مقالۀ پژوهشی
کیفیّت صدا و شخصیّت‎‌پردازی در دوبله: مورد پژوهی دوبلۀ رسمی فارسی سریال شرلوک

سیما ایمانی؛ مسعود خوش‌سلیقه

دوره 55، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 1-30

http://dx.doi.org/10.22067/jlts.2021.40472

چکیده
  دوبله رایج‌ترین شیوۀ ترجمة دیداری‌شنیداری در ایران است. باوجوداینکه دوبله دارای دو کانال دیداری و شنیداری است، پژوهش‌های محدودی بر روی کانال شنیداری دوبله صورت گرفته است؛ حال‌آنکه بررسی عوامل فرازبانی دوبله (نظیر تُن صدا، کیفیّت صدا) می‌توانند از موضوعات درخور توجّه در کانال شنیداری دوبله باشند؛ زیرا که چنین مسائلی بر روی کیفیّت ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
متون ترجمه‌شده در ایران پیشامشروطه و ارزیابی موضوعی آنها

محمدامیر احمدزاده

دوره 55، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 31-69

http://dx.doi.org/10.22067/jlts.2021.67978.1004

چکیده
  هدف نوشتار پیش رو، بررسی این مسئله است که ترجمۀ متون اروپایی در ایران، چگونه در افق تاریخی ایران پدیدار گشت و تأثیرات شکلی و مضمونی آن بر ترجمۀ متون دورۀ پیشامشروطه چه بود. به منظور پیشبرد کار از روش تحلیل تاریخی و تفسیر متون ترجمه شده استفاده می‌شود. دستاورد پژوهش نشان می‌دهد که در رابطۀ ترجمۀ متون اروپایی با تحوّلات تاریخی ایران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تفاوت‌های معلّمان زبان دوم در باورهای آموزشی و به‌کارگیری آنها بر اساس اشتیاق سازگار و جبری

محمدنبی کریمی؛ پریسا اشکانی؛ محمد باقر شعبانی

دوره 55، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 71-101

http://dx.doi.org/10.22067/jlts.2021.70122.1036

چکیده
  تاکنون تحقیقات گسترده‌ای دربارۀ میزان تأثیرگذاری باورهای معلّمان زبان دوم بر عملکرد آموزشی آنها انجام شده است. شواهد ارائه‌شده نشان می‌دهد که لزوماً ارتباطی میان عملکرد حرفه‌ای معلّمان و باورهای آنها وجود ندارد. ما در این پژوهش کوشیده­ایم تا مطابقت یا عدم مطابقت نمود شناختی با نمود رفتاری باورهای آموزشی معلّمان زبان انگلیسی ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
بررسی تأثیر پدیدۀ فرسایش زبان‌ خارجی بر مهارت گفتاری زبان‌آموزان ایرانی

علی رئیسی؛ منوچهر جعفری گوهر؛ بهزاد قنسولی؛ امیر رضا نعمت تبریزی

دوره 55، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 103-133

http://dx.doi.org/10.22067/jlts.2021.40547

چکیده
  پدیدۀ فرسایش زبانی به‌عنوان مانع مهمی در روند یادگیری زبان، به مفهوم فراموشی و اُفت مهارت­‌های زبانی بوده که براثر نبود تماس زبانی و یا دوری از محیط­‌های آموزشی به وجود می‌­آید. در مهارت­‌های تولیدی، جنبه­‌های متفاوتی ازجمله میزان دقّت، روانی و پیچیدگی مورد هدف این پدیده قرار می­‌گیرند. این مقاله به بررسی تأثیر فرسایش ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
مدل علّی رابطۀ بین اضطراب آزمون و عملکرد در آزمون زبان انگلیسی، با میانجی‌گری انگیزه و اضطراب یادگیری زبان انگلیسی: مدل معادلات ساختاری

پروانه شایسته فر

دوره 55، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 135-162

http://dx.doi.org/10.22067/jlts.2021.68799.1020

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط ساختاری بین اضطراب آزمون با عملکرد تحصیلی (عملکرد در آزمون‌های کشوری زبان انگلیسی نظام متوسطه)، با واسطه‌گری مؤلفه‌های انگیزه و اضطراب یادگیری زبان انگلیسی، انجام شد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی مبتنی بر روش مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعۀ آماری شامل دانش‌آموزان سال سوم مقطع متوسطۀ استان ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
بررسی استعاری زمان در روایت تقلیدهای انتقادی تام استوپارد با تأکید بر نظریّۀ ادبی پل ریکور

پریسا پوینده؛ زهره رامین

دوره 55، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 163-191

http://dx.doi.org/10.22067/jlts.2021.67361.1001

چکیده
  ازآنجاکه ذهنیت انسان زمانمند است، عقایدی که به آن می‌اندیشد و رویدادهایی که به خاطر می‌آورد و روایت می‌کند نیز زمانمند هستند، بنابراین درک بُعد زمانی به شناخت عمیق‌تر ذهن انسان، روایت‌های او و درنهایت شناخت زندگی می‌انجامد. این مهم از طریق تفسیر نشانه‌های متنی که او می‌آفریند صورت می‌پذیرد. از این منظر، تام استوپارد، نمایشنامه‌نویس ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
تأثیر مداخلۀ فراشناختی از طریق تعامل محاوره‌ای بر مهارت شنیداری چندرسانه‌ای و آگاهی فراشناختی زبان آموزان زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی

ابراهیم فخری علمداری؛ حسین بزرگیان

دوره 55، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 193-223

http://dx.doi.org/10.22067/jlts.2021.71143.1055

چکیده
  اخیراً مهارت شنیداری توجّه محقّقان و نیز متخصّصان را در سراسر دنیا به خود جلب کرده است و پژوهش درخصوص استفاده از راهبردهای مهارت شنیداری زبان دوم، بر راهبردهای فراشناختی متمرکز شده است. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مداخلۀ فراشناختی از طریق تعامل محاوره­ای بر مهارت شنیداری چندرسانه‌­ای زبان‌آموزان فوق میانی ایرانی زبان انگلیسی ...  بیشتر

مروری
دریافت گفتمان فوکو در دوره اصلاحات با تکیه‌ بر نقش ترجمه و مترجمان

اعظم غمخواه؛ علی خزاعی فر؛ جهانگیر مسعودی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/jlts.2021.67111.0

چکیده
  اندیشه‌ها و نظریه‌ها همچون انسان‌ها سفر می‌کنند؛ آن‌ها از فردی به ‌فردی دیگر، از موقعیتی به موقعیتی دیگر، و از زمان و مکانی به زمان و مکانی دیگر منتقل می‌شوند. سؤالی که مطرح می‌شود این است که وقتی نظریه‌ای از ‌زمان و مکانی به زمان و مکان دیگری سفر می‌کند، همان‌گونه که هست منتقل می‌شود یا اینکه تغییر می‌کند؟در این مقاله برآنیم ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
مهاجرت و چالش‌های فرآیند انطباق با جامعه مقصد از خلال دو رمان چه کسی باور می‌کند رستم اثر روح انگیز شریفیان و مارکس و عروسک اثر مریم مجیدی

فاطمه سامانی؛ طاهره خامنه باقری؛ نگار مزاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1399

http://dx.doi.org/10.22067/jlts.2021.40544

چکیده
  بشر در طول تاریخ به دلایل مختلف، سرزمین خود را ترک کرده و تن به مهاجرت به ممالک دیگر سپرده است. در این میان، نویسندگان بسیاری در مسیر این فرآیند پر فراز و نشیب قرارگرفته‌اند که حتی با وجود رویارویی با چالش‌های متعدد در این مسیر، بعد از مهاجرت نیز، به فعالیت‌های ادبی خود ادامه داده‌اند. آثار ادبی این دسته از نویسندگان که سبب پدید آمدن ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
مفعول غیرمستقیم در زبان فارسی و روش‌های بیان آن در زبان روسی

کریستینا بویاکویچ؛ رضا مراد صحرائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22067/jlts.2021.69201.1026

چکیده
  مفعول غیرمستقیم یکی از متمم‌های فعل است. در زبان فارسی مفعول غیرمستقیم الزماً یک گروه حرف اضافه‌ای است و رابطه میان فعل و متمم آن یعنی حاکمیت تنها به وسیله حرف اضافه بر قرار می‌شود. در زبان روسی مفعول غیرمستقیم الزماً گروه حرف اضافه‌ای نیست و حاکمیت بر دو نوع است: 1. فعل مستقیماً بر حالت دستوری مفعول حاکمیت می‌کند. 2. حاکمیت بر حالت ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
مطالعه ترجمه کلیله و دمنه بهرام‌شاهی بر اساس نظریه نظام چندگانه اون زهر

فرانک جهانگرد؛ طیبه گلستانی حتکنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22067/jlts.2021.71101.1054

چکیده
  کلیله و دمنه بهرام‌شاهی، با واسطه یک زبان میانجی به فارسی ترجمه شده است، با این حال تطابق جنبه‌های تعلیمی و دینی آن با فرهنگ ایران در قرن ششم قابل توجه و معنی‌دار است. این نکته زمینه‌ای برای بررسی این اثر بر اساس نظریه نظام چندگانه اون زهر و روش گیدئون توری به دست می‌دهد. طبق این روش در گام نخست پاره‌ای از بن‌مایه‌های مشترک متن با ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
تأثیر یادگیری زبان بر هوش زمانی: مقایسة دانشجویان زبان های انگلیسی، فارسی و عربی

فاطمه رضایی شرودانی؛ الهام ناجی میدانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22067/jlts.2021.69914.1035

چکیده
  واژة «هوش» سال‌هاست که معنای تک‌بعدی خود را از دست‌داده و به‌عنوان مفهومی چندوجهی که تمامی توانایی‌های افراد را دربرمی‌گیرد، درنظرگرفته‌می‌شود. یکی از انواع هوش که بر اساس تفاوت‌های فردی زمان‌محور بناشده، «هوش زمانی» است که به افکار، دیدگاه‌ها و رفتار افراد در ارتباط با زمان اطلاق می‌شود. این مقوله اگرچه در حوزه‌های ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
انگیزه‌های تعاملی در همسویی و/یا ناهمسویی در ترجمه: ارزیابی چگونگی بازتاب «دیگری» در برگردان نهادی از گفتمان‌های سیاسی

سمیر حسنوندی؛ اکبر حسابی؛ سعید کتابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22067/jlts.2021.70913.1050

چکیده
  پژوهش حاضر به ارزیابی چگونگی بازتاب هستار «دیگری» در ترجمۀ نهادی از گفتمان های سیاسی می پردازد. مسئلۀ اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش است که بروز همسویی و/یا ناهمسویی بین متون مبدأ و برگردان های نهادی در مورد «دیگری» و تشریح تهدید های آن ناشی از چه انگیزه ها و عواملی می تواند باشد. با استفاده از نظریۀ مجاورت (کپ، 2013؛ 1398) تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
معرفی مجلات و ناشران تأثیرگذار بر معرفی و ترجمه ادبیات داستانی آمریکا در ایران (بر مبنای کتابشناسی رمان‌ها و داستان‌های کوتاه آمریکایی ترجمه‌شده تا پایان دهه 40)

الهام صفی کیکله؛ علی خزاعی فرید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22067/jlts.2021.70432.1042

چکیده
  تاریخ ترجمه ادبیات داستانی آمریکا به زبان فارسی از موضوعاتی است که کمتر مورد توجه محققان حوزه مطالعات ترجمه قرار گرفته است. در همین راستا، پژوهش حاضر قصد دارد با شناسایی مجلات و ناشران تأثیرگذار در معرفی و ترجمه ادبیات داستانی آمریکا از ابتدا تا اواخر دهه 40، بخشی از خلاء موجود در این زمینه را پر کند. به همین منظور، ابتدا فهرست داستان‌های ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
بررسی ارتباط خودکارآمدی و خوش‌بینی تحصیلیِ معلمان زبان انگلیسی در ایران از طریق مدل معادلات ساختاری

جلیل فتحی؛ علی درخشان؛ داود ابراهیمی گله‌دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/jlts.2021.71751.1060

چکیده
  این تحقیق به‌منظور بررسی ارتباط بین خودکارآمدی و خوش‌بینی تحصیلی معلّمان زبان انگلیسی در ایران انجام گردید. به‌طور دقیق‌تر، در این پژوهش نقش پیش‌بینی‌کنندۀ مؤلفه‌های خوش‌بینی تحصیلی معلّمان شامل تأکید تحصیلی ، اعتماد معلّم و کارآمدی معلّم بر درک معلّمان از کارآمدی خود مورد بررسی قرار گرفت. متغیر خودکارآمدی معلّم نیز از نظر ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
فرهنگستان و زباهنگستان: دو بال تعالی زبانی و فرهنگی

رضا پیش‌قدم؛ شیما ابراهیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/jlts.2021.72842.1074

چکیده
  فرهنگستان زبان و ادب فارسی پاسداری از زبان و خط را برعهده دارد و تلاش می‌‎کند آن را از تشتّت و آسیب‌های احتمالی حفظ کند. با توجه به نام فرهنگستان انتظار می‌رود این نهاد به بررسی فرهنگ و هویّت نیز بپردازد؛ اما بررسی اهداف، وظایف و عملکرد آن نشان می‌دهد که عمدۀ تمرکزش بر روی نقش واژگانی و زبانی است. پرواضح است که با توجه به رابطۀ تنگاتنگ ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
نگاهی نقادانه به فرایند واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی درپرتو رهیافت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی زبانی

علیرضا راستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22067/jlts.2021.72904.1078

چکیده
  فرهنگستان زبان و ادب فارسی به‌عنوان نهادی با شعاع عملکردی (فرا)ملی، که برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای نه صرفاً در زمینۀ زبانی بلکه در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی نیز به‌همراه داشته باشد، بایستی پیوسته موردنقد و ارزیابی درونی و بیرونی قرار گیرد تا با لحاظ‌کردن بازخوردهای حاصل از آن، عملکرد و اثرگذاری ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
بررسی چگونگی انتقال اصطلاحات سیاسی و اجتماعی مقیّدبه‌فرهنگ در ترجمۀ روسی رمان سووشون سیمین دانشور براساس آراء سرگئی ولاخوف و سیدِر فلورین

مهناز نوروزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22067/jlts.2021.72590.1073

چکیده
  اصطلاحات مقیّدبه‌فرهنگ یا فرهنگ‌بسته‌ها به عناصر فرهنگی و مفاهیم بومی موجود در جوامع مختلف اشاره دارند که مترجمان همیشه در انتقال صحیح آنها از زبان مبدأ به مقصد با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو هستند. حفظ بیشترین بار معنایی و فرهنگی در انتقال این عناصر مهم‌ترین دستاورد مترجمان به‌ویژه در حوزۀ ترجمۀ ادبی است. سرگِی ولاخوف و سیدِر ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
زندگی برهنه، مسخِ واقعیت و خشونت در پسران نیکل

زهرا طاهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1400

http://dx.doi.org/10.22067/jlts.2021.72891.1077

چکیده
  مقالۀ حاضر به بررسی مفاهیم «مسخِ واقعیت» و «خشونت» و تأثیر آن بر«دیگری نژادی» می‌پردازد. نویسنده با استفاده از رویکرد مطالعات‌ فرهنگی و بهره‌گیری از نظریات منتقدانی نظیر باتلر و ژیژک و تمرکز بر موضوعاتی نظیر«خشونت آشکار/سوبژکتیو»، «خشونت پنهان/ ابژکتیو» و «سوگ» در پی پاسخ به این پرسش بنیادی است ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
نمود آزادی عمل خودمترجمان در آثار خودترجمهشان: موردپژوهی حسن کامشاد

مهرنوش فخارزاده؛ ندا ماهوش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/jlts.2021.72318.1065

چکیده
  عاملیت و آزادی عمل خودمترجمان در دو دهه اخیر توجه صاحب‌نظران حوزه مطالعات ترجمه را به خود معطوف کرده است، اما نمود این اختیار عمل در آثار خودترجمه‌شده به‌خوبی موشکافی نشده است. پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی یک اثر خودترجمه از یک نویسنده/مترجم ایرانی، حسن کامشاد، به تظاهر بیرونی آزادی عمل خودمترجم در ترجمه اثری در ژانر غیرداستانی ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
تحلیل هَیَجامَدی برخی از واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

قاسم مدرسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22067/jlts.2021.73265.1083

چکیده
  تاکنون بر روی واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی از منظر زبانشناسی، رده‌شناسی و جامعه‌شناسی‌زبان مطالعاتی صورت‌گرفته است، اما بررسی این واژگان از منظر روانشناسی‌زبان می‌تواند رویکرد تازه‌ای در خصوص واژه‌گزینی برای معادل‌های بیگانه ارائه دهد. مطالعه حاضر با به‌کارگیری الگوی هَیَجامَد (هیجان+ بسامد حواس)، به مقایسۀ کاربرد ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
استفاده از نظریه ترجمه یکپارچه فن لوون زوارت در ارزیابی ترجمه های سوره بقره به دو زبان فارسی و انگلیسی

امیر ارسلان یاراحمدزهی؛ بهزاد قنسولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22067/jlts.2022.57185.0

چکیده
  در این تحقیق به بررسی ترجمه‌های سورۀ بقره به دو زبان فارسی و انگلیسی با استفاده از دیدگاه فن لوون زوارت پرداخته شده است. دیدگاه وی در راستای پارادایم توصیف و در آن از تحلیل پایین به بالا تبدیل‌ها استفاده شده است. از دید زوارت ترجمه یکپارچه نوعی از ترجمه است که در سطوحی بالاتر از جمله چیزی از متن حذف یا بدان اضافه نمی‌کند. وی معتقد است ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
نمودهای هویت ملی در متون تألیفی و ترجمه‌ای ادبیات نوجوان

شیرین احمدی؛ فاطمه پرهام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1400

http://dx.doi.org/10.22067/jlts.2022.73622.1092

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نمودهای مؤلفه‌های هویت ملی در ادبیات تألیفی و ترجمه‌ای نوجوان و بررسی سهم این متون در هویت‌سازی نوجوانان ایرانی انجام شد. به منظور دستیابی به این هدف، 16 رمان واقع‌گرای نوجوان، متشکل از 8 رمان ترجمه‌ای و 8 رمان تألیفی، به دقت مورد بررسی قرار گرفت و نمونه‌های هویت ملی با استفاده از دسته‌بندی قومی-مدنی مؤلفه‌های ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
آسیب‌شناسی طرح جایگزینی واژگان بیگانه در کتب درسی با واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

ابوالفضل خدامرادی؛ مجتبی مقصودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

http://dx.doi.org/10.22067/lts.2022.74723.1105

چکیده
  با رشد روزافزون دوزبانگی و افزایش تعاملات بین زبان‌ها، تمامی زبان‌ها تغییراتی را تحت تأثیر این تماس‌های زبانی در سطوح مختلفی تجربه می‌کنند. یکی از این سطوح، لایه واژگان است که بیش از سطح دیگر زبانی منشأ دغدغه سیاست‌گذاران در عرصه برنامه‌ریزی زبانی بوده است. در این میان استفاده از ‌واژگان قرضی و یا جایگزین کردن آن‌ها با واژگان ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
بررسی ظهور «ریزوسفییر» در رمان در وست میلز

زهرا طاهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22067/lts.2022.75617.1116

چکیده
  مقالۀ حاضر به بررسی ظهور «ریزوسفییر» و نقش آن در چالش ساختار حاکم و بازتعریف جغرافیای فرهنگی معاصر می‌پردازد. نویسنده با استفاده از رویکرد مطالعات فرهنگی چپ‌نوگرا و با بهره‌گیری از نظریه منتقدانی نظیر دلوز، گاتاری و فوکو و تمرکز بر مقوله‌های «شیزوئید» و «کولی» و مفاهیمی نظیر «بازقلمروسازی» در‌پی پاسخ به ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
بررسی میزان توجه و یادگیری زبان آموزان بر اساس دو رویکرد آموزشی شناختی و محیطی بصورت گفتاری و نوشتاری

افروز آرین‌فر؛ پرویز مفتون؛ غفور رضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22067/lts.2022.75633.1117

چکیده
  با توجه به رشد فن‌آوری‌های نوین در امر آموزش، تحقیق و توسعه بیشتر در این زمینه می‌تواند موجب شناسایی روش‌های نوین آموزشی برای تهیه‌کنندگان مطالب درسی و معلمان شود. از آنجاییکه هدف معلمان بالابردن سطح توجه، آگاهی، و یادگیری زبان‌آموزان است، پژوهش حاضر به بررسی میزان توجه و یادگیری زبان‌آموزان بر اساس دو رویکرد متفاوت آموزش زبان ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
ضعف و شکست‌های دستگاه‌های ایدئولوژیک (ISA) بر اساس نظریه آلتوسر در رمان پرتقال کوکی (۱۹۶۲)

علیرضا خزاعی؛ زهره تائبی نقندری؛ رجبعلی عسکرزاده طرقبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22067/lts.2022.75385.1114

چکیده
  آلتوسر معتقد بود حکومت‌ها برای تامین خواسته‌های طبقه حاکم نیازمند ابزارهایی در جهت تسلط بر توده‌ها هستند. او عقیده داشت سیستم تک دستگاهی که مارکسیست‌های سنتی طرح کرده بودند و طبق آن حکومت فقط با ابزار زور و سرکوب به کنترل جمعیت‌ها می‌پرداخت ناقص و غیر جهان شمول است چرا که با استناد به آن نمی‌توان توضیحی برای سرسپردگی داوطلبانه ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
تأثیر ایدئولوژی در ترجمه: بررسی برگردان فارسی خبری از واشنگتن تایمز

عشرت سادات میرحسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1401

http://dx.doi.org/10.22067/lts.2022.72315.1064

چکیده
  خبرهای سیاسی از متونی است که ظرفیت بالایی در تقابل های ایدئولوژیکی از خود نشان می‌دهد. این پژوهش سعی دارد راهبردهای مورد استفاده مترجم در فرآیند انتقال از متن مبدأ به مقصد را مورد واکاوی قرار دهد و پربسامدترین آنها را در یک متن سیاسی مشخص کند. از سوی دیگر نشان می‌دهد که چگونه مترجم در آنِ واحد از چندین راهبرد مختلف استفاده می‌کند ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
بسط نظریه جرالد پرینس در باب درک روایی مخاطبان از روایت های داستانی

فضل الله خدادادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22067/lts.2022.76160.1126

چکیده
  میزان درک مخاطبان درونی (روایت شنوهای درونی) و بیرونی(خوانندگان بیرونی) از روایت همواره موضوعی پیچیده و نسبی است و به‌طور مطلق نمی‌توان درباره میزان درک دو دسته از مخاطبان روایت به قضاوت پرداخت. این قضیه از کهن‌ترین موضوعات روایت‌پردازی بشری است به‌طوری‌که حساسیت‌های راوی به ظرافت‌های روایت، صرف‌نظر از بیان برخی مطالب و نیافتن ...  بیشتر