادبیات جهان است. ترجمه اکثریت آثارزولا درایران نیزتحولاتی ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
5. تعامل فرهنگ، زبان، و ترجمه-رویکردی انسان شناختی: کاربردهای آموزشی و پژوهشی در مطالعات بین فرهنگ

علی محمد محمدی

دوره 42، شماره 3 ، زمستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v42i3.19129

چکیده
  بحث اصلی این مقاله، تحلیل محتوایی گفتمان محققان در عرصه مطالعات زبان و ترجمه دربارۀ تعامل فرهنگ، زبان و ترجمه با هدف کشف مبانی و متغیرهای تاثیرگذار در این تعامل است. در بررسی کلان دیدگاه های ترجمه شناسان، زبان شناسان و مترجمین دربارۀ چگونگی تعامل فرهنگ، زبان و ترجمه مشخص شد که 69/76% بر ماهیت فرهنگی ترجمه نظر دارند، 44/67% تعامل فرهنگ و ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
6. بررسی ساخت‌های اشتقاقی قید در زبان‌های روسی و فارسی

حسین غلامی؛ اردلان نصرتی

دوره 42، شماره 3 ، زمستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v42i3.19130

چکیده
  قید، یکی از اجزای کلام است که عموماً از ابعاد مختلفی همچون صرف، نحو و معنا مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. در این تحقیق برای نخستین بار، ساخت‌های اشتقاقی قید با نگرش بر جنبه‌های ساختاری و معنایی آن در زبان‌های روسی و فارسی مورد بررسی قرارگرفته است. در هر دو زبان، نظام واژه سازی قیود، متفاوت و با امکانات واژه سازی از یکدیگر متمایز ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
7. ارزیابی میزان اعتبار ترجمه فارسی تاریخ ایران از سرجان ملکم

هادی وکیلی

دوره 42، شماره 3 ، زمستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v42i3.19131

چکیده
  سرجان ملکم (1769ـ1833 م.) دیپلمات مشهور انگلیسی و سفیراین کشور در ایران سال‌های آغازین حکومت فتحعلی شاه قاجار بود. او در کنار فعالیت‌‌های سیاسی و نظامی به تحقیق و سپس تألیف کتاب مهم تاریخ ایران (The history of Persia) پرداخت. این کتاب، نخستین اثر مهم غربیان در زمینه تاریخ کامل ایران بود و لذا هم در مغرب زمین مورد توجه بسیار قرار گرفت و هم ترجمه فارسی ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
8. نشانه‌شناسی شخصیت‌های داستان‌های کانتربری در متن جامعه قرن چهاردهم انگلستان

بهروز احمد زاده بیا نی؛ زهرا شوری

دوره 42، شماره 3 ، زمستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v42i3.19132

چکیده
  مقاله حاضر شخصیت‌های کانتربری را از چهار بعد:مطابقت با شرایط اجتماعی قرن 14 انگلستان، تفکرات مذهبی حاکم بر جامعه، زیبایی‌شناسی و روایت مورد نشانه شناسی قرار می‌دهد. از بعد اول، ظاهر و رفتار شخصیت‌ها با الگوهای اقتصادی، تاریخی و اجتماعی همچون گسترش بورژوازی، گسترش شهرنشینی، قیام دهقان‌ها و فساد اجتماعی رابطه معنی‌دار و تنگاتنگ ...  بیشتر