1. بررسی رفتار متقابل زوج‌ها در شعر سرزمین بی‌حاصل سروده تی. اس. الیوت بر اساس تئوری روانشناسی اریک برن

فرزانه رادمهر؛ زهره تائبی؛ وحیده سیدی

دوره 53، شماره 2 ، بهار 1399، ، صفحه 155-180

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v53i2.71496

چکیده
  تاکنون بسیاری از محققان به پیچیدگی ساختاری شعر سرزمین بی‌‌حاصل سروده تی. اس. الیوت اشاره کرده‌اند که این پیچیدگی‌ها در روابط پرسوناژها نیز نمود یافته است. در این مقاله، گفتار و رفتار پنج زوج از میان مجموع پرسوناژهای این شعر، براساس تئوری "تحلیل رفتار متقابل" اریک برن، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به همین منظور، آسیب شناسی روانی زوجها ...  بیشتر

2. خوانشی متفاوت از جدال کهنه و نو در اساطیر ایران و یونان: نقد نظریه ی « تاریخ مذکر »

وحیده سیدی

دوره 48، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 79-97

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v48i4.46860

چکیده
  این مقاله می‌کوشد تا با استفاده از نظریۀ شرق‌شناسی ادوارد سعید، نظریۀ مطرح‌شده در تاریخ مذکر براهنی را دربارۀ نوستیزی شرق و کهنه‌ستیزی غرب، با تکیه بر داستان رستم و سهراب شاهنامه فردوسی و تراژدی‌های ادیپ شهریار اثر سوفوکل و هرکول و مده‌آ اثر اوریپید، به نقد بکشد. این مقاله به سه بخش تقسیم می‌شود. در مقدمه، ابتدا نظریۀ براهنی در ...  بیشتر