لیست داوران منتصب این شماره

  • ضرغام قبانچی
  • علی خزاعی فرید
  • محمّدرضا فارسیان
  • مسعود خوش‌سلیقه
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی‌پژوهشی

درآمدی بر مهم‌ترین معانی اصطلاح رتوریک

محمد احمدی, تقی پورنامداریان
بازدید: 472