لیست داوران منتصب این شماره

 • زهرا خزاعی راوری
 • زهره تائبی
 • سعید عامری
 • شقایق شایسته
 • شیما ابراهیمی
 • محمد صادق کنویسی
 • محمود رضا قربان صباغ
 • محمّدرضا فارسیان
 • مریم سادات طباطبائیان
 • مسعود خوش‌سلیقه
 • مسلم ذوالفقارخانی
 • میلاد مهدیزادخانی
 • هلیا واعظیان

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی‌پژوهشی