مقالۀ پژوهشی
نظریۀ ذخایر فرهنگی زوهر و بررسی راهبردهای ترجمۀ ریزفرهنگ‌ها: مورد پژوهشی رمان دایی جان ناپلئون در برابر ترجمۀ انگلیسی

بی نظیر خواجه پور؛ علی خزاعی فرید؛ مسعود خوش‌سلیقه

دوره 50، شماره 1 ، فروردین 1396، صفحه 1-25

https://doi.org/10.22067/lts.v50i1.58658

چکیده
  مطالعۀ پیش رو به ارتباط میان فرهنگ و ترجمه می‌پردازد. نظریۀ ذخایرِ فرهنگی ایون زوهر (ابن زهر) مبنای این کار قرار گرفته، و رمان فارسی دایی جان ناپلئون در برابر ترجمة انگلیسی آن به‌عنوان نمونه انتخاب شده است. این رمان به‌عنوان پیکره، 462 صفحه و بالغ بر 230 هزار کلمه است. ابتدا ریزفرهنگ‌ها در متن مبدأ به‌همراه ترجمه‌شان در مقصد استخراج ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
درآمدی بر مهم‌ترین معانی اصطلاح رتوریک

محمد احمدی؛ تقی پورنامداریان

دوره 50، شماره 1 ، فروردین 1396، صفحه 27-52

https://doi.org/10.22067/lts.v50i1.64634

چکیده
  رتوریک اصطلاحی است که از زمان افلاطون تا کنون دستخوش تغییرات بسیاری شده است. این اصطلاح که در ترجمه‌های فارسی کمتر به پیچیدگی‌های مفهومی آن توجه شده، دارای معانی گسترده‌ای است که با وجود تمایزات و اختلافاتی که با یکدیگر دارند بسیار در هم تنیده‌اند، به‌گونه‌ای که عموماً نمی‌توان کاربردهای متفاوت این اصطلاح را از یکدیگر تفکیک ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
بررسی رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و قصد تسهیم دانش با تأکید بر نقش میانجی تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در میان اساتید زبان انگلیسی و غیر زبان انگلیسی در دانشگاه‌های ایران

آذر حسینی فاطمی؛ قاسم بارانی

دوره 50، شماره 1 ، فروردین 1396، صفحه 53-85

https://doi.org/10.22067/lts.v50i1.62142

چکیده
  اعتقاد بر این است که مأموریت اصلی سیستم‌های آموزشی ایجاد، حفظ، یکپارچه سازی، انتشار و استفاده از دانش است. در میان این مراحل برخی معتقدند که تسهیم دانش مهم‌ترین بخش از مدیریت دانش است. هدف پژوهش پیش رو، بررسی رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و قصد تسهیم دانش با تأکید بر نقش میانجی فرهنگ یادگیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در میان ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
بررسی دیالکتیک هنر در «ترجمۀ ادبی‌» بر اساس نظریات تئودور آدورنو و والتر بنیامین: نقد ترجمة رمان ناتور دشت

بهروز احمدزاده بیانی

دوره 50، شماره 1 ، فروردین 1396، صفحه 87-106

https://doi.org/10.22067/lts.v50i1.64521

چکیده
  نظریات تئودور آدورنو و والتر بنیامین در خصوص هنر با راهبرد ترجمة متون ادبی ارتباط معنی دار دارد. هر دو نظریه‌پرداز به حقیقت هنری اعتقاد دارند، اما تفاوت آن‌ها در چگونگی درک و انتقال حقیقت و حس هنری است به‌طوری‌که دیالکتیک هنری میان فرم و محتوا حفظ شود. بنابراین ترجمة ادبی فراتر از یک ترجمه خوب تنها به انتقال صحیح پیام محدود نمی‌شود ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
بررسی نشانه‌معناشناختی واژگان «ذکر» و «خیر» در قرآن و معادل‌های آن‌ها در هفت ترجمة فرانسوی قرآن کریم

نسرین اسماعیلی؛ محمدرضا فارسیان؛ حمیدرضا شعیری

دوره 50، شماره 1 ، فروردین 1396، صفحه 107-130

https://doi.org/10.22067/lts.v50i1.63594

چکیده
  نشانه‌معناشناسی به بررسی نشانه به‌منظور دستیابی به معنا می‌پردازد. بر مبنای این دیدگاه نشانه و معنا دو عامل وابسته به یکدیگرند و یکی بدون حضور دیگری هیچ است. از جمله مسائلی که در زبان‌شناسی و معناشناسی مطرح است چندمعناییست که مترجمان را با مشکل روبه‌رو می سازد و می‌تواند معیار برتری ترجمه در نظرگرفته شود. چندمعنایی در قرآن نیز ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
بررسی ترجمۀ حال منفی در قرآن کریم: در چهار ترجمۀ معاصر (موسوی‌گرمارودی، آیتی، فولادوند، الهی‌قمشه‌ای)

محمد جواد پورعابد؛ سید ناصر جابری اردکانی؛ نجیمه کاظمی

دوره 50، شماره 1 ، فروردین 1396، صفحه 131-158

https://doi.org/10.22067/lts.v50i1.65345

چکیده
  اسلوب حال در عربی، حالت‌های گوناگونی دارد که با برابر آن در فارسی فرق دارد؛ از آن جمله گاه اتفاق می‌افتد که حال به‌صورت منفی بیاید. این نوع حال، در قرآن بسامد بالایی دارد. بنابراین با در نظر گرفتن تفاوت دو زبان فارسی و عربی، یافتن برابر مناسب برای هر یک از صورت‌های حال منفی در ترجمۀ متن قرآنی که یک متن منحصر به فرد نیز هست، بسیار حائز ...  بیشتر