تأثیر مداخلۀ فراشناختی از طریق تعامل محاوره‌ای بر مهارت شنیداری چندرسانه‌ای و آگاهی فراشناختی زبان آموزان زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی

ابراهیم فخری علمداری؛ حسین بزرگیان

دوره 55، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 193-223

https://doi.org/10.22067/jlts.2021.71143.1055

چکیده
  اخیراً مهارت شنیداری توجّه محقّقان و نیز متخصّصان را در سراسر دنیا به خود جلب کرده است و پژوهش درخصوص استفاده از راهبردهای مهارت شنیداری زبان دوم، بر راهبردهای فراشناختی متمرکز شده است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مداخلۀ فراشناختی از طریق تعامل محاوره­ای بر مهارت شنیداری چندرسانه‌­ای زبان‌آموزان فوق میانی ایرانی زبان انگلیسی ...  بیشتر

رابطة بین سبک های تفکر و آگاهی فراشناختی دربین زبان آموزان ایرانی

فرخ لقاء حیدری؛ زهرا بهرامی

دوره 47، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 95-106

https://doi.org/10.22067/lts.v47i2.44648

چکیده
  در تحقیق حاضر، رابطة بین سبک های تفکر و آگاهی فراشناختی دانشجویان رشته های مترجمی، ادبیات و آموزش زبان انگلیسی را بررسی کردیم. همچنین، در تلاش برای دریافت این بودیم که آیا سبک های تفکر می توانند آگاهی فراشناختی را پیش بینی کنند یا خیر. پرسشنامة سبک های تفکر و آگاهی فراشناختی بین 100 زبان آموزی که دانشجوی سال آخر مقطع کارشناسی در رشته ...  بیشتر