نوع مقاله : مقالات علمی‌پژوهشی

نویسنده

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

از آنجایی که یادگیری زبان اول با یادگیری زبان دوم در بزرگسالی متفاوت است، شبیه ­سازی یادگیری زبان دوم می تواند به فهم ما از ماهیت یادگیری زبان کمک شایانی نماید. در زبان اول کلمه به همراه جهان پیرامون آموخته می­ شود، در حالی­که در زبان دوم جهان پیرامون قبلا اموخته شده است و فراگیر فقط کلمه را می­ آموزد. شبیه ­سازی زبان می ­تواند دریچه ­ای جدید رو به کشف زوایای پنهان یادگیری زبان باز کند. از این‌رو، در این پژوهش برآنیم تا با هدف شبیه­ سازی یادگیری زبان دوم، به معرفی روش تحقیق تجربی صفر که برگرفته از ادبیات هیجامد می ­باشد، بپردازیم. روش تحقیق تجربی صفر در ارتباط با پژوهش ­هایی است که در آن فراگیران بزرگسال مفاهیم و کلماتی‌ را می‌آموزند که هیچ‌ چیزی در مورد آن‌ها نمی ­دانند و در کلاس درس شروع به یادگیری آن­ها می­ کنند. در این مطالعه پس‌ از مرور روش ­های تحقیق رایج، روش تحقیق تجربی صفر معرفی می­ گردد. سپس با ذکر نمونه ­ای از پژوهش ­های ثبت امواج مغزی به تبیین این‌نوع روش تحقیق می ­پردازیم و کاربردهای احتمالی آن را  بیان می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها