لیست داوران منتصب این شماره

  • حسام الدین شهریاری
  • رضا پیش قدم
  • شقایق شایسته
  • علی خزاعی فرید
  • علی عبّاسی
  • محمّدرضا فارسیان
  • مریم سادات طباطبائیان
  • مسعود خوش‌سلیقه

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره