لیست داوران منتصب

  • رضا پیش قدم
  • علی خزاعی فرید
  • فهیمه صبوری
  • محمّدرضا فارسیان
  • مریم سادات طباطبائیان
  • مسعود خوش‌سلیقه
  • نگار مزاری

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی‌پژوهشی

مقالات علمی‌پژوهشی

بررسی سپهر گفتمان در ترجمه بارکس از اشعار مثنوی مولانا

احمد شریفی, محمدرضا هاشمی, محمود فتوحی رودمعجنی
بازدید: 100