بررسی ظهور «ریزوسفییر» در رمان در وست میلز

زهرا طاهری

دوره 56، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 81-110

https://doi.org/10.22067/lts.2022.75617.1116

چکیده
  مقالۀ حاضر به ­بررسی «ریزوسفییر» و نقش آن در چالش ساختار حاکم و جغرافیای فرهنگی می‌­پردازد. نویسنده با استفاده از رویکرد «چپ‌­نوگرا» و بهره‌گیری از منتقدانی نظیر دلوز، گاتاری و فوکو و تمرکز بر مقوله­‌های «شیزوئید»، «کولی» و مفاهیمی نظیر «بازقلمروسازی» در پی پاسخ به ­این پرسش است که چگونه «ادبیّات ...  بیشتر