لیست داوران منتصب این شماره

  • جمشید آذری ازغندی
  • حمیدرضا شعیری
  • رضا پیش قدم
  • علی خزاعی فرید
  • علی عبّاسی
  • محمد جواد مهدوی
  • محمّدرضا فارسیان
  • مسعود خوش‌سلیقه
  • نگار مزاری

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی‌پژوهشی

میان قوم نگاری و ادبیات: میشل لریس

سارینه طروسیان, دومینیک کارنوا ترابی
بازدید: 211

بررسی دگرگونی معنا در صنعت بدیعیِ ایهام از منظر زبان‌شناختی

سیدجواد مرتضایی, فرزاد قائمی, داوود عمارتي مقدم, غلامرضا کاظمی
بازدید: 192