1. ساخت و هنجاریابی پرسش‌نامۀ افزایش خلاقیت زبان‌آموزان در آموزش زبان به شیوۀ کاربردمحور، با روش مدل‌سازی رش

صفورا ناوری فارمد؛ رضا پیش قدم؛ آذر حسینی فاطمی؛ محمدرضا هاشمی

دوره 51، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 1-27

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v51i4.61908

چکیده
  با توجه به اصول زیربنایی و ملاحظات نظریۀ آموزش زبان انگلیسی کاربردمحور که به آموزش مهارت‌های زندگی در کنار آموزش تخصصی زبان تأکید دارد و همچنین لزوم بررسی نکات ارائه‌شده در این نظریة نوپا، ساخت و استفاده عملی از پرسش‌نامه‌هایی که به یافتن داده‌هایی در راستای اهداف این نظریه می‌پردازند ضروری به نظر می‌رسد. در راستای اصول نظریۀ ...  بیشتر

2. بررسی سپهر گفتمان در ترجمه بارکس از اشعار مثنوی مولانا

احمد شریفی؛ محمدرضا هاشمی؛ محمود فتوحی رودمعجنی

دوره 51، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v51i1.72165

چکیده
  ترجمه کلمن بارکس از آثار مولانا بیشترین سهم را در محبوبیت این آثار به ویژه در میان مخاطبان عام آمریکایی داشته است. از این رو، بررسی کیفیت بازنمایی آثار مولانا در زبان و فرهنگ مقصد از اهمیت بالایی برخوردار است. در این میان، رویکرد مترجم نسبت به سپهر گفتمان یک اثر ادبی در ارتباط با سپهر گفتمان مخاطب مقصد، نقش مهمی در چگونگی بازنمایی تصویر ...  بیشتر

3. جامعه‌شناسی ترجمه متون نمایشی در دوره قاجار: با نگاهی بر تأثیر شرایط اجتماعی آن دوران بر انگیزه‌های مترجمان

سید محمدرضا هاشمی؛ فاطمه حیدری؛ یلدا رضایی دانش

دوره 49، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 15-34

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v49i4.33470

چکیده
  این مقاله کاوشی است در جهت یافتن پاسخی به چرایی ترجمة برخی از آثار نمایشی در دوره قاجار؛ آثاری که بررسی درونمایة آن‌ها و انگیزه‌های مترجمانشان راهگشای برقراری ارتباط میان ترجمه و جامعه‌شناسی است. از دیدگاه چسترمن (2009) تحقیقات با رویکرد جامعه‌شناسانه بر روی انگیزه‌های مترجمان می‌تواند سهم عمده‌ای در شناخت هرچه بهتر ایده‌ها و ...  بیشتر

4. بررسی نظریة اسکوپوس (هدفمندی) در نهضت ترجمة بغداد

محمدرضا هاشمی؛ امیرداوود حیدرپور

دوره 46، شماره 4 ، زمستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i4.41433

چکیده
  نهضت ترجمة بغداد یکی از مهم‌ترین دوره‌های تاریخ ترجمه است. پیروی از شیوة علمی‌ در ترجمه، تنوع آثار ترجمه شده و اتخاذ روش‌های مختلف در ترجمه ازجمله ویژگی‌های این نهضت یا «مکتب ترجمه بغداد» هستند. نظریة اسکوپوس یا هدفمندی در ترجمه نیز که نخستین بار در اواخر دهة هفتاد میلادی ازسوی هانس ورمیر مطرح شد، از مهم‌ترین نظریات کارکردگرا ...  بیشتر

5. مبانی معناشناختی نقد ترجمه در ایران معاصر(1357-1330)

محمدرضا هاشمی؛ امیرداوود حیدرپور

دوره 46، شماره 1 ، بهار 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i1.35552

چکیده
  تاریخ پژوهی ترجمه ازجمله حوزه‌هایی است که در سال‌های اخیر توجه ترجمه-پژوهان را به خود جلب کرده است. یکی از محورهای قابل بررسی در این زمینه نقد ترجمه است که می‌توان آن را مهم‌ترین جلوة «پیوند نظریه و عمل ترجمه» و آیینه‌ای تمام نما از هنجارهای حاکم بر تولید و پذیرش ترجمه در یک کشور دانست. با توجه به نبود پژوهش‌های روشمند درزمینة چگونگی ...  بیشتر