1. بررسی استعاره، اسطوره و نماد در رمان «رود‌واره‌ای» ژان‌کریستف

زهره ناصحی؛ مریم درپا

دوره 42، شماره 2 ، پاییز 1389

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v42i2.19080

چکیده
  بین سال‌های 1890 تا 1904، پس از جریان‌های ادبی واقع‌گرایی و طبیعت‌گرایی، نویسندگان در‌صدد ایجاد نوع جدیدی از رمان بودند. سرانجام رومن رولان (1944-1866)، در سال 1904، با خلق رمان ژان‌کریستف نوع جدیدی از رمان تحت عنوان "رمان رودواره‌ای" را وارد عرصة ادبیات فرانسه کرد. "رمان رودواره ای " به نوعی از رمان گفته می شود که بسیار طولانی و شامل چندین ...  بیشتر