1. بررسی رابطه واگویه، استدلال منطقی و دستاورد زبانی دانشجویان ایرانی از طریق تحلیل مسیر

سپیده میرزائی؛ پرویز مفتون؛ پرویز بیرجندی

دوره 52، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 99-125

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v52i2.81212

چکیده
  پژوهش حاضر بر آن است تا ارتباط بین یکی از جنبه‌های اصلی نظریه اجتماعی‌فرهنگی ویگوتسکی (1978)، یعنی واگویه را، با استدلال منطقی و دستاورد زبانی دانشجویان ایرانی بررسی کند. این ارتباط مبتنی بر تعاملی پویا بین قدرت استدلال منطقی و واگویة دانشجویان وهمچنین ارتباط هریک از این ساختارها با دستاورد زبانی آن‌هاست. برای دستیابی به هدف پژوهش، ...  بیشتر

2. تأثیر انگیزه و برنامۀ کمک‌آموزشیِ مبتنی ‌بر رابطۀ متقابل بین زبان‌آموز و معلم و کارِ گروهی بین زبان‌آموزان بر روی درک مطلب زبان‌آموزان ایرانی

نعیمه خرقانی؛ بهزاد قنسولی؛ پرویز بیرجندی

دوره 48، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 99-116

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v48i4.44503

چکیده
  این پژوهش به بررسی تأثیر و ارتباط سطح انگیزه بر روی درک مطلب زبان‌آموزان ایرانی می‌پردازد که برنامۀ آموزشی مبتنی ‌بر رابطۀ متقابل بین زبان‌آموز و معلم و کار گروهی بین زبان‌آموزان دریافت می‌کنند. در ابتدا زبان‌‌آموزان به چهارگروه تقسیم می‌شوند. زبان‌آموزان همگی دانشجویان ترم سوم رشتۀ مترجمی زبان انگلیسی بودند و در پیش‌آزمون ...  بیشتر