1. بررسی تأثیر پدیده فرسایش زبان‌ خارجی بر مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی

علی رئیسی؛ منوچهر جعفری گوهر؛ بهزاد قنسولی؛ امیر رضا نعمت تبریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1400

http://dx.doi.org/10.22067/jlts.2021.40547

چکیده
  پدیده فرسایش زبانی مانع مهمی است که روند یادگیری زبان را با مشکل مواجه می سازد. این مقاله به بررسی تاثیر فرسایش زبان خارجی بر میزان دقت، روانی و پیچیدگی مهارت گفتاری زبان آموزان ایرانی می‌پردازد. به این منظور، در پژوهش حاضر 37 نفر از فراگیران زبان انگلیسی با سطح مهارت گفتاری متوسط و پیشرفته بر اساس روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ...  بیشتر

2. تأثیر آموزش مقابله‌ای باز ترکیب عبارت‌ها بر صحت دستوری: از منظر فرضیه تعلیم‌پذیری

منوچهر جعفری گهر؛ افسر روحی؛ مجید قلیچی

دوره 49، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 77-98

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v49i4.52078

چکیده
  با الهام از یافته‌های مربوط به نقش عبارت‌ها در رشد زبانی٬ پژوهش حاضر تأثیر آموزش مقابله‌ای بازترکیب عبارت‌ها بر فراگیری ساختارهای دستوری منطبق با مراحل دستوری (نحوی) نظریة پردازش‌پذیری را مورد بررسی قرار داد. به تعبیر دقیق‌تر، هدف این پژوهش بررسی پیش‌بینی فرضیة تعلیم‌پذیری بود مبنی بر اینکه آموزش فقط زمانی مؤثر است که به یک ...  بیشتر