لیست داوران منتصب این شماره

  • رضا پیش قدم
  • علی خزاعی فرید
  • فهیمه صبوری
  • محمّدرضا فارسیان
  • مریم سادات طباطبائیان
  • مسعود خوش‌سلیقه
  • نگار مزاری

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی‌پژوهشی

بررسی سپهر گفتمان در ترجمه بارکس از اشعار مثنوی مولانا

احمد شریفی, محمدرضا هاشمی, محمود فتوحی رودمعجنی
بازدید: 165