پذیرش رباعیات عمر خیام ترجمه ادوارد فیتزجرالد در انگلستان

مصطفی حسینی

دوره 52، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 53-73

https://doi.org/10.22067/lts.v52i3.81492

چکیده
  جستار حاضر مبانی نظری پذیرش ادبی را از منظر پراور تطبیق‌گر آمریکایی، تبیین می‌کند و سپس نظرات او را بر پذیرش رباعیات عمر خیام در انگلستان اِعمال می‌کند. پذیرش رباعیات عمر خیام ترجمة ادوارد فیتزجرالد مانند هر اثر ادبی دیگر در انگلستان با فراز و فرودهایی همراه بوده است. این مجموعة شعر در ابتدا با اقبال چندانی مواجه نشد، اما به‌تدریج ...  بیشتر

پذیرش ادبی گوستاو فلوبر در ایران

محمّدرضا فارسیان؛ مهشید جعفرزاده باکویی

دوره 48، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 29-53

https://doi.org/10.22067/lts.v48i3.53065

چکیده
  گوستاو فلوبر، پایه‌گذار مکتب رئالیسم و جزو نخستین نگارندگان رمان مدرن به شمار می‌آید. او علاوه بر دقت و وسواس بی‌حد در گزینش جملات که سبک نگارش وی را از دیگر نویسندگان متمایز می‌کند، نگاهی روان‌کاوانه به مسائل و دردهای اجتماعی دارد. شاهکار او رمان مادام بواری است که تأثیر بسزایی بر نگارش بسیاری از رمان‌های بزرگ جهان داشته است. ...  بیشتر