ترجمه در دوران دفاع مقدّس

نوع مقاله: مقالات علمی‌پژوهشی

نویسنده

چکیده

بررسی وضعیت ترجمه در هر دوران دریچه ای است به اوضاع جامعه در آن برهه از تاریخ. آن چه در دوران دفاع مقدس در حوزه ادبیات ترجمه شده در ایران اسلامی گذشت با همین فرض در قالب یک طرح پژوهشی بررسی شد. نتایج نشان داد در این دوران در حوزه رمان، تعداد ترجمه های مجدد و چاپ مجدد ترجمه های قبلی بیشتر از ترجمه های تازه بوده، آثار کلاسیک همواره پُر ترجمه و پُر چاپ بوده اند ، یعنی ادبیات نو آن زمان به بازار راه نداشته، امّا در حوزه داستان کوتاه، نشریات ادبی در ارایه فرم های نو پیشگام بوده‌اند. نتایج همچنین نشان داد که مهم ترین شیوه ترجمه در این دوران بومی سازی بوده است، یعنی در دوران پر تلاطم دفاع مقدس ترجمه در خدمت دو نیروی متقابل به کار رفته است. هم در صدد مقابله با ورود ادبیات ، مفاهیم و ارزش های نو، بیگانه و نا ایمن بوده است و هم به واسطه خاصیت ذاتی خود محمل ورود این مفاهیم بوده است. نقش اول در ترجمه رمان ها پر رنگ است و نقش دوم در ترجمه داستان های کوتاه در نشریات ادبی که در پی معرفی آثار و سبک های نو بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Translation during the Sacred Defense era

چکیده [English]

The present paper reports a study carried out to examine the process of selection of foreign novels and short stories for translation and the method(s) applied in their translation into Persian during the Iran-Iraq war in Iran. The results showed that in the hard times of the war, translation performed two opposite functions. One was to resist the importation of new forms and foreign values, which might have been conceived as insecure, in translation of novels through domestication, retranslation and reprint of old material, and the other was to mediate such importation and introduce the new and the foreign, particularly in translation of short stories in literary journals

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Sacred Defense
  • literary translation
  • Sacred Defense literature
  • Iran-Iraq war
  • translation and the Sacred Defense