مقالۀ پژوهشی
طراحی و هنجاریابی پرسشنامۀ انرژی معلّم: گامی به سوی فرادلی

رضا پیش‌قدم؛ شیما ابراهیمی؛ تقی العبدوانی

دوره 56، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 1-38

https://doi.org/10.22067/lts.2022.78969.1160

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامۀ انرژی معلّم در پرتو مفهوم «فرادلی» است. بدین‌منظور، ابتدا مدرّسان به 5 دستۀ انرژی‌آفرین، انرژی‌افزا، انرژی‌ده، انرژی‌کاه و انرژی‌کُش طبقه‌بندی شدند. سپس براساس آن، مقیاسی متشکل از 30 گویه طراحی شد و جهت سنجش و اعتباریابی آن، با انتشار برخط و نمونه‌گیری در دسترس، 283 زبان‌آموز (170 ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
بررسی عاملیت دوره‌های انبوه برخط زبان‌آموزی مبتنی بر ربات‌های اجتماعی برای آموزش مهارت‌های درک و تولید فارسی با اهداف پرستاری

سعید خزایی؛ علی درخشان؛ مریم کیانپور

دوره 56، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 39-80

https://doi.org/10.22067/lts.2022.74246.1098

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی عاملیت دوره‌های آزاد انبوه برخط مبتنی بر ربات‌های اجتماعی در زبان‌آموزی با اهداف پرستاری است. در سال تحصیلی 1400، این پژوهش مداخله‌ای با طرح موازی در فاز کمّی به تلفیق دوره‌های آزاد انبوه برخط با ربات‌های اجتماعی پرداخت تا عاملیت انواع این دوره‌ها را در آموزش فارسی با اهداف پرستاری بررسی کند. شرکت‌کنندگان در ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
بررسی ظهور «ریزوسفییر» در رمان در وست میلز

زهرا طاهری

دوره 56، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 81-110

https://doi.org/10.22067/lts.2022.75617.1116

چکیده
  مقالۀ حاضر به ­بررسی «ریزوسفییر» و نقش آن در چالش ساختار حاکم و جغرافیای فرهنگی می‌­پردازد. نویسنده با استفاده از رویکرد «چپ‌­نوگرا» و بهره‌گیری از منتقدانی نظیر دلوز، گاتاری و فوکو و تمرکز بر مقوله­‌های «شیزوئید»، «کولی» و مفاهیمی نظیر «بازقلمروسازی» در پی پاسخ به ­این پرسش است که چگونه «ادبیّات ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
مفعول غیرمستقیم در زبان فارسی و روش‌های بیان آن در زبان روسی

کریستینا بویاکویچ؛ رضا مراد صحرائی

دوره 56، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 111-140

https://doi.org/10.22067/jlts.2021.69201.1026

چکیده
   چکیده مفعول غیرمستقیم یکی از متمم‌های فعل است. در زبان فارسی مفعول غیرمستقیم، الزاماً، یک گروه حرف اضافه‌ای است و رابطۀ میان فعل و متمم آن یعنی حاکمیت تنها به‌وسیلۀ حرف اضافه برقرار می‌شود. در زبان روسی مفعول غیرمستقیم، الزاماً، گروه حرف اضافه‌ای نیست و حاکمیت بر آن به دو روش برقرار می‌شود: 1  حاکمیت توسّط حرف اضافه و حالت ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
دیدگاه ناشران و مترجمان درباره ضوابط نشر کتاب و ممیزی و پیامدهای آن در ایران بعد از انقلاب اسلامی

عبداله نوروزی؛ محمد رضا هاشمی

دوره 56، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 141-166

https://doi.org/10.22067/lts.2022.77963.1146

چکیده
  پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قلمرو نشر کتاب و ضوابط حاکم بر آن را دگرگون کرد. علی‌رغم توجّه پژوهشگران به برخی ابعاد نشر کتاب، به ضوابط نشر کتب تألیفی و ترجمه‌ای توجّه نشده است. بر همین اساس، این پژوهش به بررسی ضوابط حاکم بر نشر در ایران اختصاص یافته است. تلاش شده زوایای مختلف این ضوابط نشان داده شده و پیامدهای آن تبیین شود. برای این ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
بسط نظریّۀ جرالد پرینس در باب درک روایی مخاطبان از روایت‌های داستانی

فضل الله خدادادی

دوره 56، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 167-194

https://doi.org/10.22067/lts.2022.76160.1126

چکیده
  میزان درک مخاطبان درونی و بیرونی داستان‌ها همواره موضوعی پیچیده و نسبی است و به‌طور مطلق نمی‌توان دربارۀ میزان درک دو دسته از مخاطبان روایت به قضاوت پرداخت. این قضیه از کهن‌ترین موضوعات روایت‌پردازی بشری است به‌طوری‌که حساسیت‌های راوی نسبت به ارتباط با مخاطبی دل‌نشین نشانگر طبقه‌بندی پایگاه مخاطبان و نسبی بودن ارتباط آنها ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
تأثیر ایدئولوژی در ترجمه: بررسی برگردان فارسی خبری از واشنگتن‌تایمز

عشرت سادات میرحسینی

دوره 56، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 195-218

https://doi.org/10.22067/lts.2022.72315.1064

چکیده
  خبرهای سیاسی از متونی است که ظرفیت بالایی در تقابل‌های ایدئولوژیکی از خود نشان می­دهد. این پژوهش سعی دارد راهبردهای مورد استفادۀ مترجم در فرآیند انتقال از متن مبدأ به مقصد را مورد واکاوی قرار دهد و پُربسامدترین آنها را در یک متن سیاسی مشخص کند. از سوی دیگر نشان می­دهد که چگونه مترجم در آنِ ‌واحد از چندین راهبرد مختلف استفاده می­کند ...  بیشتر