الگوی روان‌شناسانه هَیجامَد به‌عنوان ابزاری کارآمد در خدمت ترجمه دیداری‌شنیداری

آیدا فیروزیان پوراصفهانی

دوره 52، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 129-157

https://doi.org/10.22067/lts.v52i1.81685

چکیده
  در حوزه ترجمه دیداری‌شنیداری، شناخت ویژگی‌های روان‌شناختی و نحوة‌ عملکرد ذهن مخاطب در روند درک و دریافت محصولات این حوزه، کمک می‌نماید تا دست‌اندرکاران آن، با در نظر گرفتن مجموعه‌ای ملاحظات روان‌شناختی، به تهیه محصولات ترجمة‌ دیداری‌شنیداری باکیفیت‌تر، همت گمارند. در این میان، توجه به نقش هیجانات و حواس مخاطب از اهمیت ویژه‌ای ...  بیشتر