1. تفاوت های نحوی به عنوان چالشی در ترجمه ادبی؛ برگردان ضمیر سوم شخص مفرد در ترجمه انگلیسی غزل حافظ

سید محمد حسینی معصوم؛ الهه علیزاده

دوره 48، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 93-112

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v48i2.42700

چکیده
  منشأ بسیاری از ایهام های جذّاب شعر حافظ، در چندگانگی تفسیر های مربوط به تعیین مخاطب شعر اوست. مترجم ادبی موفّق کسی است که درجه ابهام آمیزی متن را در فرایند ترجمه حفظ کند. یکی از مشکلاتی که در فرایند ترجمه رخ می دهد، عدم تناسب ساخت های دستوری و ویژگی های صرفی و نحوی زبان مبدأ و مقصد است. این امر در ترجمه ادبی و به‌ویژه ترجمه شعر که گاه ...  بیشتر

2. بررسی شیوه های ترجمه عبارتهای طنزآمیز در زیرنویس انگلیسی مجموعه های طنز تلویزیونی

محمد حسینی معصوم؛ معصومه مرادی

دوره 44، شماره 1 ، بهار 1390

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v44i1.19030

چکیده
  فرایند ترجمه در رسانه های دیداری و شنیداری، دارای ابعاد گوناگون است که با توجّه به ماهیت برنامه های مختلف و اهداف برنامه سازان از شیوه های متفاوتی بهره می برد. مقاله حاضر حاصل پژوهشی است درباره چالش‌های ترجمه عبارت های‌طنز در رسانه به ویژه در زیرنویس انگلیسی سریال های تلویزیونی. هدف از نگارش آن، ارزیابی عملکرد مترجم در مواجهه با ...  بیشتر

3. بررسی شیوه ‌های معادل یابی واژگانی در ترجمه متون تبلیغاتی و تجاری از انگلیسی به فارسی

سیدمحمد حسینی معصوم؛ هایده کمیلی دوست

دوره 42، شماره 2 ، پاییز 1389

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v42i2.19079

چکیده
  با پیشرفت رسانه ‌ها و ابزار‌های ارتباطی در عصر حاضر، تبلیغات نیز جنبه ‌های بین المللی پیدا کرده است. موفقیت یک محصول در سطح جهانی نشان دهنده کاربرد درست و مناسب فنون تبلیغاتی است. اما انتقال درست مفاهیم تنها با استفاده از آخرین روش‌های پیشرفته تبلیغاتی میسر نمی‌شود، بلکه وجود مترجمی ماهر، که با زبان و فرهنگ ملت‌ها آشنا باشد، بسیار ...  بیشتر