لیست داوران منتصب این شماره

  • بهزاد قنسولی
  • جمشید آذری ازغندی
  • حسام الدین شهریاری
  • علی خزاعی فرید
  • محمد غضنفری
  • محمّدرضا فارسیان
  • مسعود خوش‌سلیقه
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره