بررسی «من‌» سلینی در داستان سفر به انتهای شب با تکیه بر نظریه ژرژ پوله

مهسا پاکدل؛ فرانک اشرفی؛ فاطمه خان محمدی

دوره 54، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 57-80

https://doi.org/10.22067/lts.v54i1.84616

چکیده
  کشف «من وجودی» یا آگاهی نویسنده، از نتایج اصلی نقد مضمونی بوده و مسأله‌ای است که همواره مورد توجّه نویسندگان بزرگ بوده است. «لویی فردینان سلین» یکی از نویسندگانی است که در سفر به انتهای شب با استفاده از مضامین تکرارشونده به‌خوبی آن را به نمایش می‌گذارد. به عقیدۀ «ژرژ پوله»، از منتقدان نقد مضمونی، هر فرد به‌گونه‌ای ...  بیشتر