1. مضمون «اِگزیستانس و اِگزیستانسیالیسم» در نزد شخصیت‌های ژان-ماری گوستاو لوکلزیو

وحید نژاد محمد

دوره 49، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 45-65

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v49i2.59675

چکیده
  انسان با زمینۀ خاص آفرینش خود «موقعیت» خود را تعریف می‌کند و ادراکات و استنباط‌های وی در موقعیت‌های گوناگون زیستیِ وی از دیگری متفاوت است. به بیان دیگر، موجودی در «زمان» است و تاریخ و اهدافِ خود را به‌واسطۀ «آزادی و توانایی انتخاب خود» شکل می‌دهد. فلسفه با ایجاد پیوندی عمیق با ادبیات و رسوخ در ساختارهای فکری و عالم خیال نویسندگان ...  بیشتر