لیست داوران منتصب این شماره

  • بهزاد قنسولی
  • حسام الدین شهریاری
  • ضرغام قبانچی
  • عذرا قندهاریون
  • محمد غضنفری
  • مسعود خوش‌سلیقه
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی‌پژوهشی

سعدیِ مترجم در «گلستان» ادب پارسی

سمانه فرهادی, علیرضا خان جان
بازدید: 282